Към съдържанието

  • Log In with Google      Вход   
  • Регистрация


                       


Обични  Тодорчо

Ръкописи от Учителя


Обични Тодорчо


Обични  Тодорчо

Обични

Тодорчо,

Получих вашето писмо. Животът на земята е едно благо, което трябва да се използва в служение на Бога. Това служение винаги трябва да става по дух, в него да участва умът, сърцето и душата. А главният подтик на служението е любовта. Само тя едната, като първия плод на Духа, осмисля живота, дава подтик на душата да расте. Тя е заквасата на новия живот. От тази сила човек трябва да придобива все повечко всеки ден. Тя прониква едновременно през ума и сърцето. В писанията се казва „Сине мой, дай ми сърцето си"; Аз превеждам „Сине мой, отвори ми сърцето си". Зашо? Да влезе тази жива сила. Онези, които не разбират небесния език, предали са криво вътрешния смисъл на Любовта. „Отвори" подразбира приготви условията, тъй както земеделецът приготвя своята нива. Трябва дълбоко оране и сеене навреме. Ако вашият ум схваша Божественото, ако сърцето ви възприема драговолно Любовта на Христа, ако душата ви посветява всичкото свое време на нея, то животът веднага ше се промени във всички свои области. Невъзможното става възможно. Тук е потребно разумение на Божия Закон.

http://petardanov.com/PDF/Pismo.jpg


Качено на: 01 апр 2013 21:47
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 925 Преглеждания

До обичните ученици.


До обичните ученици.

До обичните
ученици.

"Бъдете съвършени
както е съвършен
Отец ваш небесни"
еказал Единият
учител, който
е отделил стария
живот от новия.
Съвършени в какво?
В любов, в доброта,
в правдивост, в
Мъдрост, в Истина.
А Истината, това е
проявената любов
в живота. Можи
ли вие да проеви-
тетази Истина
на дело?
А знаете ли вие
размерите на
тая всеобемляю-
ща любов на
Бога на боговете,
на Господа на го-
сподарите; на
Учителя на учите
лите? Който
казва, че седем
пъти на ден по
седемдесет трябва


Качено на: 01 апр 2013 21:50
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 973 Преглеждания

До обичните ученици 2


До обичните ученици 2

да се прощава на
брата, на приятеля,
на ученика, който
се обръща и иска
прошка.Тази лю-
бов в миналото
е била ваш спът-
ник, тя е и днес
с вас. Мисли-
те ли, че тя може
да се измени и стане
друга с ограничени
предградия? Не.
Горко на богатия,
който не е богат;
горко на бедния, на
сиромаха, който не
е сиромах.
Това е едно от
правилата на
Божието царство
на великата Окул-
тна Школа.
Богат, богат в
Божественото и сиромах в човешкото.
Моят Мир да
бъде с Васъ.

Бураас

28.VI.15

1920.


Качено на: 01 апр 2013 21:51
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 882 Преглеждания

МОЛИТВАТА


МОЛИТВАТА

Приятели, в 25 том на "Изгревът" е публикувана една беседа, която не е публикувана никъде другаде. Тя е от личния архив на брат Минчо Сотиров. Елена Андреева и Лалка Кръстева не са я включили в каталога, защото не са знаели за нея . Ето беседата:

http://petardanov.co...2-08-молитвата/


Качено на: 01 ное 2013 21:45
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 787 Преглеждания

Писмо до учениците


Писмо до учениците

~ Автентичния и красив почерк на Учителя заедно с една силна формула, завършваща с думи на санскрит за ограждане.

„Когато Любовта Царува Смут не става; Когато Мъдростта управлява реда не се нарушава; Когато Истината грее, плода цъфти и зрее.” - Иаве, Ива. Шела Шалу

14.01.1923г.
София


Качено на: 17 дек 2013 14:39
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 1151 Преглеждания

Подпис на Учителя


Подпис на Учителя

Любезни Иване,

Може да преведете първата беседа от първата серия на Италиански да направите проба, а вашата идея да напечатате някои от беседите в малък джобен формат на български не забравяйте. Когато дойдете в София ще поговорим нашироко върху някои висящи въпроси.

Мира Господен да бъде с вас и домашните ви. И на Юрданка.

Само Божията Любов.

