Към съдържанието

  • Log In with Google      Вход   
  • Регистрация


                       


Първо писмо от Учителя до Георги Миркович

писма до Георги Миркович


Първо писмо от Учителя до Георги Миркович


Първо писмо от Учителя до Георги Миркович

№ 1

1898 ноември 1, Варна
Писмо на Петър Дънов до д-р Георги Миркович в Сливен


Варна 1 ноем. 1898
Г-н д-р Миркович.

Мисля да сте приели моята отворена карта. Надявам се да сте тъй също добре телом и духом. Ако обичате моля имайте добрината да пишете на твойте хазяи гдето оставихте кревата си, ако не им требва да го отпуснат за мене. Аз не бих Ви правил тия затруднения ако обстоятел-ствата не бяха ме заставили. Кревата, който сега употребявам искам да го отстъпя на един мой приятел който се нуждае, а в също време ако се уреди, аз да се възползвам от Вашия. Пишете ми как сте с положението си. Аз не съм посещавал г-жа Желязкова от как сте заминал.


Качено на: 02 апр 2014 21:04
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 347 Преглеждания

Първо писмо от Учителя до Георги Миркович


Първо писмо от Учителя до Георги Миркович

Книгата от Шумен ми дойде. И сега ще видя дали ще може да се извлече нещо от нея. Времето тук е хладно. За къщата нема никакви сведения още. Турчина нищо не е говорил на г-н Пенко. Ако за по-нататък се укажи нещо, аз ще Ви осведомя върху работата. Ако се изисква нещо отгоре ще Ви съобщя. Засега има тишина. Стават велики приготовления във вишите светове относително до съдбата на тоя свет. Разглеждат се делата на всички человеци и се зема решение кои ще бъдат из помежду избраните и кои ще требва да се отстранят от лицето на тая земя. И щом стигне до настоящето п     околение ще ни се даде сигнала, че всичко е вече


Качено на: 02 апр 2014 21:04
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 334 Преглеждания

Първо писмо от Учителя до Георги Миркович


Първо писмо от Учителя до Георги Миркович

При това забелязвам, че се развива особена вътрешна деятелност помежду духовните сили които ни заобикалят. Действително каква чудна картина представя сега света. Ако да биха се отворили очите на света той щеше да види това което до сега никой не е подозирал. Бъдете трезви, казва провидението, защото в който ден не се надевате тогава ще стани това. Минутите на живота сега, особено при тия пълни с важност събития, са пълни и скъпоценни за всекого. Слушайте вътрешния глас който Ви подканя. Имате поздравления от нашите стари хазяи.

Поздравява Ви и баща ми.

Чакам Вашия отговор.

Ваш верен: П. К. Дънов


Качено на: 02 апр 2014 21:05
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 342 Преглеждания

Второ писмо от Учителя до Георги Миркович


Второ писмо от Учителя до Георги Миркович

№ 2

1898 ноември 14, Варна
Писмо от Петър Дънов до д-р Георги Миркович в Сливен


Любез.[ний] ми д-р Миркович.

Писмото Ви от 4-ти того приех на време. Взех кревата Ви от г-жа Недялкова, а другите Ви вещи оставих по нейно съгласие. Ходих при г-жа д-р Желязкова и й предадох Вашия поздрав. Имахме добър разговор.

Сега по Делото Божие. Имам неотложима заповед отгоре която Ви и предавам да изпълните без да се бавим. Сега вече имаме наложителна заповед. Нема место вече за двоумение. Всичко Аз приготвих с големо усърдие и Ви провождам копие от оригинала в най-чиста форма с днешната поща. Напечатайте го и го разпратете на всекаде за знание. Нека да бъде вече Волята Божия. Ние сме негови роби, готови да слушаме Негова глас
.


Качено на: 02 апр 2014 21:05
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 342 Преглеждания

Второ писмо от Учителя до Георги Миркович


Второ писмо от Учителя до Георги Миркович

Гледай да спазиш оригинала точ в точ, без да се пропусне някоя грешка. Това е волята на Небето. Употреби старото правописание. Гледай печата да е добър и всичко да е чисто и порядочно. Спазете ръкописа да се не изгуби. Не притурайте нищо пред заглавието. Никакво предисловие не е позволено. Все що е нужно е дадено. Вий ще видите, че този който ми диктува ­ това не е Орифил, но друг Елохил, който е един от великите князе на Небето. Велик служител Божий, който е нарочно пратен от Господа на силите да изпълни Неговата воля. Това остава да видим кога се яви словата Господня на тоя свет. Изпроводете ми неколко екземпляра кога се напечати. Всичко друго оставям на Ваше усмотрение. Ако се понуждайте от някоя помощ, попитайте и ще Ви съобщя.


Качено на: 02 апр 2014 21:05
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 330 Преглеждания

Второ писмо от Учителя до Георги Миркович


Второ писмо от Учителя до Георги Миркович

Аз ще се помоля Бог да Ви ръководи при изпълнението на Неговото Свято дело. Бог ще Ви възнагради сам за Вашия труд. Аз съм духом с Вас и Ви подкрепям да действувате съобразно с волята Божия. Заповедано ми е да Ви кажа, че требва по-усърдно да се молите. Отворете сърцето си да приемите духовно благословение от Господа. Бог на Мира да ви пази и роководи и да оправи пътя Ви. Имате поздравление от всички наши приятели, а тъй също и от нашите стари хазяи. Поздравява Ви баща ми.

