Към съдържанието

  • Log In with Google      Sign In   
  • Регистрация


                       


Автор

Информация за файла

  • Качен: 17 апр 2013 01:05
  • Последно обновен: 13 май 2014 12:25
  • Размер: 577,33K
  • Прегледи: 768
  • Сваляния: 69

Свали 01. Да им дам живот (1936)

- - - - -Още снимки
Да им дам живот


„Да им дам живот“, Съборни беседи (1936),Първо издание по оригинал. София, Издателска къща „Жануа-98“, 2005.
Книгата за теглене - PDF


1. Вѣра,
19. 08. 1936 г.[опис]


2. Вѫтрѣшната връзка на живота

20.08.1936 г.[опис]


3. Външна и вжтрешна любовь

21.08.1936 г.[опис]


4. Основната чърта на новото

22.08.1936 г. [опис]


5. Проникване

23.08.1936 г [опис]


6. Човѣшко и Божествено*

26.08.1936 г. [опис]


7. Проявениять и Непроявениятъ

29.08.1936 г. [опис]


8. Любовьта и свободата

30.08.1936г. [опис]


9. За Слава Божия

20.09.1936г. [опис]


10. Дветѣ полушария

22.09.1936 г. [опис]


11. До 29-ти юний

19.05.1935 г. [опис]


12. Наближило е Царството Божие

10.08.1930г. [опис]


©ИК"Жануа'98"
тел. 02/9 893 897

компютьрен набор, коректура и предпечатна подготовка:
Меглена Шкодрева
Теодора Шкодрева

Настоящото издание се прави по запазени в Държавен архив оригинали на беседи от Учителя. Поради липса на оригинал шеста беседа е препечатана от изданието София 1936г., което е силно редактирано. Уточненията на стенографката са в кръгли скоби и курсив. Добавените за яснота букви или думи са поставени в квадратни скоби.


Бележки:


* Беседата "Човѣшко и Божествено", поради липса на оригинал е препечатана от първо издание – София, 1936 г.,


** Беседата "До 29-ти юний" е непечатана и липсва в каталога на Елена Андреева. Въпреки че е държа на една годи на по-рано (1935г.), е добавена към настоящото издание, защото томчето, към което принадлежи хронологически - „Ценната дума" УС 1934-35г., е вече издадено.(бел.ред.)


*** Беседата „Наближило е Царство божие“ е непечатана и липсва в каталога на Елена Андреева. Въпре­ки, че е държана през 1930 г., е добавена към настоящото издание, тъй като томчето, към което принадлежи хронологически - „Благословенна между жените" - Рилски беседи 1930г., няма да бъде преиздадено, поради липса на ори­гинали. Беседата е дешифрирана  с правопис от  преди реформата през 1923 г.


Първо издание, София 2005

Случайни файлове