Подпис на Учителя

1.I.1925 г.

София


Качено на: 18 дек 2013 23:15
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 485 Преглеждания

писмо


писмо

Помнете: Бог се проявява в нас чрез най-малкия подтик. Там е Божественото. Значи всеки най-малък подтик към доброто трябва да се изяви навън. Така ще дадете път на Божественото в себе си. Ако дадеш място на този подтик в себе си, ти си умен човек, ти си в правия път. Само по този път можеш да разбереш Божественото. – „Какво да правим с големите подтици?“ – Те ще се реализират след малките.


Качено на: 05 апр 2014 11:20
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 1372 Преглеждания

Ръкопис


Ръкопис

Учи се на всяко търпение..., 1910 г.**

Учи се на всяко търпение. Пренасяй мъчнотиите с радост, работи за Истината и ще направя да възрасте душата ти в мир и веселие.

[Знаци.]
-----------------------------------------
Пази закона ми..., 1910 г.**

Пази закона ми, осветявай името ми всякой ден в твоята душа, и аз ще ти дам живот и здраве на духът, да се радваш.

[Знаци.]

(Свещеният подпис)

(Свещеният подпис)


Качено на: 27 апр 2014 23:09
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 242 Преглеждания

Текст на картичка


Текст на картичка

** Текстът е на картичката е: Познай Истината. Надежда. С инициали върху стих от Евангелието - Послание към Галатяните, гл. 5, ст. 14 «Защото всичкият закон в една реч се изпълнява, сиреч в тази: «Да възлюбиш ближнаго твоего както самаго себе си.» (бележки на съставителя Вергилий Кръстев)


Качено на: 27 апр 2014 23:12
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 301 Преглеждания

Клетвата пред Господа


Клетвата пред Господа

Клетвата пред Господа

"Винаги ще съм предан раб на Госпда Исуса Христа Син Божий 15 абгуст Търново"

«Заветът на цветните лъчи на светлината», изд. 1912 г., надписът на стр. 2 и под него - сканирано копие на едната покана от Учителя Петър Дънов до Величка и Кънчо Стойчеви за събора на 15 август 1912 г.


Качено на: 27 апр 2014 23:14
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 210 Преглеждания

Писмо


Писмо

 


Качено на: 27 апр 2014 23:19
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 208 Преглеждания

Писмо


Писмо

 


Качено на: 27 апр 2014 23:21
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 175 Преглеждания

Писмо


Писмо

"Броят на поканените на
събора във В. Търново през 1909 г. са 24, през 1912 г. -
63, през 1914 г. - 92 и двама гости от града. На съборите във
Търново и в София през двадесетте и тридесете години се
събират по над хиляда последователи на учението."
източник "Писма до първите ученици"


Качено на: 27 апр 2014 23:22
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 164 Преглеждания

Картичка


Картичка

 


Качено на: 27 апр 2014 23:23
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 163 Преглеждания

Писмо до Мария Казакова


Писмо до Мария Казакова

Писмо до Мария Казакова

"София, 19. I. 1905 г.

Любезни приятели


Имайте постоянна вяра и упование и този, Който се грижи за вашето добро, ще ви изведе в безопасност. Не се страхувайте от временните промени на живота. Колкото по-дълго време живеете в добрия път на Божията любов, толкова по-дълбоко ще съзнаете ненаказаните Негови благости и милости. Бдящото око за вашия напредък е винаги будно. Вашият любещ Учител от горе ще улесни вашия път. Помнете, Той взема участие във вашия живот

Със сърдечен поздрав.

Ваш верен П. К. Дънов "


Качено на: 27 апр 2014 23:24
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 166 Преглеждания

Помни.


Помни.

Помни.

В Добродетелта прилежавай; в Мъдростта учи се; в Любовта работи. Уповай на Господа със сърцето си и Той ще те благослови.

Проси.

Господи, спасителю наш, озари ни с Виделината на Твоето лице. Развесели ни заради Името си; благослови ни заради милостта си; освети ни заради Духа си; въздигни ни заради Словото си; помогни ни заради обещанието си; ръководи ни заради Истината си; крепи ни заради правдата си. Покажи ни пътя, Истината и Живота. Амин.