Ваш верен: П. К. Дънов

Варна Ноем. 14 ­ 1899

[П. П.] Пишете ми пак да зная как отива работата.


Качено на: 02 апр 2014 21:05
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 157 Преглеждания

Трето писмо от Учителя до Георги Миркович


Трето писмо от Учителя до Георги Миркович

1899 януари 3, Варна
Писмо от Петър Дънов до д-р Георги Миркович в СливенВарна 3 януарий 1899
Люб.[езний] д-р Миркович.

Може би, че очаквате от мен да Ви пиша и осветля върху течението на работите, които са от общ интерес в настоящата минута. Несъмнено ние чакаме великите променения в живота, които се готвят за в близкото бъдеще, което според дадените нам сведения бърже иде и не оставя вече съмнение, че скоро ще дойде и ще ни завари както сме си в нетрезвено положение, дремящи под гнета на тежкото материално иго, без да съзнаваме, че скоро или късно ще трябва да се опростим с настоящето си положение. Промененията отвън и вътре ще бъдат внезапни и толкова силни в своите действия, щото ще пробудат в нас онова дълбоко и божествено самосъзнание, което ще земи връх над всичките противоречия, които днес ни измъчват. По-ясно: великия, божествен дух ще напише


Качено на: 02 апр 2014 21:05
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 137 Преглеждания

Трето писмо от Учителя до Георги Миркович


Трето писмо от Учителя до Георги Миркович

законът си в сърцата ни и ние не ще вече да [се] заблуждаваме, но ще бъдем ръководени от необратимата Любов един към друг и към Бога, която ще ни бъде светило и веселие в живота. Всинца ще сми тогава в пълно съгласие с вечния порядък и волята на Бога ще бъде на Земята, както е и горе на Небето. Гласът, който иде от горе, казва: противение нема вече, защото сам Бог действува и неговата воля е необорима, всичко ще се покори под напора на Неговата Сила. Света скоро ще узрее и събитията, които идат от всекъде, потвърдяват тази истина, че сме близо към прехода. Нещо страшно се готви. Нашите небесни приятели всички мълчат, като че ли очакват нещо извънредно. Търпение казват, нема друго спасение, с много скърби и страдания ще требва да влезите в царството Божие. Нема друг път. По Него са минали всички и вие требва


Качено на: 02 апр 2014 21:06
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 117 Преглеждания

Трето писмо от Учителя до Георги Миркович


Трето писмо от Учителя до Георги Миркович

да мините. Не мислете, че за вас ще се направи изключение. Не! Невъзможно е да се измени онова, което Бог е отредил. Не мудрувайте, всичките ви усилия ще бъдат напразни и всичките ви опити суетни, ако си стараете да избегните вашата участ. Както желязото, което се готви за работа, требва да мине под чукат на своя майстор, така и вие ще минете под наковалнята Божия. Ще бъдете грухани като жито и то за вашето добро. Онзи, който ви е създал, знае вашето минало. Неговото око не се лъже. Всичките ви пътища, всичките ви желания и постъпки са нему известни. Най-дълбоките ви помисли са нему явни. Той ще извади всичко наяве, за да се посрамят всички от себе си. Не се обленявайте затова. Работете усърдно с вера, която ви се диктува от самого


Качено на: 02 апр 2014 21:06
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 142 Преглеждания

Трето писмо от Учителя до Георги Миркович


Трето писмо от Учителя до Георги Миркович

Бога. Слушайте Негова глас, който вече говори. Негова дух, който тича по лицето на земята, за да подготвя всички за великия и славен ден на правдата. Не бойте се, вам ще ви се даде помощ и то скоро от Господа. Истината не оставяйте, правдата не забравяйте, любов имайте помежду си и всичко благополучно ще се свърши. Господ е на вашата страна. Ето, Господ Ми заповяда да ви кажа това. Той иди да обедини всички в едно, в един дух, в един ум, душа и сърце. И ще бъдем всички както е и той. Мислите ли да дойдете към Варна, пишете ни. Как сте засега? Аз има и други неща да Ви кажа, но ще ги оставя за кога да дойдете. Изпроводете 60 лева чрез пощата. Поздравления от нашия небесен учител Ви пращам.


Ваш брат и приятел: П. К. Дънов


Качено на: 02 апр 2014 21:06
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 105 Преглеждания

Четвърто писмо от Учителя до Георги Миркович


Четвърто писмо от Учителя до Георги Миркович

№ 4

1899 септември 1, Гюле кьой
Писмо от Петър Дънов до д-р Георги Миркович в Сливен


Г-н д-р Миркович.

Надевам се писмото ми да Ви завари здрави телом и духом. Аз от както се видехме последний път, не съм ходил от там по-сетне в града. Но както се научавам положението на Варна от наводнението което я сполете през миналий месец не е твърде приятно. Големият порой който падна тука е оставил дълбоки следи в умовете на хората. Но человеците малко се спират да мислят за онова бъдеще което иде и от ден на ден се приближава. Господ вече действува и аз се радвам, че той води съдбините на този свет. Мога да Ви кажа, че благия наш Господ ме е ръководил със своята милост, той е укрепил духът ми със своята любов. Всяка сутрин ставам рано и отивам да посрещам слънцето кога изгрева и да гледам дали славата Господня се е явила на Небето. През тия дни Господ ми е показал много от своите добрини, много неща съм научил. Требва с търпение да понасяме всички мъчнотии. Моята радост е пълна.


