Към съдържанието

  • Log In with Google      Вход   
  • Регистрация


                       


Бележник на Петър К. Дънов, 1899г

Личен бележник на Учителя


Бележник на Петър К. Дънов, 1899г


Бележник на Петър К. Дънов, 1899г

Бележник на Петър К. Дънов, 1899г
НБКМ-БИА, Ф, 868,а.е.114,л.82-125:
размер 8х12,5 см., черно-бяла пепитена корица, карирана, пожълтяла хартия


Качено на: 19 апр 2014 18:24
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 375 Преглеждания

с.1-а


с.1-а

с.1-а- НБКМ-БИА,Ф.868,а.е.114,л.82-гръб на първата корица.
П.К.Д-Петър Константинов - Инициалите на Учителя са поставени в долния десен ъгъл на страницата.


Качено на: 19 апр 2014 18:24
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 559 Преглеждания

с.1


с.1

1899 [г.] март 3-и

8 Реките да плескат с
ръце, купно и горите да
се радуват пред Господа;
защото иде да съди земята,
ще съди вселеная с правда
и народите с правота.
98 п[салом], I Кор[интяни] 15; 15

Ако мни *5 някой, че е пророк
или духовен, нека узнае, че това
което ви пиша е заповеди
Господни. Но ако не разумева
някой, да не разумева. За това
братия, имайте ревност да
пророчествувате, и не възбра-
нявайте да говорят язици.
Всичко да бива благообразно
и редовно. Пър[во] Кор[интяни] 14;37-40

9 Господ е виделина моя
и спасение мое. Псал[ом] 27

12 Господ царува: облечен
е в великолепие. 93 пса[лом]


*Мни(остар.) - мисли


Качено на: 19 апр 2014 19:53
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 604 Преглеждания

с. 2


с. 2

И това най-първо*7  да знаете, че никое про-
рочество от писанието не
бива от собственото разясне-
ние на този, които пророче-
ствува. Защото никога не е идвало
пророчество от человеческа воля,
но от Духа Святаго движими,
говориха светите человеци Божи.
Втор[о] Пет[рово] пос[лание] 1;20, 21

13  Да се посрамят всички,
които служат на истука-
ните, които се хвалят
с идолите: поклонете Му
се всички Богове.

15  И колкото си чул от
мене при много свидетели,
това предай на верни человеци,
които да са способни и дру-
ги да научат. II п[ослание к] Тимот[ею] 2;2

И мнозина ще последват
техните развращения; пора-
ди които пътят на Истината
ще се похули. И от любостя-
жание ще ви употребят като
търговия с престорени ду-
ми; тяхното осъждение от-
коле приготвено не ся забавя, и
тяхната погибел не дреме.
II Петрово 2;2, 3


*7 Допълнително вмъкнат израз от автора


Качено на: 19 апр 2014 19:53
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 593 Преглеждания

с.3


с.3

16. Ето, обещанието е вярно.
Словото на Господа Бога вели-
каго ще пристигне скоро.
Пристиганието Му ще
произведе тревога. Ще се
чуе гласът на тогова, който
е предопределен да въ[з]станови
Божията правда на земята.
Неговата дума ще стане
закон. И ще сътресе днеш-
ните царства и народи
и ще ги сътресе и ще раз-
пръсни техните оръжия по
краищата на света и
плът[т]а на воющите против
Него ще стане тор на
земята и костите им
за поругание на тяхното
без[з]аконие, че се ухитриха
против Вишнаго и встана-
ха против Негов[и]а вечен за-
кон. Тези, които днес се
проготовляват да дадат
отпор на Словото на Бога
живаго са синове на Лукава-
го, който ги мами и обол-
щава*9. Защото той е дух
от началото непокорлив
и себе надеющ се, на когото
волята и желанието са

*9 Оболщавам (рус. остар.) - съблазнявам, омайвам


Качено на: 19 апр 2014 19:53
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 540 Преглеждания

