<

Jump to content

 • Log In with Google      Sign In   
 • Create Account


                       


Библиотека - Петър Дънов


Subforums

Новости и акценти в сайта

 • 56 topics
 • 55 replies
КОЕ Е ОРИГИНАЛНОТО СЛОВО НА... - last post by Hristo Vatev

Беседи в хронологичен ред 1895 -1944


 1. 1895 - 1913,
 2. 1914 г.,
 3. 1915 г.,
 4. 1916 г.,
 5. 1917 г.,
 6. 1918 г.,
 7. 1919 г.,
 8. 1920 г.,
 9. 1921 г.,
 10. 1922 г.,
 11. 1923 г.,
 12. 1924 г.,
 13. 1925 г.,
 14. 1926 г.,
 15. 1927 г.,
 16. 1928 г.,
 17. 1929 г.,
 18. 1930 г.,
 19. 1931 г.,
 20. 1932 г.,
 21. 1933 г.,
 22. 1934 г.,
 23. 1935 г.,
 24. 1936 г.,
 25. 1937 г.,
 26. 1938 г.,
 27. 1939 г.,
 28. 1940 г.,
 29. 1941 г.,
 30. 1942 г.,
 31. 1943 г.,
 32. 1944 г.

 • 3,955 topics
 • 1,083 replies
1922_10_04 Допирните точки... - last post by Milen

Книги с беседи издавани от 1920 г. до 2012 г.


 1. Общ списък на всички класове от всички издателства +,
 2. Неделни беседи (1914 г. до 1944 г.),
 3. Общ Окултен клас (1922 г. до 1944 г.),
 4. Съборни беседи (1906 -1944),
 5. Младежки Окултен клас (Специален клас) (1922-1944),
 6. Утринни Слова (1930-1944),
 7. Извънредни беседи,
 8. Рилски беседи (Съборни) (1929-1944),
 9. Младежки събори (Съборни) (1923-1930),
 10. Беседи пред сестрите(Четвъртъчни беседи) (1917- 1932),
 11. Беседи пред ръководителите (1921-1930),
 12. Клас на Добродетелите,
 13. Последното Слово 1943-1944,
 14. Архивни единици от Държавен архив

 • 467 topics
 • 54 replies
02_2 Общ окултен клас - пър... - last post by Ани

Хронология на беседите подредени по класове

 • 11 topics
 • 206 replies
Всички беседи подредени по... - last post by Hristo Vatev

Текстове и документи от Учителя


 1. Науката и възпитанието (1896),
 2. ХИО-ЕЛИ-МЕЛИ-МЕСАИЛ (02.09.1897),
 3. Избраникът Божий и Вождът на Истината (20.09.1898),
 4. Призвание към народа ми български (8.10.1898),
 5. Седем Разговора със Светия Дух (1900),
 6. Трите неща (01.10.1900),
 7. Поздрав на всички ,
 8. Писма на Учителя до д-р Георги Миркович (1898-1902),
 9. Начално слово "Той иде" (1896-1904),
 10. Дипломна работа на Петър Дънов (1893),
 11. Личен бележник на Петър К. Дънов (1899),
 12. Дневник на Учителя Беинса Дуно (1899 -1900),
 13. Темпераментите (1901),
 14. Епистоларни диалози - част І (1898–1900),
 15. Епистоларни диалози - част ІІ (1901–1917),
 16. Писма до първите ученици (1889-1906),
 17. Завета на цветните лъчи на светлината (1912),
 18. Поздрав за Новата 1914 година,
 19. За учениците на Всемирното Бяло Братство (17.09.1920),
 20. В Царството на Живата Природа (1919–1925),
 21. Вечният Завет на Духа (22.03.1939),
 22. Свещени думи на Учителя- том 1,2,3 ,
 23. Светът на великите души,
 24. Молитвена хранилница ,
 25. Молитвена хранилница 2009г.,
 26. Молитви,
 27. Цариградската Библия 1885,
 28. Възвестяване на новата епоха,
 29. Пентаграмът,
 30. Към новата култура

 • 1,025 topics
 • 19 replies
1900_08_31 Пеню Киров - №41 - last post by Ани

Документални и исторически книги


 1. Младият Петър Дънов (1864-1895 г.),
 2. Учителя във Варна,
 3. Веригата на Божествената Любов,- Годишни срещи на Веригата (1900-1915г.),
 4. Всемировият Учител Беинса Дуно и Велико Търново - том 1 (1900-1913г.),
 5. Всемировият Учител Беинса Дуно и Велико Търново - том 2 (1914-1926г.),
 6. За родословието на Учителя Петър Дънов,
 7. Учителят, Лечителят, Пророкът - т.1,
 8. Учителят, Лечителят, Пророкът - т.2,
 9. Учителят, Лечителят, Пророкът - т.3 ,
 10. Учителя - обзорна книга,
 11. Разговори при седемте рилски езера (1929-1942г.),
 12. Изгревът,
 13. Учителя Беинса Дуно,
 14. Страници из духовната биография на Българите- Том 1,
 15. Страници из духовната биография на Българите- Том 2,
 16. Общество Бяло Братство Русе 1921- 1957г.,
 17. Наръчник за самоорганизиране на Братството по методите на Учителя

 • 1,009 topics
 • 97 replies
Съдържание - last post by Ани

ИЗГРЕВЪТ НА БЯЛОТО БРАТСТВО ПЕЕ И СВИРИ УЧИ И ЖИВЕЕ


 1. Изгревът - Том 1,
 2. Изгревът - Том 2,
 3. Изгревът - Том 3,
 4. Изгревът - Том 4,
 5. Изгревът - Том 5,
 6. Изгревът - Том 6,
 7. Изгревът - Том 7,
 8. Изгревът - Том 8,
 9. Изгревът - Том 9,
 10. Изгревът - Том 10,
 11. Изгревът - Том 11,
 12. Изгревът - Том 12,
 13. Изгревът - Том 13,
 14. Изгревът - Том 14,
 15. Изгревът - Том 15,
 16. Изгревът - Том 16,
 17. Изгревът - Том 17,
 18. Изгревът - Том 18,
 19. Изгревът - Том 19,
 20. Изгревът - Том 20,
 21. Изгревът - Том 21,
 22. Изгревът - Том 22,
 23. Изгревът - Том 23,
 24. Изгревът - Том 24,
 25. Изгревът - Том 25,
 26. Изгревът - Том 26,
 27. Изгревът - Том 28 ,
 28. Изгревът - Том 29,
 29. Изгревът - Том 30,
 30. Изгревът - Том 31,
 31. Изгревът - Том 32,
 32. Събори 1926 -1927г.

 • 11,725 topics
 • 143 replies
VI ЧАСТ: ЗАБРАНА НА СЪБОРИТ... - last post by Ани