Към съдържанието

  • Log In with Google      Sign In   
  • Регистрация


                       


Автор

Информация за файла

  • Качен: 16 апр 2013 23:43
  • Последно обновен: 26 апр 2014 16:38
  • Размер: 32,87MB
  • Прегледи: 950
  • Сваляния: 72

Свали 07. Пътят на доброто

- - - - -Още снимки

Пътят на доброто"Пътят на доброто". Младежки окултен клас. X школна година (1930–1931). Първо оригинално издание. Кърджали, Издателска къща „Жануа-98“, 1999. 628 с. ISBN 954-9589-52-8.
Книгата за теглене - PDF Книгата съдържа 42 беседи от Учителя Беинса Дуно, държани в периода - края на 1930 - началото на 1931г. Те представляват Х година на Специалния (младежки) окултен клас и се публикуват за първи път.

“Мисълта излиза навънка, чувствата също така излизат, а светлината иде отвънка, светлината влиза. Светлината е проявеният живот. Светлината винаги предшествува. Там, дето има живот, има светлина. Светлината е всякога дреха на живота. Външната дреха е тя. Животът се облича със светлина. Всеки един живот е израз на светлината. Там, дето има светлина, има живот. Животът е облечен в известна форма. Затова, ако разбирате идването, изгряването на Слънцето, то показва живота. Изгревът на слънцето носи живот.”


"Пътят на доброто". Младежки окултен клас. X школна година (1930–1931). Първо оригинално издание. Кърджали, Издателска къща „Жануа-98“, 1999. 628 с. ISBN 954-9589-52-8.

* Бележки от книгата:
Компютърен набор: Тинка Кондузова, Димитрия Иванова
Коректори: Стоил Янев, Хенриета Недкова, Христо Андонов
Графично оформление: Радко Иванов
Добронамерено и с разбиране съдействуваха: ЕТ „БЕХИ“, Минка Андонова
Координатор за отпечатването на неиздаваното и нередактирано Слово на Учителя Дънов: Вергилий Кръстев
Предпечатна подготовка: Радко Иванов, ЕТ „БЕХИ“

Бележки от книгата:
Издателският екип изказва благодарност на всички, които с цената на лишения, граничещи с героизъм, запазиха за поколенията безценното Слово на Учителя. Благодарим на стенографките Паша Тодорова (1888–1972), Славка Керемидчиева (1901–1945), Елена Андреева (1899–1990) и на съхранявалите го през годините българи.
Да бъде благословен самоотверженият им труд.
Автентичността на стенографските записки е запазена.
Всяко Божие слово е опитано. То е щит за тези, които уповават на него. Не притуряй на неговите думи, за да те не обличи и се покажеш лъжец. (Прит. 30; 5, 6)

Бележки от книгата:
Пояснение
Настоящите лекции се публикуват по нередактирано копие на дешифрираната стенограма, запазено в Държавен исторически архив.
Същите са издадени в томчетата: „Път към живота“ т. 1, „Методи за самовъзпитание“ т.2; Лекции на Учителя на Младежкия окултен клас, г. Х (1930–1931), – София, 1941 г.
Отпечатаното Слово (1941 год.) е много редактирано и променено – заглавия, текст, чертежи (в по-голямата си част изобщо липсват).
Проверил и сравнил архивните единици Ефросина Антонова Ангелова-Пенкова.
В настоящето издание 1 и 2 том се поместват заедно.
– Вергилий Кръстев
Случайни файлове