Към съдържанието

  • Log In with Google      Вход   
  • Регистрация


                       


Събития за януари 27, 2018

в Беседите изнасяни на датата

  • No permission to add events

----- Беседите изнасяни на датата 27 януари
От Hristo Vatev

Връзка

Беседите изнасяни на датата 27 януари


• Колко пъти да прощаваме?, НБ - 27.01.1924
• Трансформиране на енергиите, МОК - 27.01.1924
• Външни влияния, ООК - 27.01.1926
• Двете отвърстия, ООК - 27.01.1932
• Недейте се грижи за живота си, НБ - 27.01.1935
• Подмладяване, УС - 27.01.1935
• Свещеното правило, ООК - 27.01.1937
• Организиран и неорганизиран живот, МОК - 27.01.1939
• Красиви движения, ООК - 27.01.1943
Събития в Братството на датата 27 януари27.01.1901 г. Писмо на Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото), Шумен
27.01.1902 г. Писмо от Пеню Киров до Учителя, №57
27.01.1903 г. Писмо от Пеню Киров до Учителя, №70
27.01.1916 г. Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви, София
27.01.1918 г. Първият ученик на Учителя - Пеньо Киров завършва земния си път
27.01.1925 г. Учителя до Елена Казанлъклиева (снимка на писмото), София
27.01.1926 г. Упражнение за урегулиране силите на организъма, движения с произнасяне гласните букви а и о
27.01.1933 г. Учителя дава песента "Обетована земя"
27.01.1937 г. Упражнение от Учителя, дадено на 27 януари
27.01.1955 г. Заминава си Франц Шламбора, чешки художник, нарисувал цветния Пентаграм

Общо за месец януари


27
януари 2018

Рожденици днесНяма рожденни дни днес