Към съдържанието

  • Log In with Google      Sign In   
  • Регистрация


                       


Автор

Информация за файла

  • Качен: 11 май 2014 12:56
  • Последно обновен: 14 май 2014 16:31
  • Размер: 13,24MB
  • Прегледи: 614
  • Сваляния: 59

Свали 11. УС, 12-та година, т. I, „Важни и належащи неща“ ИББ и "Урания" 1997

- - - - -Още снимки

Важни и належащи неща


"Важни и належащи неща". Утринни Слова. Година XII (1942–1943). Том I. Първо издание. София, Издателство „Урания“ и Издателство „Бяло Братство“, 1997. ISBN 954-8091-74-7.
Книгата за теглене - PDF В книгата са представени 17 беседи от Учителя Беинса Дуно. Те представляват том I от XII година на поредицата Утринни слова.

“Ако ме питате защо са нещастията в света, ще ви кажа: защото хората се противят на любовта. Престанете да се противите на любовта. На девет неща не се противете в света: на любовта не се противи; не се противи на мъдростта; не се противи на истината; не се противи на живота; не се противи на знанието; не се противи на свободата; не се противи на движението; не се противи на учението; не се противи на работата.”


[Копирана:] Дънов, Петър Константинов. Важни и належащи неща. Утринни Слова. Година XII (1942–1943). Том I. Първо издание. София, Издателство „Урания“ и Издателство „Бяло Братство“, 1997. ISBN 954-8091-74-7.
Бележки от книгата:
Предпечатна подготовка: Наталия Ангелова, Румяна Маринова
Издателският екип изказва благодарност на всички, които с цената на лишения, граничещи с героизъм, запазиха за поколенията безценното Слово на Учителя. Благодарим на стенографките Паша Теодорова (1888–1972), Савка Керемидчиева (1901–1945), Елена Андреева (1899–1990) и на съхранявалите го през годините българи.
Да бъде благословен самоотверженият им труд.
Автентичността на стенографските записи е запазена
Случайни файлове