Към съдържанието

  • Log In with Google      Sign In   
  • Регистрация


                       


Автор

Информация за файла

  • Качен: 11 май 2014 16:16
  • Последно обновен: 30 дек 2017 19:41
  • Размер: 2GB
  • Прегледи: 4853
  • Сваляния: 568

Свали Пакет с Младежкия окултен клас -качен на 1.01.2018

* * * * * 1 VotesОще снимки
МЛАДЕЖКИ ОКУЛТЕН КЛАС
Първи издания до 1950 г. Списъкът е направен според каталога на Елена Андреева 1996г.  Горният индекс към годините е поредния номер на изданието.

Втори вариант на списък на първите издания
МЛАДЕЖКИ ОКУЛТЕН КЛАС


ПЪРВА ГОДИНА (1922), Съдържание ВТОРА ГОДИНА (1922-1923), Съдържание ТРЕТА ГОДИНА (1923-1924), Съдържание ЧЕТВЪРТА ГОДИНА (1924-1925), Съдържание ПЕТА ГОДИНА (1925-1926), Съдържание ШЕСТА ГОДИНА (1926-1927), Съдържание СЕДМА ГОДИНА (1927-1928), Съдържание ОСМА ГОДИНА (1928-1929), Съдържание ДЕВЕТА ГОДИНА (1929-1930), Съдържание ДЕСЕТА ГОДИНА (1930-1931), Съдържание ЕДИНАДЕСЕТА ГОДИНА (1931-1932), Съдържание ДВАНАДЕСЕТА ГОДИНА (1932-1933), Съдържание ТРИНАДЕСЕТА И ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ГОДИНА (1933-1934-1935) Съдържание
  • "Да мисли", единична беседа, изнесена на 22 март 1935 г., Издание - 1935 г.
ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ГОДИНА (1943-1944), Съдържание Каталога на "Жануа-98"
Специален (Младежки) Окултен клас Издателство "Бяло Братство"

Младежки окултен клас


На 24 февруари, 1922 г. Учителя държи беседата „Двата пътя“.
Проектът Младежки или Специален окултен клас на Издателство Бяло Братство предвижда да се издадат в хронологична последователност, като обемът на поредицата ще включва 23 тома.
Лекциите, държани до 1932 г. са отпечатвани с одобрението на Учителя и издателството се придържа към тези текстове.

През 2003 г. са издадени двата тома на 16-та година. След 2006 г. са издадени първите 10 тома, съдържащи 351 лекции.

Издателство "Алфа Дар"

Младежки окултен клас

.

Случайни файлове