Към съдържанието

  • Log In with Google      Sign In   
  • Регистрация


                       


Автор

Информация за файла

  • Качен: 03 юни 2014 11:16
  • Последно обновен: 03 юни 2014 11:16
  • Размер: 275,53K
  • Прегледи: 929
  • Сваляния: 178

Свали УЧИТЕЛЯТ ГОВОРИ

- - - - -Още снимки
УЧИТЕЛЯТ ГОВОРИ

Редактор - съставител Георги Радев 1939 година

Книгата "Учителят говори" е съставена от Георги Радев (1900-1940) по редактирани от него избрани мисли от Словото на Учителя Беинса Дуно, подредени по теми.

Текстът на новото издание на "Учителят говори" е възпроизведен по първото издание от 1939 г., като е приведен в съответствие със съвременните правоговор-ни и правописни изисквания на българския книжовен език.
Случайни файлове