Към съдържанието

  • Log In with Google      Sign In   
  • Регистрация


                       


Автор

Информация за файла

  • Качен: 12 апр 2017 11:36
  • Последно обновен: 12 апр 2017 11:44
  • Размер: 171,82MB
  • Прегледи: 244
  • Сваляния: 34

Свали „Нова Свѣтлина" Година V - 1896г.

Още снимки

Трѣбва да се изучава за да се узнае;

да се узнае за да се разумѣе;

да се разумѣе за да се сѫди.

Нарада.


Съдържание

на

списание „НОВА СВЪТЛИНА“ год. V.


Наука и религия
Спиритическото фотографиране
Книгата на Духоветѣ, отъ Алланъ Кардекъ продължение отъ год. IV.
Чудессна случка
Генералъ Иермоловъ и пророческитѣ документи
Материализации и екстериоризации
Революията на спиритизма
Пневматографията (писане на Духоветѣ)
Чудесно избавление
Наполеоновски прѣдания (буквата М)
До слѣдитѣ на новата истина, отъ Охоровичь
Опити по спиритизма въ Каварна
Чудотворцитѣ въ Индустанъ
Мадамъ Лучия Гранжъ и нейнитѣ пророчества
Чудессни явления
Телепатията
Призраци видени въ огледало
Хиромантията
Спиритически прѣгледъ
Милосърдие, отъ Jules Lemaitre
Медиумъ Е. Самборъ въ Варшава
Раздвоение на душата отъ тялото
Спиритизма наука ли е или религия?
По материалното подобрение на журналистиката ни
Два съня прѣдизвѣстителни
Прѣраждане, стихотв. отъ В. Хюго
Анимизмъ и спиритизмъ, отъ Аксаковъ
Hѣколко психически сеанси
Астрално видение повѣсть отъ de Tailenay
Прѣдизвѣстителни сънища
Други прѣдизвестителни сънища
Единъ телепатически фактъ
Пpѣслѣдване
Призракъ
Въспоминания изъ послѣднята франко-пруска война, расказъ
Социализмъ и спиритизмъ отъ Леонъ Денисъ
Кумберланъ и миссъ Бентлей
Случая съ единъ Химикъ
Философията на единъ астрономъ
Протокола на проф. Лоджъ
Случая съ Алфонса де Лигори, отъ Durand dе Gros
Магнетизмъ отъ блиско и далечь
Сънищата и дѣйствителностьта
Осѫществлението на едно обѣщано явление
Разни
Корреспонденция
Известия
Случайни файлове