П.К.Д.* В.О.И.Е.А.** 6/IХ 1907

* Петър Константинов Дънов
** Ваш обичан Исус Елохим Адонай

Дадено на 6.9.1907 г. лично от Учителя на сестра Венета, участник от Веригата.


Качено на: 27 апр 2014 23:25
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 206 Преглеждания

Надпис на гърба на смика


Надпис на гърба на смика

Надписа: „В знак на искрена братска Любов подарявам за спомен лика си на Мария П. Стамова. Помнете ме в Исуса. Ваш искрено Любящ брат. П.К.Дънов. Русе, ноември 24.1887 год. Хотанца. Блажени онези души които живеят в Небесна Любов."


„Учителя връчва на Мария Тодорова три Негови оригинални портрета от Неговите ранни години. Първият портрет е заснет в гр. Русе при фотографа Бауер. На обратната страна на картичката Учителят собственоръчно е написал, че я изпраща на своята рождена сестра Мария П. Стамова. А това е снимка, когато Учителят е учителствувал в основното училище в с. Хотанца. Ето и надписа: „В знак на искрена братска Любов подарявам за спомен лика си на Мария П. Стамова. Помнете ме в Исуса. Ваш искрено Любящ брат. П.К.Дънов. Русе, ноември 24.1887 год. Хотанца. Блажени онези души които живеят в Небесна Любов."

Надписа е на гърба на тази снимка

http://www.facebook....&type=1


Качено на: 27 апр 2014 23:27
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 188 Преглеждания

Писмо от Учителя Петър Дънов до д-р Иван Жеков


Писмо от Учителя Петър Дънов до д-р Иван Жеков

Писмо от Учителя Петър Дънов до д-р Иван Жеков
от 8.V.1921 г.

Любезни Иване,

Да се живее в Любовта, да се върви по пътя на вярата, да се реализира надеждата на земята - това е смисълът на сегашния живот. И години трябва да минат, да се схване Любовта в нейната същина, вярата в нейната възможност, надеждата в нейната дейност. И всичко се движи в тоя живот около тия три сили на душата. Да любиш, да вярваш, да се надяваш. Любов в живота, вяра в ума, надежда в душата. Бог е Любов, и велика е тази мисъл. Леко става на душата, когато знае, че Любовта е навсякъде. Моя привет и поздрав. Любовта да топли сърцата ви и на двама ви, а така също и на всички приятели и братя. Сега се учат хората да се обичат. Човек мъчно се отказва от своя стар път. Но Любовта най-после ще възтържествува завинаги. И тогава ще дойдат блажените дни на съзнателния живот.

С.Б.Л. [Само Божията Любов.] (Свещеният подпис) София, 8.\/.1921.


Качено на: 27 апр 2014 23:29
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 141 Преглеждания

Писмо от Учителя Петър Дънов до д-р Иван Жеков


Писмо от Учителя Петър Дънов до д-р Иван Жеков

Писмо от Учителя Петър Дънов до д-р Иван Жеков

от 8.ХII.1921г.

Любезни Иване,

Получих вашето писмо. Опитността ви ме радва. Животът на земята е велика школа за духа. Чрез постоянните преживявания човек добива знанието на мъдростта и благодатта на Божията Любов, която внося в душата оня мир, който с думи не може да се изкаже. Само Божията Любов носи в себе си вечната виделина на Истината. "Глава на Твоето Слово е Истината."

Вложи Истината в душата си, и ще придобиеш свободата си; внеси светлината в ума си, и Мъдростта ще ти даде знанието си; приеми Чистотата, и Любовта ще те посети и ще придобиеш пълния смисъл на живота.

Ний сме нагласили около дванадесет окултни упражнения по пението, но те ще дойдат с лекциите, които ги следват. Сега обясняваме надлъж и шир окултната музика. Само Божията Любов. Поздрав на Юрданка. За идвание ще си помисля.

(Свещеният подпис) 8.XII.1922

София


Качено на: 27 апр 2014 23:31
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 263 Преглеждания

Покана за събора през 1915г.


Покана за събора през 1915г.

 


Качено на: 27 апр 2014 23:32
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 184 Преглеждания

Писмо от Учителя Петър Дънов до д-р Иван Жеков от 24.ХII.1921 г.


Писмо от Учителя Петър Дънов до д-р Иван Жеков от 24.ХII.1921 г.

