Към съдържанието

  • Log In with Google      Sign In   
  • Регистрация


                       


Автор

Информация за файла

  • Качен: 15 окт 2013 20:15
  • Последно обновен: 23 апр 2014 19:33
  • Размер: 18,01MB
  • Прегледи: 676
  • Сваляния: 66

Свали 34. Делата Божии

- - - - -Още снимки

Делата Божии


"Делата Божии". Сила и Живот. Тринадесета серия (1929–1930). Том III. София, 1940, Издание на ИК "Жануа'98", 2012, ISBN:  978-954-376-073-2
Книгата за теглене на PDF - линкът е към първото издание  - София, 1940 г. “Делата Божии”. Смисълът на живота седи в работата. Думата “работа” се употребява често в обикновения живот, дето й се придава обикновено значение. В този смисъл под понятието “работа” разбираме всичко възвишено и велико, което човек разбира надеждата, вярата и Любовта. Ако не разботи, той нищо не може да разбере. Разумният свят си служи с работата като един от съвършените методи за постижение. Съществуват още два метода, с които хората постигат своите цели: метод на труда и метод на мъчението. И двата метода дават различни резултати: методът на т руда е създал недоволството, а методът на мъчението – инвалидите. Следователно инвалидите са хора на мъчението, недоволните – хора на труда, а здравите, учените, мъдрите – хора на всичко възвишено и благородно, хора на работата.

[Оригинал:] "Делата Божии". Сила и Живот. Тринадесета серия (1929–1930). Том III. София, 1940.
Случайни файлове