с.4


с.4

погълнати от неугасимото
зло на умразата, на когото
завист[т]а е пламак адски.
Скоро ще се даде знака, който
ще е предизвестител на ве-
ликите настапающи съби-
тия, които ще обгърнат це-
лия свят. Ще има движение
и смутове на всякаде. От север
и от юг; от запад и от
исток. И ще трепери земята
и от горе и доле. И ще се
люлеят небесата и ще
има вълнение велико в про-
странството. А там от-
горе ще дойде владетеля на
царствата, придружен в
своята Слава заедно с вси-
чките воюищи за него.
И ще въ[з]станови своето цар-
ство, което ще е царство на
праведните. И ще заличи от
земята въспоменанието на
злото. Ще утеши и благо-
слови всички, които с големи
скърби и страдания на своя
живот са го чакали*11, които
с пълно себепожертвование*12
на своя живот са дали вси-
чко, за да*13  въстържествува
един ден великата и блага


*11 Авторът е допуснал техническа грешка,изписвайки думата с две букви "ч"
*12 Думата е изписана разделно от автора:"себе пожертвование"
*13 Частицата е изписана слято с предходната "зада"


Качено на: 19 апр 2014 19:54
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 243 Преглеждания

с.5


с.5

любов, която носи благословеното бъдеще в себе си.
Слушай гласът, чакай обещанието, защото е вече близо. Готви се, защото ти принадлежи велико де­ло да посрещнеш и възприемеш в себе си. Велика работа има да се извърши пред тебе. Ти ще поз­наеш тогава истинността на думите ми. Защото Господ наш ще се открие в Своята слава и ще Го видим и ще Го прославим и ще ни прослави. Ще Го благословим в душата си и ще ни благослови. Ще Му пеем песен велика. Победил си ти от коля­ното Юдино. Поменувайте чудесата му, които е направил, знаменията и „съдбите на устата Му" (Псалом 105:5).


17. Наставление: никога не излизай вън от границите на възможното. Не искай за себе си, ни за другите това, което не знаеш  дали ще им е полезно или вредно. Не настоявай за това, което веднажд ти е отказано. Где знайш, можи би в него се крие твоето добро. Никога и никъде не


Качено на: 19 апр 2014 20:28
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 166 Преглеждания

с.6


с.6

упорствувай против истината. Никога и никъде не се колебай в добродетелта. От человек двое личен се пази, от твърдоглав, упорит, горделив и щеславен стой на страни. Първото си впечатление, първият съвет на твоя Ангел Хранител пази. Това, което ти кажи за другите, дръж го за истинско мерило. От първия глас на съвестта си се не дели. Не принуждавай душата си в това, което й е по начало противно. Не работй против собствената природа на твоя дух, защото ще пострадаш. Вълкът овца да направиш не се труди, понеже е вън от границите на твоята възможност. Овцата в устата на вълка не давай. Не изменявай убеждението си за хубавия изглед на нещата, защото в тях се крие зъминска  отрова. Кога ти говори някой за любов, питай го какво иска, дали кужуха ти  или душата ти. Ако се оправдава, помни, че и двете ще завлече. Правило


Качено на: 19 апр 2014 22:49
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 180 Преглеждания

с.7


с.7

на живота си дръж, че всякой, който се старае да се оправдава е виноват, защото правия в сърдце няма нужда от подобна защита. Всякой, който ти се мажи знай, че иска  да те подкопай. Всякой, който ти се показва, че е повече от това, което виждаш, знай, че иска да те въ[з]сяда. А всякой, който се дига повече от тебе знай, че мисли да те управлява. На превзет человек съвет не давай, на хитър услуга не показвай, а на зъл дума не казвай. Знай, че качествата на нещата винаги си остават такива, каквито си са. Злото в добро не можеш да преобърнеш, но можеш да го заместиш. Затова в борбата с него не мисли, че ще го уничтожиш, защото е невъзможно. Свободен ако искаш да си в добродетелта стой, тя ще ти е щит неразрушим; в нейните крепости винаги ще си защитен. Помни сега това, което ти казвам и ще си блажен.