Качено на: 02 апр 2014 21:06
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 108 Преглеждания

Четвърто писмо от Учителя до Георги Миркович


Четвърто писмо от Учителя до Георги Миркович

Аз съм благодарен, че Господ ме люби и е мой приятел и мога да се надявам на Него в тоя свет. Аз желая и Вие да придобиете един ден тази пълна любов, в която мир и радост царува. Земните блага са нищо при тая небесна благодат, която пълни душата с всяко задоволство. Дом Бащин е небето нам, наший път е към него. В домат на Отца нашего много жилища има. Каква велика мисъл, какво славно видение ще бъде когато един ден се намерим в тоя дом освободени от всички скърби и страдания, стоящи в съдружението на всички ангели и святий да гледаме лицето Божие което ще ни бъде свет и радост и веселие. Аз се моля за Вази да устоите до край, като понесете всичко с радост. Ако и да Ви се случат някои мъчнотии, които несъмнено ще Ви дойдат, обаче не бойте се, Господ Исус ще Ви крепи. Аз имам много неща да Ви съобщя, но ще трябва да чакате докато Господ уреди всичко. Прочетете 10 гл. от деянията на Апостолите и поразмислете върху четеното.


Качено на: 02 апр 2014 21:06
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 123 Преглеждания

Четвърто писмо от Учителя до Георги Миркович


Четвърто писмо от Учителя до Георги Миркович

Уякчавай се във вярата и стойте бодър в духът на молитвата и чакайте обещанията Божий с търпение и Господ ще извърши всичко за наше добро. Господ има да стори велики неща в тая земя. Всичко което Бог е казал ще се изпълни. Дните в които живеем са важни, всяка минута е скъпоценна за наший живот. Аз очаквам деня когато Вий требва да се възродите вътрешно, да придобиете онази вътрешна виделина и онази вътрешна пълнота на Духът Божий, която ще Ви тури в пълно обединение с небето. Когато Утешителят Дух Святий ся всели във Вашата душа Вий ще разберете много неща които Ви са тъмни сега и затова именно Господ Ви приготовлява постепенно стъпка по стъпка докато бъдете готов. Колко требва да се радвате, че Бог Ви призовава да влезете в Неговата виделина. Господ който е умрял и пострадал за Вази, ще Ви изкупи от всичките грехове и ще усетите Неговата любов да действува на сърцето Ви с всичката своя пълнота.


Качено на: 02 апр 2014 21:06
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 116 Преглеждания

Четвърто писмо от Учителя до Георги Миркович


Четвърто писмо от Учителя до Георги Миркович

Аз ще се бавя в село може би още десетина дни. Онзи человек когото довеждах при Вази и на когото дадохте церове, не е получил още облекчение. Той ме задължи да Ви помоля да му изпроводите някой друг. Да Ви припомня болестта му: червото му излиза (дебелото) и кръв ся стича от него. Той ми се оплака сега, че кръвта почнала повече да тече. Този е человека когото доведох при Вази когато си тръгвахте. Още едно: тук има едно 12 год. момче, което страда от хроническа треска, през два, през три дни се го хваща и то сутрин, без треперание, а само огън го обхваща. Изпроводете и за него цер. Отговорете ми колкото си можи по-скоро. Ако ида и във Варна наскоро, ще Ви пиша. Ако имате някои неща да ми съобщите, можете.


Ваш верен:

П. К. Дънов

Село Гюлекьой, Николаевска общ., Варна
I-и септ. 1899


Качено на: 02 апр 2014 21:07
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 104 Преглеждания

Пето писмо от Учителя до Георги Миркович


Пето писмо от Учителя до Георги Миркович

№ 5
1899 октомври 7, Нови Пазар
Писмо от Петър Дънов до д-р Георги Миркович в СливенЛюб.[езний] д-р Миркович.

Писмото Ви от 6-ий септ. приех и единия от лековете, именно за болния, който страда от червото си употребихме според показанията Ви. Аз дадох всичките наставления нужни на болния и го задължих да ми пише. Другият лек с рецептата остана.

Аз се завърнах от село в града, гдето престоях около една седмица и след това заминах за Нови Пазар, гдето съм сега и гдето мисля да прекарам зимата. Пътищата Божии са неизследими. Относително г-жа Желязкова и г-н Добрев, те са добри хора, но те са хора от тоя свет, на които сърцата принадлежат другиму, а не на Христа. Нека не се безпокоим. Господ ще помисли за всичко и


Качено на: 02 апр 2014 21:07
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 158 Преглеждания

Пето писмо от Учителя до Георги Миркович


Пето писмо от Учителя до Георги Миркович

ще извърши своето дело по начин нему угоден. Божиите работи са неотложими. Господ ще намери своите си избраници и те ще го познаят. Моят съвет е да следвате пътя който Бог Ви е отворил и всичко ще се уреди. Работите Ви най-после ще земат един добър край, за който Ви винаги ще бъдете благодарен за милостта която Господ е показал. Римляном глава 12. Особно внимание обърнете на стиховете I-2 и 3, а тъй също размислете и върху 7-8-9-10-11 и 12. Не бойте се Господ ще Ви води докрай. Най-после ний ще победим. Истината ще възтържествува, правдата ще се възцари. Добродетелтта ще процъвне. Аз се радвам за любовта на Вашите домашни. Господ да ги благослови и да им даде мир


Качено на: 02 апр 2014 21:07
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 120 Преглеждания

Пето писмо от Учителя до Георги Миркович


Пето писмо от Учителя до Георги Миркович

и радост.

