Към съдържанието

  • Log In with Google      Sign In   
  • Регистрация


                       


Автор

Информация за файла

  • Качен: 28 апр 2013 11:02
  • Последно обновен: 23 апр 2014 18:23
  • Размер: 11,79MB
  • Прегледи: 894
  • Сваляния: 75

Свали 14. Поучаваше ги

- - - - -Още снимки
Книгата съдържа 25 неделни беседи, държани от Учителят Беинса Дуно в началото на 1923г. Изданието е първо по оригинал и текста се отличава значително от изданието София 1949, което е силно редактирано.

“Сега навсякъде в света работи една жива енергия. Тя е толкова жива, толкова разумна, че всякога можем да влезем в контакт с нея. Тази сила отговоря само на тия хора, които имат крайна нужда. С нея можеш да се разговаряш. Ако ти разчиташ на друг някой, тази сила седи, не взема никакво участие, но когато ти изгубиш всякаква надежда, тази сила, този ще ти каже:”Има една основа, на която ти можеш да разчиташ.”

Поучаваше ги


"Поучаваше ги". Недѣлни бесѣди (1923). Първо издание. София, Издателска къща „Жануа-98“, 2002. 312 с. ISBN 954-9589-62-5.
Книгата за теглене - PDF Книгата съдържа 12 неделни беседи, държани от Учителят Беинса Дуно в началото на 1923г. Изданието е първо по оригинал и текста се отличава значително от изданието София 1949, което е силно редактирано.

"Поучаваше ги". Недѣлни бесѣди (1923). Първо издание. София, Издателска къща „Жануа-98“, 2002. 312 с. ISBN 954-9589-62-5.

"Поучаваше ги". Беседи от Учителя, София, издание от 1949.
Книгата за теглене - PDF

Бележки от книгата:
Учителю, благодарим Ти за Божественото Слово, с което ни дари. Израз на нашата благодарност ще е изучаването и прилагането Му от всеки ученик, на когото съзнанието се е отключило за Него, за Словото.
Бележки от книгата:
Предпечатна подготовка: екип Стара Загора
Допълнителни бележки:
Изданието е със старите букви.
Случайни файлове