Към съдържанието

 • Log In with Google      Sign In   
 • Регистрация


                       


Автор

Информация за файла

 • Качен: 10 яну 2015 18:08
 • Последно обновен: 10 яну 2015 18:08
 • Размер: 93,73MB
 • Прегледи: 3760
 • Сваляния: 739

Свали Два диска с Песни на Огнян Николов

Още снимки
Съдържанието на първия диск:
 • Аин Фаси
 • Аум
 • Бершид Ба
 • Бог е Любов
 • Буря
 • В началото бе Словото
 • Венир_Бенир
 • Вехади
 • Да имаш вяра
 • Давай Давай
 • Духай Ветре
 • Духът Божи
 • Духът ми шепне това
 • Запали се огънят
 • Зов на планината
 • Кажи ми ти Истината
 • Киамет Зену
 • Махар Бену
 • Нева Сензу
 • Обетованата земя
 • Ранен час
 • Сила, Живот, Здраве
 • Скитах се по гори и планини
 • Там далече
 • Той иде!
 • Фир Фюн Фен
 • Цветята цъфтяха

Обетована Земя
Беинса Дуно

01. Духът ми шепне това (1:39)
02. Бог е Любов (3:30)
03. Сила, живот, здраве (0:57)
04. Той иде (2:36)
05. Ранен час (2:18)
06. Буря (2:17)
07. Радост и скръб (4:11)
08. Обетована Земя (1:58)
09. Странник съм (2:19)
10. Вехади (2:04)
11. Молитва (1:54)
12. Аин Фаси (3:38)
13. Нева Сензу (1:58)
14. В начало бе Словото (2:58)
15. Медитация (Вътрешния глас на Бога) (3:52)
16. Киамет Зену (0:58)

Песните с Но 10, 12, 13, 15, 16 се изпълняват на прастраия език Ватан.

Аудио диск с музика от Учителя в изпълнение на Огнян Николов - тенор. Песните са записани нацяло, без монтаж, с оглед запазване целостта на моментното емоционално състояние на изпълнителите.


Огнян Николов: тенор (www.oghnyan-nicolov.com)
Роза Пронина: пиано
Случайни файлове