Към съдържанието

  • Log In with Google      Sign In   
  • Регистрация


                       


Автор

Информация за файла

  • Качен: 31 юли 2013 15:36
  • Последно обновен: 26 апр 2014 16:43
  • Размер: 6,49MB
  • Прегледи: 953
  • Сваляния: 81

Свали 08. Съществувание, живот и отношение

- - - - -Още снимки

Съществувание, живот и отношение"Съществувание, живот и отношение". Младежки окултен клас. XI школна година (1931–1932). Първо оригинално издание. Кърджали, Издателска къща „Жануа-98“, 1999. 490 с. ISBN 954-9589-53-6.
Книгата за теглене - PDF Книгата съдържа 37 беседи от Учителят Беинса Дуно от периода октомври1931г. - септември 1932г. Беседите са първо издание по оригинал и представляват 11-та година на Специалния (младежки) окултен клас.

"Съществувание, живот и отношение". Младежки окултен клас. XI школна година (1931–1932). Първо оригинално издание. Кърджали, Издателска къща „Жануа-98“, 1999. 490 с. ISBN 954-9589-53-6.

Бележки от книгата:
Компютърен набор и коректори: Тинка Кондузова, Димитрия Иванова, Минка Андонова, Стоил Янев, Хенриета Недкова, Христо Андонов
Графично оформление: Радко Иванов
Координатор за отпечатването на неиздаваното и нередактирано Слово на Учителя Дънов: Вергилий Кръстев
Предпечатна подготовка: Радко Иванов, ЕТ „БЕХИ“

Бележки от книгата:
Издателският екип изказва благодарност на всички, които с цената на лишения, граничещи с героизъм, запазиха за поколенията безценното Слово на Учителя. Благодарим на стенографките Паша Тодорова (1888–1972), Славка Керемидчиева (1901–1945), Елена Андреева (1899–1990) и на съхранявалите го през годините българи.
Да бъде благословен самоотверженият им труд.
Автентичността на стенографските записки е запазена.
Проверил и сравнил архивните единици Ефросина Антонова Ангелова-Пенкова.

Бележки от книгата:
Пояснение
Отпечатаните лекции се публикуват по нередактирано копие на дешифрираната стенограма, запазено в Държавен исторически архив.
Същите са издадени през 1947 година в томчетата: „Живот и отношение“: Лекции на Учителя на Младежкия окултен клас, г. ХI (1931–1932), т.1 и „Фактори в природата“: Лекции на Учителя на Младежкия окултен клас, г. ХI (1931–1932), т.2 – с редактирани заглавия, текст и чертежи.
"Живот и отношения". Младежки окултен клас. Година XI (1931–1932). Том I. София, 1947.
"Фактори в природата". Младежки окултен клас. Година XI (1931–1932). Том II. София, 1947.

В настоящето издание 1 и 2 том се поместват заедно.
– Вергилий Кръстев
Случайни файлове