От нашия приятел Бояджиева нищо не съм чувал. Добре ли е, зле ли е, не зная. Г-н Икономов заедно с г-жа си се премести в Търново. Аз ходих при нашата стара хазяйка г-жа Христовица, гледах книгите и є казах да постоят в нея още за няколко време. Аз мисля да ида към Русе и да се видя лично с нашите там приятели.

Тук има един беден ученик, добро момче, което иска помощ от мене да следва в училище. Аз му обещах да му дам моята лепта. Ще попитам и Вази ще можети ли и Вие да му пращате по 5 лева всеки месец докато изкара зимата. Това което нему ще принесете Господ ще ви благослови. Пожелавам Ви мир и радост Господня. Имате поздравления от баща ми.


Оставам


Качено на: 02 апр 2014 21:07
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 158 Преглеждания

Пето писмо от Учителя до Георги Миркович


Пето писмо от Учителя до Георги Миркович

Ваш верен:

П. К. Дънов

Нови Пазар, Окт. 7 1899


Качено на: 02 апр 2014 21:07
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 100 Преглеждания

Шесто писмо от Учителя до Георги Миркович


Шесто писмо от Учителя до Георги Миркович

№ 6

1899 ноември 4, Нови Пазар
Писмо от Петър Дънов до д-р Георги Миркович в СливенНови Пазар 4 ноем. 1899
Люб.[езний] д-р Миркович.

Писмото Ви от 25 миналий заедно с книгата и колетът получих. Аз Ви благодаря сърдечно. Заради Вашето намерение, което сте положили в умът си, поставете го на опит и ще видите дали ще успее или не. Види се на много врата трябва да хлопаме, докато намерим Божествената врата на всяка добра сполука. Ето моя съвет: Онова което сърцето Ви желае да стори засега, сторете го, макар и да не сполучите (т. е. похлопайте в Народното събрание). Защото от всяко нещо требва да извлечем един добър урок за себе си. Божийт път: “казва Господ нашийт Спасител ще Ви се открие както зората, виделината


Качено на: 02 апр 2014 21:07
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 104 Преглеждания

Шесто писмо от Учителя до Георги Миркович


Шесто писмо от Учителя до Георги Миркович

на спасителната истина, която прониква в душата Ви, ще Ви изведе най-после към желаемата цел, защото ще извършите неговата воля.”

От Козлова немам никакво известие наскоро, но мисля да му пиша с Божията воля. От Кирова днес приех едно писмо в което иска моето мнение и съвет върху един важен Евангелски въпрос. Те са добре и успеват в Истината. Господ ги крепи. Съобщава ми, че сте му пратили и нему книга. Аз мисля да му отговоря през тази седмица и ще го поздравя нарочно от Вази. Относително мадам Желязкова, за която ме питате дали съм имал случая да се срещна, когато бех във Варна ­ не се срещнах, нито пък търсих. По един вътрешен закон, който направлява живота ми, требва да се


Качено на: 02 апр 2014 21:08
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 161 Преглеждания

Шесто писмо от Учителя до Георги Миркович


Шесто писмо от Учителя до Георги Миркович

подчинявам на неговите диктования и вътрешни направления, това е предразположението на моя дух. Нашата сестра иска да угажда и на светът и на Бога, да служи на Единия и на другия. “Не можити да служите Богу и мамону”, казва Господ наш Исус. Нека опита пътят който е избрала и ще се научи от опит. Тя има пълна нравствена свобода да стори което иска. Ще дойде време когато тя ще познае онова, което е изгубила. Аз я оставям на волята Божия занапред да стори с нея което нему е угодно. Господ ще промисли за своето дело, бъди уверен и то по чуден начин. Когато пророк Илия се беше уплашил от Изабела израйилската царица и бягаше от нейното лице, Господ го попита: “Илия, какво правиш?” Той отговори: “Господи пророците ти


Качено на: 02 апр 2014 21:08
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 105 Преглеждания

Шесто писмо от Учителя до Георги Миркович


Шесто писмо от Учителя до Георги Миркович

избиха и само аз останах и моя живот търсят.” “Не бой се, каза Господ: още седем хиляди имам които не ся преклонили колено пред Ваала.” Така и в наше време. Господ ще ни събере, ще ни уякчи и ще ни благослови заради великото си и свято име. Защото негово е царството, силата и славата во веки. Колко са благи Божиите пътища и колко са сладки неговите размишления. Неговите слова са по-сладки от меден сок, казва Словото Му. Аз се моля за Вази, Господ Бог мой да Ви подкрепя и ръководи.

Имате нарочно поздрав от баща ми. Един от нашите приятели в град Русе е в утеснително положение. Дявола и там се загнездил, но Господ е верен.

Приемете моя приятелски поздрав.


Ваш верен: П. К. Дънов


Качено на: 02 апр 2014 21:08
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 117 Преглеждания

Седмо писмо от Учителя до Георги Миркович


Седмо писмо от Учителя до Георги Миркович

№ 7

1899 декември 4, Нови Пазар
Писмо от Петър Дънов до д-р Георги Миркович в Сливен


Нови Пазар 4 дек. 1899
Люб.[езний] д-р Миркович.

Писмото Ви от 15-й на миналий приех заедно с Вашата лепта принесена дар Господу. Аз се радвам, че Господ Ви внуши тази добра мисъл да внесете всичко изведнъж, бъдете уверени делото Ви е благоугодно Богу. Господ който Ви люби, той е който ръководи Вашата душа и крепи сърцето Ви да не отпада. Четете 14 гл. от Евангелието на Йоана. Обърнете особено внимание на 15 стих, а така също на 16, 17, 18. Това е гласът на Господа който ти говори на теб, на твоята душа.

