>

Към съдържанието

 • Log In with Google      Sign In   
 • Регистрация


                       


Автор

Информация за файла

 • Качен: 05 юни 2013 09:33
 • Последно обновен: 05 юни 2013 09:34
 • Размер: 607,81K
 • Прегледи: 1167
 • Сваляния: 152

Свали Движение и здраве

- - - - -Още снимки
СЪДЪРЖАНИЕ

СЪДЪРЖАНИЕ ......................................................................................................................................... 4
ДВИЖЕНИЕ............................................................................................................................................... 6
ВСИЧКО Е ДВИЖЕНИЕ .................................................................................................................... 6
НЕОБХОДИМОСТ ОТ ДВИЖЕНИЕ............................................................................................... 7
ПОДТИК КЪМ ДВИЖЕНИЕ ............................................................................................................. 8
ПЪЛНЕНЕ И ПРАЗНЕНЕ С ЕНЕРГИЯ ПРИ ДВИЖЕНИЕ........................................................ 9
ПЪТ И ПОСОКА НА ДВИЖЕНИЕТО........................................................................................... 10
ВИДОВЕ ДВИЖЕНИЯ ...................................................................................................................... 11
ЕСТЕСТВЕНИ ДВИЖЕНИЯ ....................................................................................................... 11
СВОБОДНИ ДВИЖЕНИЯ............................................................................................................ 12
КРАСИВИ ДВИЖЕНИЯ ............................................................................................................... 12
БАВНИ И БЪРЗИ ДВИЖЕНИЯ .................................................................................................. 12
ЛЕКИ ДВИЖЕНИЯ........................................................................................................................ 13
РАЗУМНИ ДВИЖЕНИЯ ............................................................................................................... 13
ПРАВИЛНИ ДВИЖЕНИЯ............................................................................................................ 14
ПЛАСТИЧНИ ДВИЖЕНИЯ......................................................................................................... 14
ХАРМОНИЧНИ ДВИЖЕНИЯ..................................................................................................... 14
МОРАЛНИ ДВИЖЕНИЯ.............................................................................................................. 15
ЕЛЕКТРИЧНИ И МАГНЕТИЧНИ ДВИЖЕНИЯ.................................................................... 16
НЕСЪЗНАТЕЛНИ ДВИЖЕНИЯ................................................................................................. 16
СЪЗНАТЕЛНИ ДВИЖЕНИЯ....................................................................................................... 16
ДВИЖЕНИЯ ЗА ВРЪЗКА ............................................................................................................. 17
ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ДВИЖЕНИЯТА ВЪРХУ ЧОВЕКА ........................................................... 18
ТЪЛКУВАНЕ НА ДВИЖЕНИЯТА................................................................................................. 19
ИЗУЧАВАНЕ ДВИЖЕНИЯТА......................................................................................................... 21
ЗАКОНИ НА ДВИЖЕНИЕТО.......................................................................................................... 22
ВЛАДЕЕНЕ НА ДВИЖЕНИЯТА .................................................................................................... 22
УПРАЖНЕНИЯ ....................................................................................................................................... 24
НЕОБХОДИМОСТ ОТ УПРАЖНЕНИЯ....................................................................................... 24
УПРАЖНЕНИЯ - ПРАВИЛА........................................................................................................... 24
НЯКОИ УПРАЖНЕНИЯ .................................................................................................................. 27
РИТМИЧНО ХОДЕНЕ:................................................................................................................. 27
І. УПРАЖНЕНИЕ ЗА ДИШАНЕ:................................................................................................ 27
ІІ. УПРАЖНЕНИЕ ЗА ДИШАНЕ: .............................................................................................. 27
ІІІ. УПРАЖНЕНИЕ ЗА ДИШАНЕ:............................................................................................. 27
IV. УПРАЖНЕНИЕ ЗА ДИШАНЕ:............................................................................................. 27
САМОНАБЛЮДЕНИЕ.................................................................................................................. 28
СУТРИН - ЗА СЪГЛАСИЕ С ПРИРОДАТА............................................................................. 28
ЗА СВЪРЗВАНЕ С ТЕЧЕНИЯТА НА ПРИРОДАТА:............................................................. 28
ЗА ВЪЗПРИЕМАНЕ НА ТЕЧЕНИЯТА ОТ ЕНЕРГИИ:......................................................... 28
ЗА УРАВНОВЕСЯВАНЕ НА ТЕЧЕНИЯТА ОТ ЕНЕРГИИ:................................................. 29
ПРИВЛИЧАНЕ СИЛИТЕ НА ПРИРОДАТА: .......................................................................... 29
ЗА ВЪЗПРИЕМАНЕ НА БОЖИЯТА ЛЮБОВ: ....................................................................... 29
ЗА ВАЗПРИЕМАНЕ НА СЛЪНЧЕВИТЕ ЕНЕРГИИ: ............................................................ 29
СУТРИН, ПРЕДИ МОЛИТВА, ЗА РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА ЧУВСТВАТА: ....................... 29
