<

Към съдържанието

  • Log In with Google      Sign In   
  • Регистрация


                       


Автор

Информация за файла

  • Качен: 17 апр 2013 00:53
  • Последно обновен: 26 апр 2014 17:40
  • Размер: 579,97K
  • Прегледи: 924
  • Сваляния: 96

Свали 13. Добрият език

- - - - -Още снимки

Добрият език

"Добрият език". Утринни Слова. Осма година (1938–1939). Том I. Първо издание. София, Издателство „АСК-93“ и Издателство „Урания“, 1998. 280 с. ISBN 954-9589-09-9.
Книгата за теглене - PDF Книгата съдържа 14 беседи на Учителя Беинса Дуно, държани в края на 1938г. и началото на 1939г. Те представляват том I от VIII година на Утринните слова и се издават за първи път.

“Всякога, когато правя явно добро, то всякога това има лоши последствия. Щом го правя да не е явно, то и добро. И Бог, Който знае това, Той, като направи нещо, гледа да не е явно. Той никога не изпъква. Той така прави доброто, че не изпъква и излиза естествено. Излиза, че Той не е, а еди-кой си.”


[Копирана:] Дънов, Петър Константинов. Добрият език. Утринни Слова. Осма година (1938–1939). Том I. Първо издание. София, Издателство „АСК-93“ и Издателство „Урания“, 1998. 280 с. ISBN 954-9589-09-9.
Бележки от книгата:
Издателският екип изказва благодарност на всички, които с цената на лишения, граничещи с героизъм, запазиха за поколенията безценното Слово на Учителя. Благодарим на стенографките Паша Теодорова (1888–1972), Савка Керемидчиева (1901–1945), Елена Андреева (1899–1990) и на съхранявалите го през годините българи.
Да бъде благословен самоотверженият им труд.
Бележки от книгата:
Предпечатна подготовка и компютърен набор: Веселина Маркова.
Коректор: Мария Анастасова.
Графично оформление: Станислав Пухлев.
Координатор по отпечатването на неиздаденото до този момент Слово на Учителя: Вергилий Кръстев.
Случайни файлове