Към съдържанието

  • Log In with Google      Sign In   
  • Регистрация


                       


Автор

Информация за файла

  • Качен: 17 апр 2013 00:14
  • Последно обновен: 26 апр 2014 16:47
  • Размер: 1,15MB
  • Прегледи: 966
  • Сваляния: 83

Свали 14. Възможности в живота

- - - - -Още снимки

Възможности в живота"Възможности в живота". Младежки окултен клас. XVII година (1937–1938). Първо издание. София, Издателство „АСК-93“, 1998. 568 с. ISBN 954-9589-22-6.
Книгата за теглене - PDF В книгата са включени 40 беседи от Учителят Беинса Дуно, които представляват XVII година на Специалния (младежки) окултен клас. Държани са в периода: края на 1937г. - 1938г. Беседите се публикуват за първи път.

"Възможности в живота". Младежки окултен клас. XVII година (1937–1938). Първо издание. София, Издателство „АСК-93“, 1998. 568 с. ISBN 954-9589-22-6.

Бележки от книгата:
Автентичността на стенографските записки е запазена
Координатор за отпечатване на неиздаденото Слово: Вергилий Кръстев
Компютърен набор: Вихър Пенков
Коректор: Ефросина Ангелова
Издателският екип изказва благодарност на всички, които с цената на лишения, граничещи с героизъм, запазиха за поколенията безценното Слово на Учителя. Благодарим на стенографките Паша Теодорова (1888–1972), Савка Керемидчиева (1901–1945), Елена Андреева (1899–1990) и на съхранявалите го през годините българи.
Да бъде благословен самоотверженият им труд!
Всяко Божие Слово е опитано: Той е щит за тези, които уповават на Него. Не притуряй на Неговите думи, за да те не обличи и се покажеш лъжец. (Прит. 30:5–6)
Случайни файлове