Аз има да Ви съобщя още някои и други неща, но за тях чакам времето. През този месец мисля да ида към Русе, да посетя там нашите


Качено на: 02 апр 2014 21:08
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 96 Преглеждания

Седмо писмо от Учителя до Георги Миркович


Седмо писмо от Учителя до Георги Миркович

приятели. Ако дойдем до некой решение ще Ви го съобщя. От нашия приятел Киров приех писмо наскоро, той е добре, те всички се хвалят с радостта която имат в Господа Исуса. Тези дни мисля да сляза до Варна по работа и ако ми остане време да се видя с Добрева, ще го поздравя нарочно от Вази. Във всичко ний имаме упованието си в Господа Бога нашего, че всичко той ще изведе за добро. “Верни и истини са неговите думи и за всеко приемание.” Ний сме опитали и сме намерили, че неговите думи са по-сладки от меден сок. А след всичко аз се моля Господ да благослови делото си.


С братско поздравление Ваш верен: П. К. Дънов


[П. П.] Приемете тъй също поздрава на баща ми.
Ако има да ми пишете, пишете ми пак до Нови Пазар.


Качено на: 02 апр 2014 21:09
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 146 Преглеждания

Осмо писмо от Учителя до Георги Миркович


Осмо писмо от Учителя до Георги Миркович

№ 8
1900 март 8, Нови Пазар
Писмо от Петър Дънов до д-р Георги Миркович в Сливен


Нови Пазар 8 мар.[т] 1900

Люб.[езний] д-р Миркович.

С настоящето си Ви изпращам цената за брошурата на Гервасий в марки. Имате нарочно поздрав. Желае да знае как се поминувате засега. Надявам се Вашите домашни да полагат най-добрите си услуги за Вашето добро. Всяко добро дело извършено, ще приеми и своето възнаграждение. Надейте се на Божията Милост и благост и Господ ще Ви помогни. От Моя страна Ви съобщавам, че желая да се видим в гр. Варна на 6-ий априлий заедно с нашите приятели от Бургас. Пътят на Делото Господне се отваря. Нам ни е казано и Господ Бог наш е с нас. Сега всекой един от нас нека се опаше през чреслата [слабините] като войник и да е готов.


Качено на: 02 апр 2014 21:09
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 123 Преглеждания

Осмо писмо от Учителя до Георги Миркович


Осмо писмо от Учителя до Георги Миркович

Ний се молим за Вашето преуспевание. Молете се и Вий усърдно. Времето на бъдещето приближава и Аз чувам онзи тропот онзи раздор, който има да обхвани народите. Великото и страшно притеснение, което има да последва, но Вий тогава нема да сте в тоя свет, но във вечността. И зависи от настоящето Ви поведение спрямо волята на Господа. Ако го възлюбите с пълнотата на сърцето си и се предадете напълно в неговите ръце и сторите всичко което Неговат благ Дух иска, Той, Господ Исус ще Ви посрещни и приеми в домът на своето Царство, гдето ще Ви запознай с всички негови святи избранници. В това свято общение ще сте в тая пълна и свята любов, която ще Ви подига да се радвате на този велик мир гдето всички добродетели царуват. Да, това е Истина, свята Истина.


Качено на: 02 апр 2014 21:09
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 128 Преглеждания

Осмо писмо от Учителя до Георги Миркович


Осмо писмо от Учителя до Георги Миркович

Чети 21 глава на Откровение, обърни особено внимание на 3, 4, 5, 6, 7, 8 стихове, а тъй също и на последующите. Вниквай във вътрешното съдържание на Божията Истина. Аз изпълнявам към Вас своята длъжност, като приятел и брат в Господа, а Вий сте свободен да сторите което обичате. Никой не Ви принуждава в нищо. Аз зная, че Господ Мой, ще извърши своето дело, което е започнал. Зная, че Неговите слова са верни. Моята надежда е в Него и душата ми има тихо упование на Неговата Милост и любов. Нека светът да се вълнува, нека морето да шуми, докато Христос е в Кораба, Аз не ся боя. Ще излезем най-после благополучно на брега на вечността и домът на нашия Небесен баща.


Ваш верен в Господа: П. К. Дънов


Качено на: 02 апр 2014 21:09
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 141 Преглеждания

Девето писмо от Учителя до Георги Миркович


Девето писмо от Учителя до Георги Миркович

№ 9
1900 март 18, Нови Пазар
Писмо от Петър Дънов до д-р Георги Миркович в Сливен


Люб.[езний] д-р Миркович.

Писмото Ви от 13-ий того приех. В отговор има да Ви кажа неколко неща. В случай, че нашите приятели не могат да дойдат, то Аз ще ида да ги посетя. Колкото дали ще можем да отложим събранието за по после, това за сега не мога да Ви кажа. Но както и да е, Вий сте свободен и не Ви се налага никакво задължение. Аз от самото начало взех всичко придвид и даже не щях да Ви безпокоя, но за да не останите вътрешно огорчен, реших да Ви съобща и с това наедно изпълних едно задължение. Миналата неделя ходих във Варна и по случай срещнах г-жа Желязкова в салон “Съединение”, гдето имаше


([П. П.] Тази книга, за която ми говори, ако можеш да ми доставиш адреса на английски, ще бъде много добре. - написано вертикално)


Качено на: 02 апр 2014 21:09
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 117 Преглеждания

Девето писмо от Учителя до Георги Миркович


Девето писмо от Учителя до Георги Миркович

сказка от един учител върху “Влиянието на водата върху земното кълбо”. Тя Ви нарочно поздрави и каза, че с нетърпение ще чака Вашето завръщание във Варна.