Качено на: 19 апр 2014 22:52
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 137 Преглеждания

с.8


с.8

18. А Исус отговори и рече им: Истина ви казувам, ако имате вяра, и не се усумните, не толко делото на смоковницата  ще направите, но и на тази гора, ако речете: дигни се и хвърли се в морето, ще бъде. И все, що поискате в молбата, като верувате, ще получите. Мат[ея] 21;21, 22

19  Сега ти познаваш Моята благодат, моята благост, моята  милост и дълготърпение. Ти знаеш, че съм благоутробен, постоянен в всичките си пътища. Готов винаги да дам помощ на тези, които ме търсят и на тези, които са паднали да ги повдигна с крепката си ръка. Ти знаеш от опит, че тези, които са съкрушени и останали без надежда, че съм близо до тях, готов в всяка минута да им подам ръката си на помощ. Виждам Аз и чувствувам всичките болки на всички,


Качено на: 19 апр 2014 22:52
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 134 Преглеждания

с.9


с.9

които страдат. Не съм Аз Баща, който не  чувствува болките на своите деца. Аз понасям с тях наедно по-голямата част от нещастията им и жаля и тъжя с тях наедно  и нося всичкия товар на скърбта им. За мен е по-тешко да страдам, от колкото на тях, но се покорявам и аз сам на своята върховност, на своята Божествена природа, на своя върховен и винаги благ Дух за тяхното добро. Аз никога в своя безпределен живот не съм накарал нито едно мое създание, нито едно мое чадо да извърши това, което е вредно за него. Всякога се стремя като върховен Бог, като общ Баща да им дам това, което е добро според моето вътрешно усмотрение, според моето вътрешно разпореждание. В Мене никакво зло не съществува,


Качено на: 19 апр 2014 22:52
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 131 Преглеждания

с.10


с.10

Аз съм винаги пълен с благост и вечна милост, която постоян[н]о изливам от вътрешност[т]а си за благото на всички мои същества. Всякога бодърствувам с духа на Любовта си за вървежа на всичките работи, за стойност[т]а на всичките дела. Ако някой се нуждае от моята помощ, от моята сила, Аз съм там в момента да помагам. Няма разлика къде се намира този, който ме призова, дали в най-долните слоеве на мойте творения или в най-горните; дали в най-отдаличените краища на моето вечно владение, или в най-близките; за мен е въсе едно. Времето, пространството не прави разлика. Аз все присътствувам, Аз все действувам и то постоян[н]о, без никое прекъсвание. Гласът на когото и да е, от каквато и дълбочина или безпредел-


Качено на: 19 апр 2014 22:54
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 110 Преглеждания

с.11


с.11

ност и да иде, аз го чувам от веднажд. Всяка въздишка, всяко огорчение в мене се отразява и то преди да е начнало. Всяка неправда, колкото и малка и да е Аз съзирам и навреме исправям. Никое дело, колкото и потайно и да е, не може да избегни моя поглед и всяко деяние не остава от да не приеме това, което заслужава. Аз съм този Бог, този съдия в всичко праведен и давам всекиму това, което му се пада. Едни възнаграждавам, други наказвам, едни привличам, други отхвърлям. Едни въздигам, други понижавам и всякой стои или пада пред мен според своето достойнство, според своята доброта, която е приел. Ако някой спази доброто, което е приел и го приложи в живота си да принесе плод, него възнаграждавам за труда му, него повишавам за благородството на душата му,


Качено на: 19 апр 2014 22:54
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 144 Преглеждания

с.12


с.12

че е упазил святостта на името ми и честта на Домът ми. Ако някой злоупотреби с своята добродетел, изврати своята свобода в злодействие против моите всегдашни наредби, него наказвам да претърпи това, което е сторил, за да види и се убеди, че не е полезно да се действува противозакон[н]о и да изнасилва добротата на другите. Такива понижавам, че са опетнили своята душа с непростима грешка, която безвъзвратно води след себе си свойте последствия. При мене идват само тези, които ме любят и са едно по добродетел  с мен. На които дългат и испитаната вярност ги приближава все по-близо до моя върховен и благ дух, тези, които Ме познават за техен върховен Баща, за техен единствен Бог и създател. На тях Аз откривам свойте мисли, на


Качено на: 19 апр 2014 22:54
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 135 Преглеждания

с.13


с.13

тях Аз разяснявам своите вечни планове, на тях Аз изказвам величието на своята върховна сила, на тях Аз изявявам своята всегдашна слава. Те всички се зовът Мои синове, на които винаги показвам своето благо лице. На тях служи Моя Дух ден и нощ и те всички с един глас ме зовът техен добър Баща, от когото всички излизат. А ето на теб Аз откривам една от великите си тайни - в най-простия, в най-простия человечески език и зная, че ти разбираш добре това, което стой пред тебе. Ето, моят Дух се радва, че ти ме любиш, че ти се повседневно стремиш към Мене, към Моя Дом. Знай ме, сине Мой, Аз съм добър Баща, Бог ней[з]следимий. Дела искам от всички, така кажи, не думи; сърдца чисти, а не зли дела. Това го казвам Аз, който съм