І. УПРАЖНЕНИЕ ЗА РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА ЧУВСТВАТА: .............................................. 30
ІІ. УПРАЖНЕНИЕ ЗА РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА ЧУВСТВАТА:............................................. 30
ЗА ТОНИРАНЕ: .............................................................................................................................. 30
І. УПРАЖНЕНИЕ ЗА ТОНИРАНЕ:............................................................................................ 30
ІІ. УПРАЖНЕНИЕ ЗА ТОНИРАНЕ: .......................................................................................... 31
Стр. 5/49
ПРИ МОЛИТВА: ............................................................................................................................ 31
ЗА ПРОЯВА НА ВОЛЯТА: ........................................................................................................... 31
І. УПРАЖНЕНИЕ ЗА ПРОЯВА НА ВОЛЯТА: ........................................................................ 31
ІІ. УПРАЖНЕНИЕ ЗА ПРОЯВА НА ВОЛЯТА:....................................................................... 31
ІІІ. УПРАЖНЕНИЕ ЗА ПРОЯВА НА ВОЛЯТА: ..................................................................... 32
IV. УПРАЖНЕНИЕ ЗА ПРОЯВА НА ВОЛЯТА:...................................................................... 32
ЗА ОГРАЖДАНЕ ОТ ЗЛОБА: ..................................................................................................... 32
ЗА УРЕГУЛИРАНЕ СИЛИТЕ НА ОРГАНИЗМА: .................................................................. 33
ПРЕДИ ЛЯГАНЕ: ........................................................................................................................... 33
УПРАЖНЕНИЯ ПРИ РАЗЛИЧНИ СЪСТОЯНИЯ ..................................................................... 33
ПРИ ВЪЛНЕНИЕ: .......................................................................................................................... 34
ПРИ МЪЧНОТИИ (както при вълнение).................................................................................. 34
ПРИ ДИСХАРМОНИЧНО СЪСТОЯНИЕ:............................................................................... 34
ВЪЗБУДЕНИ СТЕ .......................................................................................................................... 34
АКО СТЕ ВЪЗБУДЕНИ, РАЗГНЕВЕНИ:.................................................................................. 34
РАЗДРАЗНЕНИ СТЕ: .................................................................................................................... 35
ПРИ НЕРАЗПОЛОЖЕНИЕ:......................................................................................................... 35
АКО СИ НЕРАЗПОЛОЖЕН ........................................................................................................ 35
КОГАТО НЯКОЙ Е НЕРАЗПОЛОЖЕН ДУХОМ................................................................... 35
АКО НЕРАЗПОЛОЖЕНИЕТО ТИ СЕ ДЪЛЖИ НА ГЛАВОБОЛИЕ ................................. 36
ПРИ ЗАТРУДНЕНИЕ: ................................................................................................................... 36
ПРИ ИЗКУШЕНИЕ:....................................................................................................................... 36
ПРИ ЛОШИ МИСЛИ: ................................................................................................................... 36
ПРИ ЗАБРАВЯНЕ: ......................................................................................................................... 36
ПРИ ОТЧАЯНИЕ: .......................................................................................................................... 37
ПРИ ЛОШО СЪСТОЯНИЕ:......................................................................................................... 37
ПСИХИЧНО УПРАЖНЕНИЕ № 1: ............................................................................................ 37
ПСИХИЧНО УПРАЖНЕНИЕ № 2: ............................................................................................ 37
ПСИХИЧНО УПРАЖНЕНИЕ № 4: ............................................................................................ 37
УПРАЖНЕНИЕ: ............................................................................................................................. 38
УПРАЖНЕНИЕ ЗА УСИЛВАНЕ НА ПАМЕТТА: .................................................................. 38
ЗА ДА ПОМНИШ: .......................................................................................................................... 38
ПРИ БЪРЗАНЕ:............................................................................................................................... 38
УПРАЖНЕНИЕ ЗА НОСЕНЕ НА ВОДА: ................................................................................. 38
ХОДЕНЕ.................................................................................................................................................... 39
КАК ДА ХОДИМ................................................................................................................................. 40
ИЗУЧАВАНЕ ХОДЕНЕТО ............................................................................................................... 42
ДЕСНИ ИЛИ ЛЕВИ КРАК ............................................................................................................... 43
ПРЪСТИ ИЛИ ПЕТА......................................................................................................................... 44
ОБУВКИТЕ.......................................................................................................................................... 44
ПРАВИЛНО ХОДЕНЕ ....................................................................................................................... 45

Случайни файлове

 • 1574 Общо файлове
 • 136 Общо категории
 • 4 Total Authors
 • 203618 Total Downloads
 • Великата майка Последен файл
 • Hristo Vatev Последно качил