> . <

Към съдържанието

  • Log In with Google      Sign In   
  • Регистрация


                       


Автор

Информация за файла

  • Качен: 16 апр 2013 23:38
  • Последно обновен: 26 апр 2014 16:51
  • Размер: 593,23K
  • Прегледи: 872
  • Сваляния: 69

Свали 01. Двата пътя

- - - - -Още снимки

Двата пътя"Двата пътя". Младежки окултен клас (1922). Първо оригинално издание. Кърджали, Издателска къща „Жануа-98“, 1999. 159 с. ISBN 954-9589-36-6.
Книгата за теглене - PDF Книгата съдържа 21 беседи от първата година на Специалния (младежки) окултен клас, държани през 1922г. Изданието е първо по оригинали от Държавен архив.

“Животът на човека започва с неговата мисъл. Щом мисли, той съзнава, че живее. Всяка мисъл, за да бъде жива, трябва да бъде жива, трябва да бъде придружена с чувство. Този израз се нарича слизане на мисълта в реалния свят, в света на формите. Всяко чувство, за да бъде положително, трябва да бъде придружено с волево действие. Действие ние наричаме крайния предел, до който духът достига, крайния предел на духа в неговото проявление в даден момент.”


[Копирана:] Дънов, Петър Константинов. Двата пътя. Младежки окултен клас (1922). Първо оригинално издание. Кърджали, Издателска къща „Жануа-98“, 1999. 159 с. ISBN 954-9589-36-6.
Бележки от книгата:
Компютърен набор: Стоил Янев, Хенриета Недкова.
Коректори: Христо Андонов, Стоил Янев.
Графично оформление: Бехиде Чаушева.
Добронамерено съдействаха: Виолета Станева, Минка Андонова и др.
Координатор за отпечатването на неиздаваното и нередактирано Слово на Учителя Дънов: Вергилий Кръстев.
Бележки от книгата:
Издателският екип изказва благодарност на всички, които с цената на лишения, граничещи с героизъм, запазиха за поколенията безценното Слово на Учителя. Благодарим на стенографките Паша Тодорова (1888–1972), Славка Керемедчиева (1901–1945), Елена Андреева (1899–1990) и на съхранявалите го през годините българи.
Да бъде благословен самоотверженият им труд.
Автентичността на стенографските записки е запазена.
Всяко Божие слово е опитано. То е щит за тези, които уповават на него. Не притуряй на неговите думи, за да те не обличи и се покажеш лъжец. (Прит. 30; 5, 6)
Бележки от книгата:
Пояснение
Настоящите лекции се публикуват по нередактирано копие на дешифрираната стенограма, запазена в Държавен исторически архив.
Същите са отпечатани в томчетата „Двата пътя: Лекции от Учителя на Младежкия окултен клас“; Год.I – 1922, т.1 – София, 1934 и „Противоречията в живота: Лекции от Учителя на Младежкия окултен клас“, Год.I – 1922, т.2 – София, 1934. Двата тома са коригирани и изменени!
Обработил архивните единици в Държавен архив Ефросина Антонова Ангелова-Пенкова.
– Вергилий Кръстев
Случайни файлове