Към съдържанието

  • Log In with Google      Вход   
  • Регистрация


                       


Събития за декември 23, 2017

в Беседите изнасяни на датата

  • No permission to add events

----- Беседите изнасяни на датата 23 декември
От Hristo Vatev

Връзка

Беседите изнасяни на датата 23 декември


• Скръб и Радост, НБ - 23.12.1923
• Упътвания. Образи, М0К - 23.12.1923
• Три вида служене, О0К - 23.12.1925
• Сила, Живот, Здраве, О0К - 23.12.1931
• Положително и отрицателно, М0К - 23.12.1932
• Трите закона, М0К - 23.12.1938
• Нов поздрав, О0К - 23.12.1942
Събития в Братството на датата 23 декември23.12.1898 г. Писмо от Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото)
23.12.1899 г. Писмо от Пеню Киров до Учителя, №27
23.12.1909 г. Родена Весела Несторова. Ученичка и последователка на Учителя
23.12.1910 г. Писмо на Учителя до Захари Желев, София
23.12.1910 г. Писмо на Учителя до Никола Ватев (В. Ватева), София
23.12.1910 г. Писмо на Учителя до Христо Тончев, София
23.12.1924 г. Писмо от Учителя до Минчо Сотиров, София
23.12.1938 г. Разговор с Учителя, записан от Ана Шишкова, 23 декември


Общо за месец декември


23
декември 2017

Рожденици днесНяма рожденни дни днес