Към съдържанието

  • Log In with Google      Вход   
  • Регистрация


                       


Събития за декември 24, 2017

в Беседите изнасяни на датата

  • No permission to add events

----- Беседите изнасяни на датата 24 декември
От Hristo Vatev

Връзка

Беседите изнасяни на датата 24 декември


• Ще бъдат научени, НБ - 24.12.1916
• Защо не можахме?, НБ - 24.12.1922
• Окултна медицина, ООК - 24.12.1922
• Както Природата пише, ООК - 24.12.1924
• Образи на Живата Природата, КД - 24.12.1924
• Единица време, ООК - 24.12.1930
• Да ми беше като брат, НБ - 24.12.1933
• Трите изпитания, УС - 24.12.1933
• Криви и прави линии, МОК - 24.12.1937
• Акаш и прана, НБ - 24.12.1939
• Даром, УС - 24.12.1939
• Божиите блага, ООК - 24.12.1941
• Сянка и реалност, МОК - 24.12.1943Събития в Братството на датата 24 декември24.12.1904 г. Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
24.12.1907 г. Писмо на Учителя до Мария Казакова, София
24.12.1912 г. Писмо на Учителя до Никола Ватев, София
24.12.1912 г. Писмо на Учителя до д-р Дуков, София
24.12.1921 г. Писмо на Учителя до д-р Иван Жеков (Фотокопие на препис на писмото), София
24.12.1937 г. Разговор с Учителя ("Разговор за Любовта"), записан от Боян Боев, 24 декември 1937 г.
24.12.1937 г. Разговор с Учителя, записан от Ана Шишкова, 24 декември
24.12.1944 г. Формулата: Да се прослави Бог в Бялото братство (датата е по спомен на Весела Несторова)


Общо за месец декември


24
декември 2017

Рожденици днесНяма рожденни дни днес