Към съдържанието

  • Log In with Google      Sign In   
  • Регистрация


                       


Автор

Информация за файла

  • Качен: 11 май 2014 16:38
  • Последно обновен: 30 дек 2017 19:42
  • Размер: 543,34MB
  • Прегледи: 2703
  • Сваляния: 402

Свали Пакет на Утринни слова -качен на 1.01.2018

* * * * * 1 VotesОще снимки
Пакета съдържа следните файлове. Възможно е скоро да се качи отново, като се добавят файлове.


УТРИННИ СЛОВА

Утринни слова от изданията до 1950 г.


Първа година (1930-1932), Съдържание Втора година (1932-1933), Съдържание Трета година (1933-1934), Съдържание Четвърта година (1934-1935), Съдържание Пета година (1935-1936), Съдържание Шеста година (1936-1937), Съдържание Седма година (1937-1938), Съдържание Тринадесета година (1943-1944), Съдържание Списъкът е направен според каталога на Елена Андреева 1996г.  Горният индекс към годините е поредния номер на изданието. Добавена е само датата на второто издание - "Ликвидация на века" - 1998 г.

Каталога на "Жануа-98"

Утринни Слова Утринни Слова Издателство "Бяло Братство"

На 21 септември 1930 г. Учителя държи беседата Абсолютната истина, а през следващите две години в неделните утрини изнася още 15 кратки слова. Оформени като част от лекциите на Учителя, от есента на 1932 г. до януари 1944 г. тези слова се изнасят всяка неделя преди изгрев; така се ражда цикълът Утринно слово.

Проектът Утринно слово на Издателство Бяло Братство предвижда то да се издаде в хронологична последователност, като обемът на поредицата ще включва 12 тома.

Досега са издадени пет тома, съдържащи беседите от 21 септември 1930 г. до 20 септември 1936 г.

Преди този проект има други издания на "Бяло Братство" в интервала между 1994 г. и 2000 г.

Случайни файлове