Към съдържанието

  • Log In with Google      Sign In   
  • Регистрация


                       


Автор

Информация за файла

  • Качен: 17 апр 2013 00:37
  • Последно обновен: 26 апр 2014 16:37
  • Размер: 622,03K
  • Прегледи: 821
  • Сваляния: 64

Свали 18. Най-лесното

- - - - -Още снимки

Най-лесното[Копирана:] Дънов, Петър Константинов. Най-лесното. Младежки окултен клас. Двадесета година (1940–1941). Том I. Първо издание. София, Издателство „Урания“ и Издателство „АСК-93“, 1998. 280 с. ISBN 954-9589-10-2.
Книгата за теглене - PDF Книгата съдържа 15 беседи, държани от Учителя Беинса Дуно в края на 1940 и началото на 1941г. Беседите представляват том I на ХХ година на Специалния (младежки ) окултен класа и се публикуват за първи път.

“Когато даваш, да ти е приятно. Запример, като даваш една ябълка някому, като усетиш, че ти е приятно, то е правилното. Ако си кажеш, че много си дал, или чувстваш, че не си дал толкоз, колкото трябва, обмяната е неправилна. Всякога в една имсъл или когато говориш, като ходиш, навсякъде да ти е приятно…. Това е елементарна работа, от която човек може да се подмлади.”


"Най-лесното". Младежки окултен клас. Двадесета година (1940–1941). Том I. Първо издание. София, Издателство „Урания“ и Издателство „АСК-93“, 1998. 280 с. ISBN 954-9589-10-2.

Бележки от книгата:
Издателският екип изказва благодарност на всички, които с цената на лишения, граничещи с героизъм, запазиха за поколенията безценното Слово на Учителя. Благодарим на стенографките Паша Теодорова (1888–1972), Савка Керемидчиева (1901–1945), Елена Андреева (1899–1990) и на съхранявалите го през годините българи.
Да бъде благословен самоотверженият им труд.
Автентичността на стенографските записи е запазена.

Бележки от книгата:
Предпечатна подготовка: Наталия Ангелова, Звезделина Якова
Случайни файлове