Качено на: 19 апр 2014 22:54
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 111 Преглеждания

с.14


с.14

от начало. Много пъти съм говорил същото и сега го говоря, че да знаят всички. Ето тези, които носят в душата си моята любов, те са, що вършат всичко, тям се длажи доброто. Колкото и да са слаби, колкото и да са неизвестни в света, тям принадлежи бъдъщето царство, което поставям.
29  И рече ми Господ мой: не бой се, Аз съм Бог твой от веки. Призови ме и ще те послушам и ще ме прославиш. Въздай ми хвала и поклонение и ще благоволя в теб. И ще испратя Духът си и ще те научи на всичките ми пътища. Ще ти възвести мирът си и ще приемиш радоспгьта ми и ще се развесели твоят дух в моето присътствие и ще прозябне душата ти като крен на полето и ще се услади от всичките мои благословения. Слушай проч[е]е думите на моето Слово,


Качено на: 19 апр 2014 22:55
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 103 Преглеждания

с.15


с.15

дай внимание на поученията на Моя Дух. Отвори сърдцето си и ще приемиш все, що се нуждаеш, дай внимание с ухото си и ще чуеш все що има да ти се кажи. Приложи умът си в пътят ми и ще придобиеш в  знание, което ще ти е светилник на душата. Мойте съвети не пренебрегвай, нито се колебай, кога ти говоря. Бъди уверен, че аз промишлявам за всичко. В мене е богатство и сила неизчерпаема и давам  на всички според благоразположението си. Нека твоята вяра да се възвиси, нека да процъвне в Мене, защото и горите ще се подвижат пред силата на Словото ми. Искай от мен велики неща за себе си и ще ти дам според желанието на сърдцето ти и ще ме прославиш. Възвиши душата си към моят престол, въз[з]ови ме в милост[т]а ми и ще ти отговоря. Не се смущавай


Качено на: 19 апр 2014 22:55
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 98 Преглеждания

с.16


с.16

духом. Не считай мойте наказания за нещастие, те са бич на благословения. Мъчнотиите не зимай  за препятствия в живота си, те са повдигающата моя ръка. Скърбите приемай на радо сърдце, те са целителен балсам за твоята душа. Бъди благ и благоразумен в всичките си пътища, не се отстранявай от показанията иа моя свят закон. Ходи с незлобие на сърдцето си и мирът ти ще прозябне  като утрен[н]ата роса. Призовавай името ми всяка заран и вечер и ще присътствувам с теб. Кажи ясно всичките си нужди, искай и не мълчи. Проси това, което твоят дух ти диктува. Постоянствувай в всичките си пътища и моят Свят и благ Дух ще те  научи на всичките тайни, които съм ти определил  да ти се открият. Защото моето желание е да те приготвя за своето дело,


Качено на: 19 апр 2014 22:55
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 103 Преглеждания

с.17


с.17

да ти Възвестя славата и величието си, които от веки крия в себе си за тебе. Защото Аз, Господ твой така благоволявам да възведа името ти помежду мойте избрани да те представя в тяхното общение, да ти назнача местото на моето с[л]ужение и да им изявя своята воля. Знай, че денят е близо, небето чака дорде приемиш силата на Словото ми, което скоро от Мен ще приемиш. Ще излея Духът си изобилно от горе ти и ще прозябнеш както Сароново  цвете. И видът ти в оня ден ще бъде славен. Всички ще пожелаят да те видят, ще ти пеят и въспяват ликования и душата ти ще се испълни с благоухание от преизобилието на моята всегдашна благодат. Господи Боже мой, да възлези моята молитва пред тебе, защото думите ти са верни. Господи, за всички, които си


Качено на: 19 апр 2014 22:56
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 127 Преглеждания

