> . <

Към съдържанието

  • Log In with Google      Sign In   
  • Регистрация


                       


Автор

Информация за файла

  • Качен: 26 юли 2014 21:31
  • Последно обновен: 26 юли 2014 22:19
  • Размер: 7,05MB
  • Прегледи: 1038
  • Сваляния: 155

Свали Каталог на беседите томчетата и песните на Учителя 2004г.

- - - - -Още снимки
Каталог на беседите томчетата и песните на Учителя 2004г.


Ползвана литература


1. Елена Андреева - каталог
2. Крали Кралев - каталог  
3. Трендафила Болдевска, Ангел Кермедчиев - библиография  
4. Разговори при Седемте рилски езера - М. Константинов, М. Тодорова, Б. Николов, Б. Боев
5. Учителя - М. Константинов, М. Тодорова, Б. Николов, Б. Боев  
6. Издадените томове от лекции и беседи на Учителя  
7. Публикуваните издания с музикалните, окултни упражнения от Учителя  
8. Лалка Кръстева - каталог  


СЪДЪРЖАНИЕ


Вместо предговор 7
Разсъждения за биография на Учителя Беинса Дуно 13
I част. Книгопис 27
II част. Словото на Учителя 41
III част. Молитвата. Молитви, дадени от Учителя 195
IV част. Окултни музикални упражнения. Паневритмия. Гимнастически упражнения 209
Вместо заключение 224
Ползвана литература. 226
Случайни файлове