Стр.1

Писмо от Учителя Петър Дънов до д-р Иван Жеков от 24.ХII.1921 г.

Любезни Иване,

Писмата ви пристигнаха благополучно без никоя авария. Пооплакаха се, че ги малтретирали малко по пътя, но това е в реда на нещата. Аз им поблаго-дарих, загдето не са се обезсърчили, а са били смели да изпълнят своята мисия.

Мен ме радва обстоятелството, че вие сте добре с Юрданка. Ще ми бъде приятно да ви посетя в новата ви вила. Ще гледам да намеря най-хубавото


Качено на: 27 апр 2014 23:34
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 159 Преглеждания

Стр.2


Стр.2

Стр.2
време за това. Животът по някой път се слага по чудни пътища. По-добре Любов със сол и пипер, отколкото свади с печени кокошки и тригодишен пелин. Чистият въздух, сладката водица, светлите лъчи и мирът Божий носят със себе си всичките блага. Всички плодове зреят само при многото печене на слънцето. Следвайте Любовта, употребявайте методите на Мъдростта, ползвайте се от светлината на Истината, употребявайте мярката на Правдата, стойте върху основата на Добродетелта. Това е Христовото учение. Любовта подразбира едното начало на Духа. Туй


Качено на: 27 апр 2014 23:35
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 173 Преглеждания

стр.3


стр.3

стр.3

начало се проявява по един начин. То е Мъдростта, вярата, знанието, интелигентността. В туй начало има една светлина. Тя е Истината. В тази светлина има една мярка за растене - тя е Правдата. Тази мярка се прилага само върху една основа - тя е Добродетелта. Върху която сега тялото ни почива и душата ни има Мир. И прави са думите Христови: ако пребъдете в Мене, тоест в Живата Природа, и думите ми пребъдат във вас, т. е. разумното.

Само Божията Любов (Свещеният подпис) Дънов

София, ХII.24. 1921.


Качено на: 27 апр 2014 23:36
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 144 Преглеждания

Покани от Учителя Петър Дънов за събора през 1914 до Величка и Кънчо Стойчеви, външна страна


Покани от Учителя Петър Дънов за събора през 1914 до Величка и Кънчо Стойчеви, външна страна

Покани от Учителя Петър Дънов за събора през 1914 до Величка и Кънчо Стойчеви, външна страна


Качено на: 27 апр 2014 23:38
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 149 Преглеждания

Покани от Учителя Петър Дънов за събора през 1914 з. до Величка и Кънчо Стойчеви, вътрешна страна


Покани от Учителя Петър Дънов за събора през 1914 з. до Величка и Кънчо Стойчеви, вътрешна страна

Покани от Учителя Петър Дънов за събора през 1914 з. до Величка и Кънчо Стойчеви, вътрешна страна


Качено на: 27 апр 2014 23:39
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 130 Преглеждания

Писмо от Учителя Петър Дънов до Величка Стойчева от 3.9.1915 г.


Писмо от Учителя Петър Дънов до Величка Стойчева от 3.9.1915 г.

Писмо от Учителя Петър Дънов до Величка Стойчева от 3.9.1915 г.

Любезна В. Стойчева,

Получих писмото ви. Човешката душа на земята трябва да се пречисти съвършено от всичките свои минали порочни стремежи и да се обнови напълно от Божествената Истина. Това обновление трябва да стане коренно, за да не се мъти изворът от главата си. Потребни са за това: здраво тяло, добро сърдце, светъл ум, силна душа и крепък дух. Това са елементи, необходими за неговото въздигание. И който може да ги прилага ежедневно в живота си, той е намерил разковничето. Пиша кратко, понеже писах надълго в своето писмо до всички ви. Дръжте се в свръзка с Господа, с Ангелите и с добрите човеци.

В. В. [Ваш верен] (Свещеният подпис) П. К. Дънов

Т. [Търно


Качено на: 27 апр 2014 23:40
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 356 Преглеждания

Писмо от Учителя Петър Дънов до Кънчо Стойчев от 5.11.1916 г.


Писмо от Учителя Петър Дънов до Кънчо Стойчев от 5.11.1916 г.