с.18


с.18

възлюбил и в които благоволяваш. Благий Небесний Баща, да дойде твоето царство, да бъде твоята воля, да се усвети твоето име. Ето желанието на моята душа. Ето нуждата, която постоян[н]о усещам в тоя свят. О, Велики Господи, в сила и крепост стани и застани за делото си. Приклони сърдцата на всички онези, които си призовал и от веки избрал да се нарекат начатък на твоята слава и величие. О, Благий Боже наш, ръководи ни с милостивата си ръка, просвещавай ни да се не уклоняваме от словото ти, да не престъпваме законът ти. Води ни, Господи, като добър пастир при зелените пасища, при бистрите утоки. Господи, царю наш и владетелю на всичките светове, Господи, който си възвишен в величието на своята слава. Господи Боже наш, който освещаваш


Качено на: 19 апр 2014 22:56
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 115 Преглеждания

с.19


с.19

всички и даваш изобилието на своите благости. О, Господи, ти който си най-близо до нашата душа, подкрепи ни в тая минута. О, Господи мой и Боже мой, окрили Моята молитва, която ти възнасям тази заран. Нека да възлези при тебе, при твоя престол, на твоята вечна благодат, която ме постоян[н]о озарява. О, Господи, към теб викам, към теб възвишавам гласа си, към теб отправям сърдцето си. Както си ми говорил ти сам тази заран, както си ме утешил и подкрепил духом, така и стори. О, Господи, Господи Боже мой, Ти разбираш онова, което с думи не мога да ти изкажа. О, Господи, за мойте велики нужди, за подкрепата на моята душа ти бодърствувай, както си бодърствувал до сега. Дай ми силата си, която да ме подкрепи в моята человешка немощ. Господи,


Качено на: 19 апр 2014 22:56
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 106 Преглеждания

с.20


с.20

остани с мене, ходи с мене и ме учи в вечните неща на твоето царство.

30  Блажен е всякой, който слуша и приема поучение от Господа. Блажен е всякой, който испълнява Неговата воля. Немарението е ужасно зло, което покваря сърдцето. От него се пази, защото всичките нещастия в живота си водят началото от Негов[и]а извор. Не обращай внимание на пъклените му съвети. Не  щади душата си кога е време за работа. Не се отвращай от труда. Ума си въспитавай в трудолюбието, а сърдцето си в добродетелта. А волята си в постоянството на любовта. Не утекчавай душата си с грижите на света. Преди всичко стой бодър, готов да посрещнеш всичките мъчнотии и от тях урок да извлечеш за своя живот. Не пренебрегвай гласът, който те води и упътва


Качено на: 19 апр 2014 22:57
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 169 Преглеждания

с.21


с.21

в пътя на живота. Внимавай с пълнотата на сърдцето си и знай, че от него излизат добрите и лоши последствия. Малките неща за маловажни не ги считай; малките случки за ничтожни не вземай, знай, че от тях много зависи. Малките спънки предвид вземай, те са препазителни мерки, за да ти внушат сериозност в всичките ти постъпки. В живота си всичко наблюдавай и постепенно изучавай техните взаимни отношения. Не пренебрегвай в живота си най-малкия случай да го оползотвориш в нещо добро или полезно. Знай, че сумата на всички неща зависи от малките обикновени случки в напредъка на твоя живот. Повседневно гледай да извлечеш полза, гдето и да се намираш, каквото и да вършиш. Не стой празен никога, защото празнотата е голямо зло, което зле действува на всичко.


Качено на: 19 апр 2014 22:57
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 136 Преглеждания

с.22


с.22

Аз съм Господ твой, който ти говоря сега. Кажи на мойте братя волята ми. Кажи им - Аз съм техен Спасител, които ги водя с крепка ръка. Кажи им - Аз съм, които ги уча и упътвам повседневно в пътя на живота. Всичко, което имат, Аз съм им дал. Благослови ги в моето име, за да приемат изобилието на Моя Дух. Ето, Аз съм с вас постоян[н]о и ви ръководя всинца усърдно. Прославете името ми. Отворете сърдцата си, за да работя в тях за вашето възобновление. Ето, Аз всяка заран и вечера идвам при вази чрез благия си Дух да ви посещавам, да ви ободрявам, да споделям вашите радости и вашите скърби. Ето, моят Дух гори, моето сърдце ви люби. Аз желая да ме познаете, тъй както Аз ви познавам, да ме приемите в сърдцето си, да влеза в душата ви,


Качено на: 19 апр 2014 22:57
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 113 Преглеждания

