Към съдържанието

  • Log In with Google      Sign In   
  • Регистрация


                       


Автор

Информация за файла

  • Качен: 15 окт 2013 19:59
  • Последно обновен: 23 апр 2014 18:36
  • Размер: 10,11MB
  • Прегледи: 1048
  • Сваляния: 105

Свали 27. Ни мъж, ни жена

- - - - -Още снимки
Ни мъж, ни жена

[Преписана:] Дънов, Петър Константинов. Ни мъж, ни жена. Сила и Живот. Десета серия (1927–1928). Том II. София, 1933. Книгата съдържа беседи на Учителят Беинса Дуно от 20.11.1927г. до 22.01.1928г.

В прочетената глава апостол Павел пробужда тогавашните християни да бъдат негиви подражатели, както и той е подражател на Христа. Тук се разглеждат ред въпроси, които и до днес още остават неизяснени. Това показва, че в успеха на хората от преди две хиляди години насам се забелязва малък напредък, много малък прогрес. Прогресът на съвременния свят се измерва в хиляди от милиметъра. За пример, ако в един квадратен сантиметър се съберат сто милиона вълни от червената светлина, вие ще можете да изчислите колко такива вълни ще се поместят в един милиметър от целия квадратен сантиметър. При това между тия вълни има празни пространства. Питам: Може да се измерите колко е голямо разстоянието от едната до другата вълна ? Като наблюдава светлинните вълни, те ли се движат във вид на прави линии, а всъщност са криви, вълнообразни. Причината за това е, че нашето око не е в състояние да схване и най-слабото извиване на светлинните лъчи, вследствие на което не се виждат прави. Същото основание, много неща в живота ни се виждат прави, а всъщност те са криви. И обратното: много неща ни се виждат криви, а те са прави. Обаче съществува една максима, която определя истинското положение на проявите в живота. Широк смисъл на думата, правата мисъл представя най-късото разстояние между две разумни същества. С други думи казано: Правата линия е тази, на двата края на която седят две разумни същества.

* [Преписана:] Дънов, Петър Константинов. Ни мъж, ни жена. Сила и Живот. Десета серия (1927–1928). Том II. София, 1933.
Случайни файлове