> . <

Към съдържанието

  • Log In with Google      Sign In   
  • Регистрация


                       


Автор

Информация за файла

  • Качен: 16 апр 2013 23:41
  • Последно обновен: 26 апр 2014 16:40
  • Размер: 18,27MB
  • Прегледи: 986
  • Сваляния: 79

Свали 03. Посока и растене

- - - - -Още снимки

Посока и растене


"Посока и растене". Лекции пред Младежкия окултен клас. Година VI (1926–1927). Първо издание. София, Издателска къща „Жануа-98“, 2002. 424 с. ISBN 954-9589-61-7.
Книгата за теглене - PDF
В книгата са представени 37 беседи на Учителя Беинса Дуно, които представляват VI година на Специалния (младежки) окултен клас. Беседите се издават по оригинали от Държавен архив и съществено се отличават от силно редактираното ранно издание от 1938г.

“Божествената топлина не знае какво нещо е страх. Човек, който има туй състояние, е като човек, който отива в странство, но има всичките чекове, приятели го чакат - от какво ще се бои?”

*[Преписана:] Дуно, Учителят Беинса. Посока и растене. Лекции пред Младежкия окултен клас. Година VI (1926–1927). Първо издание. София, Издателска къща „Жануа-98“, 2002. 424 с. ISBN 954-9589-61-7.
[Вариант:] Дънов, Петър Константинов. Посока на растене. Младежки окултен клас. Година VI (1926–1927). Том I. София, 1938.
[Вариант:] Дънов, Петър Константинов. Посока на растене. Младежки окултен клас. Година VI (1926–1927). Том I. София, 1996.
Бележки от книгата:
Учителю, благодарим Ти за Божественото Слово, с което ни дари.
Израз на нашата благодарност ще е изучаването и прилагането Му от всеки ученик, на когото съзнанието се е отключило за Него, за Словото.
Бележки от книгата:
Забележка: Поради липса на оригиналите на лекции 6. и 7., текстът е препеатан от томчето „Посока на растене“, изд. 1938 г. Отбелязаните със звездичка в началото и в края (*) части от лекции също са препечатани от изданието от 1938 г. (Лекции пред Младежкия окултен клас, година VI – 1926/1927: „Посока на растене“, т. 1, и „Светото място“, т.2). Уточненията на стенографите са в кръгли скоби и курсив. Добавените за яснота думи са поставени в квадратни скоби. Репликите на слушателите са оформени в кръгли скоби и с тире.
Бележки от книгата:
Компютърен набор: Иван Стойчев.
Коректори: Даниела Станкова, Анна Стаменова, Марина Иванова.
Предпечатна подготовка: Марина Иванова.
Случайни файлове