Сега да оставим всичко настрани и да се занимаем с един от важните въпроси. Има много неща в които още не сте ме разбрали добре. Оставете умът си и сърцето си свободни за да Ви озари истината напълно. Не сте ли дошли още до съзнанието, че един факт струва повече от хиляди всевъзможни теории. Такъв един факт е: Живия и личен Бог, комуто длажим всичко, макар и да го не съзнаваме това напълно, по причина на грехът, който е зацапал чистотата на сърцето ни. Лошите


Качено на: 02 апр 2014 21:10
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 148 Преглеждания

Девето писмо от Учителя до Георги Миркович


Девето писмо от Учителя до Георги Миркович

страсти и желания там ся обвили душата ни с един тъмен пласт, както първобитните води земята, тъй щото ни един светъл луч можеше да достигне до нейното лице. В такова космическо състояние се намират днес душите на хората. Те говорят за Бога с много думи, а всъщност не Го познават. И защо! Защото живеят в греховете си. Знаменития Паскал казва на едно место, че человеческите дела за да ги любим, требва да ги познаваме, а Божиите за да ги познаваме, требва да ги любим. Във всекой случай, любовта към человека требва или изисква да се предшествува от знанието, а знанието за Бога изисква да се предшествува от Любовта. Бог изисква да го любим преди да го познаваме.


Качено на: 02 апр 2014 21:10
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 125 Преглеждания

Девето писмо от Учителя до Георги Миркович


Девето писмо от Учителя до Георги Миркович

Ето где стои погрешката с мнозина человеци. Те искат да намерят Бога, че тогава да го любят, но това е невъзможно. “Намерен бях от тези които не ме търсеха”, казва на едно место сам Господ чрез устата на пророка. И действително това е цела Истина. Израилския народ който търсеше и очакваше Божието присъствие, не можа да го намери, защото кога се яви помежду тех Христос помазаника Божий, те не Го приеха с вера. И право им каза Христос, че ако не повервате в мене, че съм (т. е. излязъл от Бога) в греховете си ще умрете. И нема да ме видите от нине докато не кажете благословен Онзи който иде е в името Господне. И видя ли добро от тогава насам Израил? Не. Той е презрен и отритнат от


Качено на: 02 апр 2014 21:10
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 141 Преглеждания

Девето писмо от Учителя до Георги Миркович


Девето писмо от Учителя до Георги Миркович

целото человечество за своето неверие. Познанието на Бога го изисква вътрешния живот на душата ни. Този Бог когото търси душата ни не е далеч. “Съм ли, казва Господ на едно место, само Бог отдалеч, не съм ли Бог и от близо?” И действително Бог има двояко присъствие: едно в небето, а другото в скършения духом по сърце за да го оживява. Този Господ който живее в нас е толкова благ и милостив, щото се изисква както от слепия само да отвори очите си, за да види блестящото слънце и този хубав свет който ни заобикаля. Този наш Господ когото търсим има свое царство, “Царството Божие”, което съдържа две основни неща: да възлюбим Господа Бога от всичкото си сърце, душа и ум и


Качено на: 02 апр 2014 21:10
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 151 Преглеждания

Девето писмо от Учителя до Георги Миркович


Девето писмо от Учителя до Георги Миркович

ближния си както себе си. Върху тия две начала почиват всичките пророци и закона, защото любовта е изпълнението на закона. Църквата и всевъзможните учения ся нещо привременно, които кога се изпълни времето отредено от Бога, ще се заместят най-после с Царството Божие което е крайната цел на животът ни. Имайте предвид и друго, че Земята не е месторождението на науката, нейното отечество е Небето. Тук да говорим за наука и просветителска мъдрост е нещо смешно. Та какво ли знаем? Я ми кажи кой е онзи който ни говори за науката, че можи да гарантира своите думи, че нема да излязат погрешни след време? Нека Ви кажа, че даже и самия спиритизъм който много обещава


Качено на: 02 апр 2014 21:10
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 150 Преглеждания

Девето писмо от Учителя до Георги Миркович


Девето писмо от Учителя до Георги Миркович

всъщност малко дава. Какво ново той дава на светът, което до сега не знаели старите мъдреци на Индия и Египет. Ний може да се занимаваме с хиляди години с поднебесните духове и при това да сме толкова далеч от Истинскаго Бога, колкото Земята от Небето. С това аз не искам да умаловажа спиритизма като наука. Не. Но искам да Ви кажа, че не е и този пътят по който можем да намерим Бога и да имаме лично съобщение с Него. Спиритизма можи да ни говори много за духовния порядък, за вечната хармония, за преражданието на душата, за службата на духовете и пр., но и той не може нищо положително да ни кажи за онзи Бог, който нашата душа търси.


