Към съдържанието

  • Log In with Google      Sign In   
  • Регистрация


                       


Автор

Информация за файла

  • Качен: 28 фев 2017 00:51
  • Последно обновен: 22 ное 2017 09:23
  • Размер: Неизвестен
  • Прегледи: 395
  • Сваляния: 63

Свали 1941 г. Братски песни

Още снимки
СЪДЪРЖАНИЕ

стр,

1. Братство, единство  4

2. Напредъ да ходимъ смѣло ... 6

3. Време е да вървимъ  8

4. За небесния царь 10

5. Напредъ, чада, напредъ .... 12

6. Дързость въ Христа, другари . . 14

7. Къмъ Сионъ 16

8. На бѣлия цвѣтъ 18

9. Славейчета горски 20

Ю. Зора на новия животъ .... 22

11. Събуди се, братко мили .... 24

12. Страдна душо 26

13. Изгрѣй, ти мое слънце 28

14. Стани, стани! 30

15. Шуми 32

16. Изгрѣва день тържественъ . . . 34

17 Излѣзълъ е сѣячъ да cѣee .... 36

18 Росна капка 38

19. Сине мой, пази живота .... 40

20. Нови дрехи 42

2 1.О, Учителю благати. . .  44

22. На Христа запѣйте 46

23. Пѣсень на гласнитѣ букви ... 48

24. Благословенъ Господъ . . 50

25. Благославяй, душе моя, Господа . . 52

26. Ще се развеселя 54

27. Любовьта е изворъ 56

28. Небето се отваря 58

29. На Учителя покоренъ 60

30. Поздравъ на Учителя 62

31. Милосърдието 64

32. Сърдечниятъ зовъ 66
Случайни файлове