>

Към съдържанието

 • Log In with Google      Sign In   
 • Регистрация


                       


Автор

Информация за файла

 • Качен: 04 ное 2017 18:07
 • Последно обновен: 04 ное 2017 18:11
 • Размер: 4,53MB
 • Прегледи: 166
 • Сваляния: 26

Свали Наръчник за самоорганизиране на Братството по методите на Учителя

- - - - -Още снимки
Източник

ЧАСТ ПЪРВА – ТЕОРИЯ 10
І. Пробуждане на колективното съзнание

или идеята за Цялото и неговите части 11

ІІ. Четирите съвета като органически метод

за самоорганизиране на Братството 34

 • Идеята за четирите съвета 34


  • Съвет на физическия труд 36


  • Съвет за духовния живот 39


  • Съвет за просвета 40


  • Съвет на примирителите 41


  • Съвет на хармонията 42


  • Най-малката задача на всеки един
   от съветите за една година 45


  • Общи правила и препоръки за четирите съвета 47


  • Обликът на истинския ръководител 50


  • Основни опасности при работата на съветите 53


  • Методи за справяне с неприятелите 58


  • Възникнали въпроси от учениците
   по идеята за четирите съвета 61


  • Идеята за четирите съвета –
   основа за полагане на общ братски живот 65

 • Как действат четирите съвета вътре в нас 67


  • Събуждане на дарбите и способностите
   на всеки чрез работата в четирите съвета 67


  • Идеята за четирите съвета
   е вложена в нас предвечно 72


  • Действие на физическия съвет –
   чрез тялото и волята 74


  • Действие на духовния съвет –
   чрез сърцето и чувствата 77


  • Действие на просветния съвет –
   чрез ума и мисълта 80

 • Правило: Комунизира се трудът и работата,

а не капиталът 83
ІІІ. Беседи от Учителя, изнесени пред членовете


на вътрешната верига 87

Сутринта, 15 юни [сряда] 1921, Саран бей [гр. Септември] 87 31 август [сряда] 1921 год. – Търново 98
8:45 ч., 21 юни [сряда], 1922 г. – София 104
11:00 ч., 22 юни [четвъртък], 1922 г. – София 105
5:30 ч., 23 юни [петък], 1922 г. – София 110
7:30 ч., 24 юни [събота], 1922 г. – София 116
20:00 ч., 25 март [неделя], 1923 г. – София 121
5:30 ч., 26 март [понеделник], 1923 г. – София 122
20:00 ч., 26 март [понеделник], 1923 г. – София 127
17:30 ч., 27 март [вторник], 1923 г. – София 132
27 март [сряда], 1923 г. – София 139
ІV. Мисли на Учителя за Синархията 142

 • Пет статии от Иван Толев за Синархията 146
  Кой е Иван Толев 146


  • Статия първа – Окултна социология 148


  • Статия втора 157


  • Статия трета 162


  • Идеално и осъществимо управление 174


  • Синархия на практика 191

VІ. Георги Радев – Братско общежитие

(Комуналният братски живот) 201

VІІ. Борис Николов – мисли за комуните 206

ЧАСТ ВТОРА – ПРАКТИКА 208

І. Комуната в Ачларе 209

 • Георги Томалевски – Братска комуна
  в село Ачларе през 1922 г 209
  Начален акорд – сформиране
  на ачларската комуна в края на март 1922 г 209
  Как най-общо протичаха неделните
  и работните дни в комуната 211
  „Ачларе, април. Работен ден 216
  „Ачларе, април. Работен ден 219
  Борис Николов 221
  Жорж (Георги) Радев 224
  Христо Койчев 231
  Бай Жечо Вълков 235
  Кръстю Тулешков 244
  Коста (Константин Константинов) 256
  Асен Кантарджиев 262
  Александър Стрезов 264
  Георги Томалевски 266
  „Ачларе. Понеделник, 29 май 268
  30 май – пеш 70 км от Ачларе до морето 271
  Ачларе, Юни 272
  22 юли – пътуване из Бургаски окръг 274
  Ачларе, 27 юли 276
  Финален акорд – напускане на комуната, 10-14 август
  1922 г. и отпътуване към събора в Търново 276


