Към съдържанието

  • Log In with Google      Sign In   
  • Регистрация


                       


Автор

Информация за файла

  • Качен: 27 юли 2016 16:18
  • Последно обновен: 27 юли 2016 19:19
  • Размер: 344,36MB
  • Прегледи: 820
  • Сваляния: 64

Свали Писма от Боян Боев

- - - - -



Още снимки
Писма от Боян Боев.

Тетрадката съдържа 390 стр. Напечатани са на тънка хартия на пишеща машина.

Писма на Боян Боев до Братството.
Писмата са частни разговори с Учителя, които Боян Боев е записвал.

Издавани в:

-  “Разговори при седемте рилски езера“
-  “Разговори при Ел Шадай“
-  “Изворът на доброто“




Случайни файлове