Към съдържанието

  • Log In with Google      Sign In   
  • Регистрация


                       


Автор

Информация за файла

  • Качен: 23 юли 2017 09:24
  • Последно обновен: 23 юли 2017 09:24
  • Размер: 60,55MB
  • Прегледи: 292
  • Сваляния: 35

Свали Български народни песни - Иван Камбуров 1941г.

Още снимки
Български народни песни - Иван Камбуров 1941г.

160 български народни пести със ноти.

СЪДЪРЖАНИЕ

Българско народно пеесенно творчество — 5

Коледуване — коледни пѣсни

Раждането на млада Бога ...10
Колежданци — пѣснопойци ... 11
Отъ Бога много здраве ....12
Тръгналъ ми е свети Георги...13
Добри вести ...15
Добри гости — коледари .... 17
Тебе пѣемъ, чорбаджио  ...18
Кукувичка прокукува ..... 20
Приветствие .... .21
Даръ за свети люде ..... 22
Свети Георги и овчари .....23
Три се моми надпѣвали . . . .25
Самодиви и Кара-Добри . . . .27
Изгрѣла ми е ясна зора . . . .29
Отворете, отключете . . ... 30
Мома и слънце .. -. . . . . 31 *
Юнакъ прекарва свадба презъ море . . 33
Чули сме те, чутенъ болерино . . .34
Три сиви сокола. ..... 35
Царь да стане ...... 37
Юнакъ и змейче. . . . . .38
Самодива градъ градйла . . . . 39


Ладуване

Ладуване срещу Васйловдень . . .40
Здрава, здрава годиница . . . .41
Стадо кара . . . . . .42
Провикна се Здравко ..... 43
Овчарь ми ходи . ,. ..... 43
Бръшлянъ вика . . . .44
За зло ми дошла сирница .. . . .45
Буйни вѣтри виятъ
Презъ Тодоровата недѣля .
Не предете тази недѣля
Благовецъ — враговецъ
Закупувала кукувица .
Кукувица-развигорка .


Лазаруване
Що побърза, та дойде
Кральо изъ портальо .
Отваряйте нови порти.
Мети, мети дворове .
Тука напредъ дойдохме
Кой ще я откупи
Диляна и нейнитѣ були
Два калугера
Девойка и овчарь . .

Кумичене
Мари, кумице
Какво ходите
Де гиди Великдень, цѣла недѣля
Де гиди праздна недѣля

Люлки — Гергьовцень
Деветь се люлки люлѣятъ .
Пошли моми за цвѣте.
Залюля се вада . . .
Що ти блѣе сиво стадо

Пеперуда
Пеперуда
Пеперуда летѣла
Дай, Боже, дъждъ

Жетва и жетварска царица
Божуръ и ружа . . .
Две радости . .
Бае, пустни мене
Мома и овчарь се надженватъ . . .75
Слънцето се загледало . . . .76
Жъни, наваляй, невѣсто . . . .77
Радка и самодиви . . . . .78
Слънцето трепне, да зайде. . . .79
Богова звезда ...... 80
Моли се, либе, на Бога . . . .81
Добъръ вечеръ, Бояну девойка . . . 82
Колко сѫ звезди ..... 83
Жетварь жетва женѣше . . . .84
Мома коси по росно ливаде . . .85
Сита година ...... 86
Стара баба свѣта зачудила. . . .87
Пеперуда летѣла . . . . .88

Еньовдень
Яна брала ялевица ..... 89

Исторически
Предсказване за идване на турцитѣ . . 90
Потурчването на българитѣ . . . 92
Обсадата на Плѣвенъ. . . . .93
Превземането на Варна . . . .94
Царь Александъръ . . . . .95

Юнашки и Хайдушки

Крали-Марко . . . . .96
Индже войвода . . . . .97
Хаджи Димитъръ . . . .98
Заплакала е Рила-планина . . . .99
Страхилъ войвода ..... 100
Сънътъ на Страхилъ войвода . . . 101
Вида и Караджа ..... 102
Най-добриятъ юнакъ . . . . .103
Пушка пукна . . . . . . 105
Пустата Стара-планина .... 106


Митологични


Мома и змей ....
Залибилъ пирински юди

Сѣденкарски и хороводни

Научила либето си
Присмѣла й се майка му .
Братя затворници
Върна на Христовата вѣра.
Жалба по майка
Заспало е челебийче .
Оставилъ Стоянъ хайдутство
Що ми не дохаждашъ, либе
Добре ми дойде, момне ле.
Стани, мари, бѣла Стано
Оженена за харамия .
Пита ли, Нанке, майка си .
Мома и юнакъ ....
Риба да пропѣе, либе да дойде .
На кавала я изписалъ.
Жени ме, мамо, доми ме
Деветь годинъ гурбетъ
Мома войвода .... Свири, да попѣя.
Ноще градушка валяло
Молба .....
На младость ....
Гергина, мома хубава.
Либе да се пука.
Калина и змей ....
Елка — хубавелка
Дано те забравя.
Вито хоро .....
Блазе на българки
Майсторъ Стоянъ и булка Тодора
Последно желание
Прочулъ се Найденъ-граматикъ .
Лена и овчарь .
Билки-запоилки .
Мома войникъ
Стари Димо, стари войвода.
Земя безъ вода .
Славей и юнакъ .
Жалба за първо либе.
Конче аджамия .
Харижи ги на мене
Ергенство и моминство
Постой, слънце .
Мѫжка се рожба добила .
Два змея се виятъ
Тръгнали сж три сюрии
Булка и гора
Седнала е Янка .
Връбка мамина .
Каква е жалба за младость

Балади
Лазаръ и Петкана
Георги-грозниятъ

Именденски
Непочитане праздника
На Ивановдень .
На
На Тодоровдень.
На Св. 40 мжченици .
На Анастасовдень
На Гергьовдень .
На
На
На Костадиновдень
На Света Петка .
На Лрхангеловдень
На Никулдень


Още снимки

Още снимки


Случайни файлове