 • Борис Николов – спомени на един комунар
  от с. Ачларе 287
  Възникване на идеята за комунален живот 287
  Пристигане в село Ачларе 289
  Начало на работата в братската комуна
  с младежки плам 291
  Как се промени първоначалната
  негативна нагласа към комунарите 293
  Първата жътва на младите комунари 296
  Екскурзия до Коджа-Балкан 300
  Харманът 303
  Джанките в Ачларската комуна 305
  Студентските костюми стават
  на комунарски дрехи 307
  Маларията 309
  Три писма до Борис Николов 314


 • Николай Дойнов представя спомените на брат си

Борис Николов за комуните в Ачларе и Русе 329
„Научете по един занаят за да бъдете свободни!“ 329
В началото на 20-те години идеята
за комунален начин на живот става повсеместна 332
Първоначални впечатления от обстановката в Ачларе. 334 Привикване към суровите условия
и физическия труд в комуната 335
Недоволство и разочарование 339
Екскурзия до Коджа-Балкан и напускане на комуната ... 340 ІІ. Комуната в Русе 343

 • Георги Томалевски – Русенската комуна,


  юли-август 1923 г 343

  Пристигане на новите комунари в Русе

  през юли на 1923 г 343

  Възстановяване на щетите след пороя

  и сближаване с комуната на анархистите 345

  Обичайната работа в русенската комуна 350

  Посещение на Учителя в русенската комуна 352

  Сестрите в комуната 353

  Отпътуване обратно към София – 15 юли 356


 • Борис Николов – спомени за комуната в Русе 358


 • Документална хроника за русенската комуна –

от 9 март 1921 до 31 декември 1957 г 361
Общи предпоставки за възникване на комуната в Русе .361 Начало на Русенската комуна – 9 март 1921 г. 365
Русенската преса проявява жив интерес
към Учението и Учителя 371
Правилник за вътрешния ред
в Общество „Бяло Братство“ – Русе 374
Повторна колективизация на стопанството и превръщането му отново в „идеалната комуна“
на цялото Братство 379
Централата на Общество „Бяло Братство“ –
Русе се мести в София 383
Ликвидиране на Русенската комуна –
31 декември 1957 г 390
ІІІ. Комуната в Арбанаси – спомени на Петър Камбуров 394
Зараждане на идеята за комуна в Арбанаси 394
Заселване на първия член на комуната
в Арбанаси – края на септември, 1920 г 396
Опитността с бостана и градушката 399
Непослушание към Учителя 401
Новата опитност с бостана 404
Основаване на комуната в Арбанаси
през есента на 1923 г 405
Трудностите, съпътстващи комунарския живот 408
Публична сказка пред обществеността на селото 413
На работа в София като каруцар 415
Разтуряне на комуната през лятото на 1926 г 419
ІV. Опити за нови комуни – спомени на Борис Николов 423
Пръв опит от ученици на Учителя за комуна в Бургас 423
Братска комуна в Арбанаси 428
Братска комуна в Казанлък 431

 • Комуната на Изгрева 433


  • Борис Николов 433
   Първи опити за комуна на Изгрева 433
   Как се оформи землището на Изгрева –
   палатката на Бертоли 436
   Поява на първите дървени бараки на Изгрева 438
   Овощната градина на Изгрева 440
   Лозето на Изгрева 442
   Пчелинът на Изгрева 443
   Приемната на Учителя 446
   Общата кухня на Изгрева 450
   Чешмичката в Дианабад и упражненията с вода
   на Изгрева 452
   Двете чешми на Изгрева – „Яйцето“
   и чешмата с фигурите-символи 455
   Салонът на Изгрева 457
   Горницата (стаята на Учителя) и солариумът 459
   „Масата на изобилието“ в стаята на Учителя 461
   Един ден на Изгрева 462
   Братските празници на Изгрева 466
   Общежитието на Изгрева 468


  • Николай Дойнов 470


  • Никола Нанков 473


  • Крум Въжаров 475

Случайни файлове

 • 1574 Общо файлове
 • 136 Общо категории
 • 4 Total Authors
 • 203731 Total Downloads
 • Великата майка Последен файл
 • Hristo Vatev Последно качил