стр.1

Писмо от Учителя Петър Дънов до Кънчо Стойчев от 5.11.1916 г.
София
5 Noемв. 1916
Любезни К. Стойчев,
Получих вашата телеграма.
При сегашните условия трябва жива вяра. Вярата е, която дава живот. Всеки трябва да върши волята Божия, и то добре. Мъдростта, която е отгоре, първо е чиста, после - мирна. На Земята при сегашните порядки човеку не може да му върви по мед и масло.
Страдания ще ги има, и то изобилно.
Величка знае пътя, да върви по него, както се изисква от всякого, който следва Христа. Павел едно време,


Качено на: 27 апр 2014 23:45
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 165 Преглеждания

стр.2


стр.2

стр.2

и той се оплакваше от много работа и вслед¬ствие на мъчнотии отвън и отвътре се обезпокоявал.
Когато страда тялото, това не е човекът, когато страда сърдцето, това не е човекът, когато се безпокои умът, това не е човекът. Това са променчивите неща в човешкото естество. Човекът, това е Божествената душа, която живее свързана със своя Дух. Тя стои над всички тревоги и безпокойствия отгоре. Когато светът се вълнува и тревожи, тя гледа тихо и спокойно на бурното и развълнувано море. Нека се вълнува морето, нека се безпокои светът, сега е


Качено на: 27 апр 2014 23:47
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 212 Преглеждания

стр.3


стр.3

стр.3

неговото време. А верующата душа да върви спокойно по своя път на развити¬ето.
Моя привет вам и Величка. Всичко ще се уреди за добро.
(Свещеният подпис) П. К. Дънов

За много работи не мога да пиша сега. Когато се свърши войната - тогава. Аз съм много занят с извънредно голяма работа. Предстоят много работи да реша и да уредя. И трябва добре да свърша своята работа. Всеки на работа. Това е волята Божия.


Качено на: 28 апр 2014 00:06
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 175 Преглеждания

Писмо от Учителя Петър Дънов до Кънчо Стойчев от21.12.1913 г.


Писмо от Учителя Петър Дънов до Кънчо Стойчев от21.12.1913 г.

стр.1
Писмо от Учителя Петър Дънов до Кънчо Стойчев от21.12.1913 г.
Търново
21 декември 1913
Любезни К. Стойчев,
Получих вашето писмо, а така също и колета с рибите и лимоните. Благодарим за вашата услужливост. Рибата, това е добра емблема на християнството. Думите: Исус, Христос, Син Божий, Победител трябва да бъдат лозинка на човека в негова земен живот. Да му дават подтик за работа и смелост да побеждава мъчнотиите в ежедневния живот. Човек на Земята има да учи много работи и му е потребно да се запознае с много закони на живота. Всеки трябва


Качено на: 28 апр 2014 00:09
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 204 Преглеждания

стр.2


стр.2

да стане вещ в своята работа. Временните изпити и страдания, които се случават на човека на земята, са неща, които му показват истинския път на неговото духовно развитие. Всеки е длъжен да работи в своя живот тъй, както Бог го е научил и го учи да се ползва от всички блага. Да благодари на Бога за здравието, за живота, за добрите мисли, за добрите желания, които му е дал. Да благодари за всичко в сърдцето си. За ония малки случки, за онова внимание, с което Господ благоволява да го посещава. Трябва хората да станат добри деца - послушни, прилежни, трудолюбиви и работливи като пчели. Това като се върши, всичко друго ще си дойде на времето. Има време за всички неща. Моя поздрав на Величка и на Стефка, а така също и на всички приятели.
В. В. В. [Ваш винаги верен]
П. К. Дънов


Качено на: 28 апр 2014 00:09
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 166 Преглеждания

Писмо


Писмо

 


Качено на: 28 апр 2014 00:11
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 310 Преглеждания

ПИСМО ОТ УЧИТЕЛЯ ДО ТЕРЕЗА КЕРЕМИДЧИЕВА


ПИСМО ОТ УЧИТЕЛЯ ДО ТЕРЕЗА КЕРЕМИДЧИЕВА

ПИСМО ОТ УЧИТЕЛЯ ДО ТЕРЕЗА КЕРЕМИДЧИЕВА

л.т. к.*

Получих писмото ви. Син ви да използва слънчевите лъчи и дълбокото дишание. Използвайте ги и вие. Болежката в ръката е едно преходно състояние на нервната система. То ще мине. Вървете смело и решително по пътя на чистия и свят живот, пълен с Любов, вяра, Надежда и Господ ще уреди всичко за добро. Редът може да го дадете и на другите. Имайте Божествено търпение, всичко ще се уреди съобразно с Великия Закон на Живота.

