> . <

Към съдържанието

  • Log In with Google      Sign In   
  • Регистрация


                       


Автор

Информация за файла

  • Качен: 16 апр 2013 23:28
  • Последно обновен: 25 апр 2014 12:39
  • Размер: 1,26MB
  • Прегледи: 834
  • Сваляния: 87

Свали 15. Слава Божия, царството Божие и волята Божия

- - - - -Още снимки

Славата Божия, царството Божие и волята Божия"Славата Божия, царството Божие и волята Божия". Общ окултен клас. Година XVIII (1938–1939). Том I. Първо издание. София, Издателство „Урания“ и Издателство „АСК-93“, 1998. 432 с. ISBN 954-9589-17-X.
Книгата за теглене - PDF В книгата са представени 21 беседи на Учителя Беинса Дуно, държани в края на 1938 и началото на 1939г. Изданието е първо и по оригинал.

“Животът е скрит във въздуха. Когато се говори, че Бог е вдъхнал в ноздрите на човека, турил го във връзка с тоя живот. Човек като диша, трябва да мисли. Сутрин, като погледнете, дойде онази великата мисъл, ония блага, които Бог ви дал, да бъдете благодарни.”


"Славата Божия, царството Божие и волята Божия". Общ окултен клас. Година XVIII (1938–1939). Том I. Първо издание. София, Издателство „Урания“ и Издателство „АСК-93“, 1998. 432 с. ISBN 954-9589-17-X.

Бележки от книгата:
В настоящото първо издание е запазена пълна автентичност на стенограмите, разчетени от Елена Андреева. Всички намеси от страна на редакторите са изнесени под линия. На места в текста са вмъкнати уточнения в скоби от самата стенографка. При редактирането са допълнени и поставени в квадратни скоби явно липсващи, пропуснати от стенографките, думи и изрази. Въпросните думи са обозначени с б.р.
Стенографирали: Паша Теодорова (1888–1972), Савка Керемидчиева (1901–1945), Елена Андреева (1899–1990)
Стенограмите дешифрирала: Елена Андреева
Редактори: Теодора Шкодрева, Меглена Шкодрева, Ясен Даскалов, Таня Божилова
Компютърен набор: Юлияна Ангелова
Координатор за напечатването на неиздавано досега слово на Учителя Петър Дънов – д-р Вергилий Кръстев
Формат 16/60/84
Печатни коли 27
Компютърен дизайн: Атанас Джажев, Рекламно-издателска къща „Зодиак-Н“ – В. Търново (066/3-01-42)

Бележки от книгата:
„…Това, което ви се говори, важно е дали е верно логически, дали е верно според езика на Истината, а не според граматиката. Когато аз говоря Истината предпочитам да я изкажа на най-прост език, но понятен за всички, макар и да не е изложен граматически правилно. Казвате: „Защо човек да не говори на красив, чисто граматически език?“ Има причини за това. Преди всичко граматиката, с която хората си служат на земята, не е същата граматика, с която ангелите си служат. Никой човек на земята не може да говори тъй красиво и правилно, както един ангел може да говори.“
– Учителят, „Козативни сили“

Бележки от книгата:
Издателският екип изказва благодарност на всички, които с цената на лишения, граничещи с героизъм, запазиха за поколенията безценното Слово на Учителя. Благодарим на стенографките Паша Теодорова (1888–1972), Савка Керемидчиева (1901–1945), Елена Андреева (1899–1990) и на съхранявалите го през годините българи.
Да бъде благословен самоотверженият им труд.
Случайни файлове