Качено на: 02 апр 2014 21:10
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 136 Преглеждания

Девето писмо от Учителя до Георги Миркович


Девето писмо от Учителя до Георги Миркович

Ний не искаме толкова да знаем какво духовете ще ни кажат за Бога отколкото какво Той сам може да ни кажи за себе си. Ний търсим да видим Негова образ, да чуем Негова глас да ни говори, само тогава можем напълно да бъдем задоволени. Но ний требва да го потърсим в Неговата благост, в Неговата милост да изповедаме пред Него тайните си грехове и да Му кажим: Отче, съгреших пред Небето и пред Тебе, прости, моля се, мойте грехове и ме облечи в твоята правда и святост и ме покрий с благостта си и милостта си, за да хода с всичкото незлобие на сърцето си пред тебе и да ти служа с всичката си душа. И усещал ли си ти некога тази вътрешна радост, този вътрешен мир, който превъзхожда всичко? Да си близо при този който е и извора на животът? Ето през какъв телескоп аз гледам на нещата. Господ ми е говорил и аз зная, че Неговото Свидетелство е вярно. Вратата, пътят и истината е Той. Това е то наука ­ Истината: положението Ви ще се поправи тогава, когато изпълните Неговата заповед.


Ваш искрен приятел: П. К. Дънов


Качено на: 02 апр 2014 21:11
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 127 Преглеждания

Десето писмо от Учителя до Георги Миркович


Десето писмо от Учителя до Георги Миркович

№ 10
1900 май 4, Нови Пазар
Писмо от Петър Дънов до д-р Георги Миркович в Сливен


Нови Пазар 4 май 1900
Люб.[езний] д-р Миркович.

Надявам се настоящето ми писмо да Ви намери здрав и весел духом. Здравието е потребно за тялото и душата, а веселостта за духа и сърцето. Но разбира се, пълнотата не е тука, но горе. Все така ний требва да сми благодарни за всичко, и радостни за онова което нашия Небесен Баща благоволява да ни отрежда. Аз мисля, всичко вкупом съдействува за наше добро. В последното си писмо ми бяхте писали: “За да бъдем ближни един към други, ние требва да имаме сърдечна любов, която не се придобива освен чрез откровеността на душевните ни чувства.”

Аз напълно съм съгласен с тая мисъл, но такова едно нещо само


Качено на: 02 апр 2014 21:11
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 127 Преглеждания

Десето писмо от Учителя до Георги Миркович


Десето писмо от Учителя до Георги Миркович

един Бог може да извърши в душите ни. Любовта за да бъде пълна и обединителна има нужда от души подготвени, а до това време ние всинца все ще куцаме в по нещо. Но Добър е Господ, който е вседостаточен да стори всичко за тези които го любят. По Великден ний присъствувахме във Варна, гдето срещнахме нашите приятели и имахме неколко събрания в които разгледахме много неща и дойдохме до едно заключение. Нам щеше да ни бъде още по-приятно ако имахме и Вази помежду си, но види се такава беше волята на провидението. За теб имам да Ви съобщя некой и други неща, но те ще останат за кога се срещнем. Аз писах за книгата на William Stainton Moses но още не съм получил отговор. Мислите


Качено на: 02 апр 2014 21:11
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 109 Преглеждания

Десето писмо от Учителя до Георги Миркович


Десето писмо от Учителя до Георги Миркович

ли да идите до Варна тази година? Какво стана с Вашата пенсионна книга? Некой и други мисли имам в умът си, които ще Ви предам в тия неколко изречения и надевам се да Ви послужат. “Отивайте, ходете, напредвайте. Имайте в очите си светлината на зората. Погледът Ви да бъде всекога устремен към правдата, доброто, силната воля, съвестта, която е великия съветник. Точност в умът, правота в сърцето, ето две неща, които всекога са потребни.” “Аз съм светлината на светът, онзи който ме следва, не отива никак в тъмнината” ­ казва Исус Христос. Той ни задлажава с тези думи да следваме всекога неговия пример, ако искаме да бъдеме действително осветлени.

“Бог осветлява онези, които мислят за него и които поглеждат с очите си към него.” “Бог иска от человеците само тяхната любов. Тя е неговата цел за всичко, което им налага.”


Качено на: 02 апр 2014 21:11
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 134 Преглеждания

Десето писмо от Учителя до Георги Миркович


Десето писмо от Учителя до Георги Миркович

“Да обичаме Бога и да сме обичани от него, да обичаме ближните си и да сме обичани от тех ­ ето моралът и Религията. В едното или в другото любовта е всичко: край, начало и среда.”

Приймете моето сърдечно поздравление.


Оставам Ваш искрен приятел в Господа: П. К. Дънов


Качено на: 02 апр 2014 21:11
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 129 Преглеждания

Единадесето писмо от Учителя до Георги Миркович


Единадесето писмо от Учителя до Георги Миркович

№ 11
1900 юни 27, Нови Пазар
Писмо от Петър Дънов до д-р Георги Миркович в Сливен


Нови Пазар 27 иуний 1900
Любез.[ний] д-р Миркович.

