> . <

Към съдържанието

  • Log In with Google      Sign In   
  • Регистрация


                       


Автор

Информация за файла

  • Качен: 16 апр 2013 23:21
  • Последно обновен: 25 апр 2014 12:47
  • Размер: 3,59MB
  • Прегледи: 826
  • Сваляния: 73

Свали 09. Вечният порядък

- - - - -Още снимки

Вечният порядък"Вечният порядък". Общ окултен клас. Година XIII (1933–1934). Първо издание. София, Издателска къща „Жануа-98“, 1999. 776 с. ISBN 954-9589-38-2.
Книгата за теглене - PDF Книгата съдържа 49 беседи от Учителя Беинса Дуно, държани от септември 1933 до септември 1934г. Беседите се публикуват за първи път.

“Не контролирайте любовта на когото и да е, защото в тази любов Бог се проявява. Не ставайте вие стражари за Божията любов. Там, дето Бог се проявява, остави Бог да се прояви, за да Видите Неговото величие. И Бог няма да се прояви в Своята любов, както ние се проявяваме. Не казвай: “Той е много студен човек, няма никаква любов. Той е жесток.” Оставете това, това са ваши заключения.”

"Вечният порядък". Общ окултен клас. Година XIII (1933–1934). Първо издание. София, Издателска къща „Жануа-98“, 1999. 776 с. ISBN 954-9589-38-2.

Бележки от книгата:
Издателският екип изказва благoдарност на всички, които с цената на лишения, граничещи с героизъм, запазиха за поколенията безценното Слово на Учителя. Благодарим на стенографките: Паша Теодорова (1888–1972), Савка Керемидчиева (1901–1945), Елена Андреева (1899–1990) и на съхранявалите го през годините българи.
Да бъде благословен самоотвереният им труд!
Координатор за напечатването на неиздавано досега слово на Учителя Петър Дънов – д-р Вергилий Кръстев
В настоящото първо издание е запазена пълна автентичност на стенограмите, разчетени от Елена Андреева. Всички намеси от страна на издателският екип са изнесени под линия. На места в текста са вмъкнати уточнения в кръгли скоби ( ) от самата стенографка, които са изписани с курсив. Думите или буквите в квадратни скоби [ ] са добавени, където в разчетената стенограма е изпуснат текст или за по-лесно разбиране на някои изречения. На местата, където има явно пропуснат текст, е поставено многоточие в квадратни скоби […].

Бележки от книгата:
Формат: 16/60/84
Печатни коли: 48.5
Компютърен набор и корекция: Теодора Шкодрева, Меглена Шкодрева
Художник: Янко Янев
Предпечатна подготовка: Атанас Джажев
Случайни файлове