Когато дойда в София, ще уредя всичко.

Моето благословение на всички.

Он. К. В. О.**


Качено на: 28 апр 2014 00:12
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 199 Преглеждания

Френологична карта


Френологична карта

http://petardanov.co...анастас-бойнов/


Качено на: 28 апр 2014 00:16
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 185 Преглеждания

Френологична карта


Френологична карта

http://petardanov.co...анастас-бойнов/


Качено на: 28 апр 2014 00:16
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 194 Преглеждания

Френологична карта


Френологична карта

http://petardanov.co...анастас-бойнов/


Качено на: 28 апр 2014 00:16
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 261 Преглеждания

Помни.


Помни.

Помни.

В Добродетелта прилежавай; в Мъдростта учи се; в

Любовта работи. Уповай на Господа със сърцето си и Той

ще me благослови.

Проси.

Господи, спасителю наш, озари ни с Виделината на Твоето лице. Развесели ни заради Името си; благослови ни заради милостта си; освети ни заради Духа си; въздигни ни заради Словото си; помогни ни заради обещанието си; ръководи ни заради Истината си; крепи ни заради правдата си. Покажи ни пътя. Истината и Живота. Амин.

П.К.Д.* В.О.И.Е.А.** 6/IX 1907

* Петър КонстантиновДънов

** Ваш обичан Исус Елохим Адонай


Качено на: 28 апр 2014 00:27
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 193 Преглеждания

Постави Доброто за основа на дома си,


Постави Доброто за основа на дома си,

Постави Доброто за основа на дома си,
Правдата за мерило,
Любовта за украшение,
Мъдростта за ограда и Истината за светило.


Качено на: 28 апр 2014 00:28
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 338 Преглеждания

Помни.


Помни.

Помни.

В Добродетелта прилежавай; в Мъдростта учи се; в Любовта работи. Уповай на Господа със сърцето си и Той ще те благослови.

Проси.

Господи, спасителю наш, озари ни с Виделината на Твоето лице. Развесели ни заради Името си; благослови ни заради милостта си; освети ни заради Духа си; въздигни ни заради Словото си; помогни ни заради обещанието си; ръководи ни заради Истината си; крепи ни заради правдата си. Покажи ни пътя, Истината и Живота. Амин.

П.К.Д.* В.О.И.Е.А.** 6/IХ 1907

* Петър Константинов Дънов
** Ваш обичан Исус Елохим Адонай


Качено на: 28 апр 2014 00:30
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 215 Преглеждания

Шрифт за Word направен от ръкописи на Учителя


Шрифт за Word направен от ръкописи на УчителяШрифт за Word, направен от ръкописи на Учителя.
Това е шрифт, направен от изрязани букви от писмата на Учителя.
След като се изтегли, файлът трябва да се разархивира и след това файла "Beinsa Douno Bold.ttf" се слага в папката Windows/Fonts/.
След това вече може да се избере от падащото меню в Word, там където са шрифтовете. Шрифтът се казва Beinsa Douno

Шрифтът е направен от Владо Пеков


Качено на: 24 окт 2014 15:39
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 311 Преглеждания

Писмо 9.03.1920


Писмо 9.03.1920


София, 9 / III. 1920 г.

Обични Г. Куртев,

За вашите женски събрания ще си послужите с беседите от III серия.


Клетвата на П. Шаханов ще се върне на неговата глава. Съберете се всички, които сте в един дух с пост и молитва. Помолете се на Господа да му я върне. Нека се слави името на Господа. Бъдете смели и решителни. Господ ще затвори устата на пъкала. Лошият и нечестив дух на П. Шаханов няма да му помогне. А вий, чадата на Господа, бъдете благословени от Господа Бога на всичката пълнота. Ходете всички по стъпките на Святия Дух. Моя мир да пребъде с вас. Амин.
(Свещеният подпис.) П. К. Дънов


Качено на: 25 окт 2015 22:51
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 460 Преглеждания