Последното Ви писмо от 12 того получих и се радвам, че прекарвате добре с приятелите в Бургас, и при това има съгласие, мир и любов помежду ви. Това е повече желателно от всичко. Времето което остава е скъпоценно и се надевам, че ще го употребите по един Богоугоден начин за доброто и благото на Вашата душа. Да Ви не мами нищо друго, нещата земат един край и то положителен и съвършен. Ако само человеците разбираха своето вечно добро, какво не биха сторили да го придобият, но то е утаено от техните очи заради неверието и развалата на сърцето им. Горко на тоя свет. Но такава е волята Божия: всичко трябва да се изпита и пречисти. Вярвай ми, Бог ви е събрал за да уякчи и укрепи вашата вера и да отмахне


(Поздравете нарочно приятелите от мен и им кажете, че това което очакваха аз да им пиша и което им беше казано, че щя, аз го писах - вертикално добавено)


Качено на: 02 апр 2014 21:11
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 122 Преглеждания

Единадесето писмо от Учителя до Георги Миркович


Единадесето писмо от Учителя до Георги Миркович

всеко съмнение и всеко колебание от вашето сърце и да ви даде по-пълно разумение на Неговата свята воля. Аз зная колко пъти сте бивали заобиколени от княза на тъмнината и подмамвани и лъстени по един или друг начин, но аз съм се молил за Вас да ви се даде благодат да устоите верен докрай и най-после Господ да възтържествува във Вашето сърце. Аз Ви казвам като на приятел: Вашия живот е заобиколен с големи опасности, по пътят Ви има големи мъчнотии с които требва да се борите. Вий ще срещнете заклети неприятели на Вашата душа с които ще влезете в борба. Оръжията с които требва да се браните ся тези: Требва да сте опасани с истината на Господа през чреслата, правдата Му трябва да Ви е броня, спасението Му за шлем, вярата за щит, а словото Му за


Качено на: 02 апр 2014 21:12
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 131 Преглеждания

Единадесето писмо от Учителя до Георги Миркович


Единадесето писмо от Учителя до Георги Миркович

меч. При това всекога требва да имате умът и сърцето си отправени към Бога в дух на молитва и да търсите неговата помощ и подкрепа винаги. Аз зная и съм опитал, че със силата на верата и усърдието на молитвата към Господа всичко може да се победи. При това знайте, че Господ Исус е много близо до Вас. Той е нашия Небесен приятел когото ний познаваме и сме научили много неща в Неговото училище.

Аз Ви пиша тия неща като изпълнявам една длъжност наложена на мен от Господа за доброто на Вашата душа.

Колкото за земните неща не се грижете, те ще се уредят тъй както е Бог отредил. “Търсете, казва Господ, първом Царството Божие и Неговата правда и всичко друго ще Ви се приложи.”

Вие ме питате имам ли намерение да слеза къде Варна през това лето.


Качено на: 02 апр 2014 21:12
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 138 Преглеждания

Единадесето писмо от Учителя до Георги Миркович


Единадесето писмо от Учителя до Георги Миркович

За сега не мога да Ви кажа нищо положително. Но ако е рекъл Господ и ако е Неговата воля през идущия месец може пак да се видим.

Книгата на William Stainton Moses съжалявам да кажа, още не съм я приел. Не ся ми отговорили.

Вашите съобщения ме радват.

Относително до загадъчната личност, това е нещо което се пази в тайна от Небето. Денът и часът ще се открие сам кога дойде. Вождът по всяка вероятност е Господ Исус, който има да се яви в некоя видима или невидима форма. Дали това ще е пълно изявление или отчасти, това не мога да кажа. Вярното е, че Българския народ има да мине през един път на скърби и страдания и те ся се веч почнали и в края който е близо Бог ще повика тоя народ на покаяние. Ако помниш всичко което бех ти казал по-преди, непременно ще се сбъднат думите ми.


Ваш верен: П. К. Дънов


[П. П.] Поздравете нарочно приятелите от мен и им кажете, че това което очакваха аз да им пиша и което им беше казано, че щя, аз го писах ако разбират силата на думите ми и техния истински дух, блажени са. И дано имам радостта за Вази да слушам, че успевате във всичко което е истинно и добро. А най-после уверен съм, че Бог ще изпълни всичко.

Целтът на животът не е щастието, а усъвършенствуванието.


(текстът след П.П. е добавен вертикално към листовете на писмо №11)


Качено на: 02 апр 2014 21:12
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 132 Преглеждания

Дванадесето писмо от Учителя до Георги Миркович


Дванадесето писмо от Учителя до Георги Миркович

№ 12
1902 юли 4, Варна
Пощенска карта-писмо от Петър Дънов до д-р Георги Миркович в Сливен


Варна 4 юлий 1902
Люб.[езний] д-р Миркович.

Надевам се да сте получили 50 лева които Ви пратих. Добрев изплати само половината, другата половина ще изплати по после. Моля съобщете ми да Ви изпратя ли полицата или да стои. Един Ваш приятел идва и ми съобщи, че не одобрява Вашите постъпки. Вие се двоумите, колебайте постоянно, а това е един лош навик у Вази, ми каза той. Най-после решете положително какво именно искате да сторите, и веднъж като имате доброто желание, постоянствувайте в добрия път. А след всичко знайте, че Господ в непостоянните и колебливи не благоволява. Само ако се напълно съобразявате с неговите изисквания само тогава може да разчитате на Неговата помощ. А Вашето поведение и поведението на г-н Колесников ся не одобряват от Господа, понеже и двама имате користолюбие в себе си и слушате повече человеци отколкото на Бога. Това ми е съобщено да Ви кажа. И ако не поправите поведението си, ще сти и двама отговорни. А знайте, че духовния свет се не шегува. Това ми е заповядано да Ви кажа.

Мен ми е жалко, когато делото можеше да успее ето, че давате место на лукавия да спира работата. Поздравете нашите приятели там.


Ваш верен: П. К. Дънов


Качено на: 02 апр 2014 21:12
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 169 Преглеждания

Дванадесето писмо от Учителя до Георги Миркович


Дванадесето писмо от Учителя до Георги Миркович

Господин Д-р Миткович

Сливен


Качено на: 02 апр 2014 21:12
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 148 Преглеждания