Към съдържанието

  • Log In with Google      Вход   
  • Регистрация


                       


Събития за декември 17, 2017

в Беседите изнасяни на датата

  • No permission to add events

----- Беседите изнасяни на датата 17 декември
От Hristo Vatev

Връзка

Беседите изнасяни на датата 17 декември


• Онова, което ще повдигне човека (Писмо до П.Киров), ИБ - 17.12.1913
• Спаси ни, НБ - 17.12.1916
• Добрата земя, НБ - 17.12.1922
• Музиката - средство за концентриране, ООК - 17.12.1922
• Хармонична деятелност, ООК - 17.12.1924
• Двете правила, УС - 17.12.1933
• Освободеният роб, НБ - 17.12.1933
• Възпитание на чувствата, МОК - 17.12.1937
• Аз, ти, той, УС - 17.12.1939
• Идете в Галилея, НБ - 17.12.1939
• Умът и сърцето, ООК - 17.12.1941
• Активност, МОК - 17.12.1943
• Добрият подарък, НБ - 17.12.1944


Събития в Братството на датата 17 декември


17.12.1917 г. Писмо на Учителя до Гина Гумнерова, Варна
17.12.1917 г. Писмо на Учителя до Минчо Сотиров, Варна

19.11.1913 г.   (17.12.1913)* Писмо на Учителя до Пеню Киров, Търново


Общо за месец декември

_______________________________________________________________
* Бележка: За датата и писмото на Учителя до Пеню Киров, може да се прочете в коментар 250 в   Епистоларни диалози - част ІІ (1898–1900г.)

250 Това писмо липсва в архива на П. Киров. Взето е от книгата „Петър Дънов. Писма до първите ученици. С., Астрала, 1999“. Там на с.116-118 писмото е с дата 19 ноемврий 1913 г. и град с означение „Т.“. Това със сигурност е Търново, защото в писмо до Константин Иларионов от Шумен с дата 2 ноември 1913 г. П. Дънов пише: „в понеделник, на 4того, ще тръгна за Търново“. „Того“ значи същия месец, а дата четвърти и същевременно понеделник отговаря само на 4 ноември1913 г. Следователно след 4 ноември 1913 г. П. Дънов е в Търново (има негово писмо до Петко Гумнеров с дата 5 ноем. 1913 г. от Търново!).Там остава до първите дни на 1914 г. (има негово писмо до К.Иларионов от 7 януари 1914 г. от София). Писмото, за което става дума, е публикувано и в книгата с извънредни беседи „Ходете във виделината“, София, Всемир, 1994, с. 104-106, но с дата 17 декемврий1913 г. и ден „вторник“, без указано местописане. Справката в календара потвърждава, че 17 декември 1913 е вторник. Пак от календара се вижда, че и 19 ноемврий 1913 г. е вторник. Затова тук представяме и двете дати. Местописането и в двата случая е Търново.В архива на Лалка Кръстева има ксерокопие от това ръкописно писмо.След графологическа съпоставка между почерците се установява, че това е препис на оригинално писмо на П. Дънов, направен от човек с почерк, близък до неговия. Там датата е 18 ноември 1913 г. и не е посочен ден от седмицата. Липсва последната страница на преписа,където би могло да е указано местописането му. Освен това, този препис започва със съкращението „Л. П.“, което би могло да означава„Любезни Пеню“. Но още от първите години на кореспонденцията между двамата те се обръщат един към друг с пълните си лични или фамилни имена. Възниква хипотезата, че това писмо може да е отправено до Петко Гумнеров. С обръщението „Л. П.“ Петър Дънов съобщава на Петко Гумнеров за заминаването на духа на Пеню Киров за „онзи по-добър свят“ с писмо от 29 януари 1918 г. от Варна, където по това време е интерниран П. Дънов.


17
декември 2017

Рожденици днесНяма рожденни дни днес