с.23


с.23

да просветя заспалия ви ум, да въздигна отпадналия ви дух. Ей, приятели мои, Аз съм Господ ваш, този, който е излязал победител из мъртвите, който ви отварям пътя на вечното спасение към дома на Моя Отец и Моя Бог. Приимете думите ми чистосърдечно и с пълна вяра за всичко що съм ви говорил от начало. Търсете моето царство и Неговата правда и всичко друго ще ви приложа стократно сега и в бъдаще. Аз ви чакам и ще ви приема в моята блага кошарина, ще ви заведа при изворите на живота, ще ви напоя и нахраня с изобилието на моя вечен Дух. Аз съм близо всякога, кога ме търсите, готов винаги да ви помагам. Вашите скърби, вашите нужди Аз ги чувствувам. Вашите радости, вашите сполуки Аз ги споделям. Вие сте ми близки на сърдцето. Станете, елате по-близо до моя Дух,


Качено на: 19 апр 2014 22:57
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 119 Преглеждания

с.24


с.24

прикоснете се до мене и ще изцелеете духом. Станете и идете при всички, при които ви пращам. Сторете за тях това, което Аз съм сторил за вас. Ето, трудът ви няма да остани, без да принесе своята заплата. Работата ви ще принесе своя плод и то изобилно. Ето Моя Дух вече ще се излее на всяка моя твар и които го приемат ще оживват вечно и ще ме последват и ще бъдат всички мои. Слушайте, вам говоря, които сте обременени, които сте отекчени духом, на които сърдцата са съкрушени, на които душата е наранена от света. Елате при мене и ще изцелеете и ще ви дам моята радост, която никой няма да ви отнеме, защото Аз съм исти днес и утре. Аз съм от начало и за всякога ще бъда.

31  И говори  ми Господ и ми даде своето слово и ми каза: направих  те кънара непоколебима, на която зида своето


Качено на: 19 апр 2014 22:58
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 108 Преглеждания

с.25


с.25

царство. Аз съм с теб, за да те избавям от всичките ти неприятели. Аз ще те избавя от ръката на лукавите и ще те искупя от ръката на насилниците и ще те поставя свет на народите. Ще ходиш пред моето лице и ще опасеш  земята с скиптара на ръката си. Словото ми вече действува за твоя дух и ще се въ[з]цари в сърдцата на тия людие, които съм избрал да ми служат. И ще призова всичките народи и от четирите краища на лицето на земята и ще чуят гласът ми и ще дойдат да ми се поклонят, и да ми принесат жертви на благодарност за величието на моята милост, с която ги водя повседневно. И ще ликуват пред тях всички, които ги посрещат, за да ги приемат като чада на моето царство. Кажи им ясно, че ги чакам,


Качено на: 19 апр 2014 23:41
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 110 Преглеждания

с.26


с.26

ида вече неотложимо да ги призова да влязат всички в моят Дом. Земята и небето ще се възрадва в моето присътствие и всичките мои твари ще възликуват при моето появление. Този, който иде да опаши земята, то съм Аз, Господ Ваш и Спасител ваш. Ида да въ[з]становя вече моето царство, да се въ[з]царя в сърдцата и умовете на всичките мои избрани, да им се изявя в своята красота и в своята вечна хубост. Ида да ви обединя с величието на Моя Дух, да ви дам обещанията си да ходите всички в един Дух, в един ум, в едно сърдце, да ме любите и да ви любя всякога. Да виждате лицето ми всяка заран и да се развеселявате от моето присътствие. И ще ви придружавам с моя Дух всякога и ще ходите в стъпките ми и ще ме познавате, че съм Аз този от начало, който съм ви под[д]ържал. Аз съм този,


Качено на: 19 апр 2014 23:42
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 104 Преглеждания

с.27


с.27

който ви извождам от мрака на миналото и ви въвождам в вечната виделина. Подигнете очите си и виждте, че всичко това наоколо ви за вас се върши, то е за вашето благо.
А[прил, 1899],1  Господи, Боже мой, всякога съм уповал на тебе. Душата ми никога не е възложила упованието си другимо. Послушай ме, за да познаят всички, че ти си Бог мой, който винаги ме слушаш. Господи благий, много милостивий и благоутробний, моля ти се, изяви своята Благост. Изцели недъзите на моите братя и сестри. Господи силний, чуй ме. Ти си за  мен всегдашна радост. Господи, който не гледаш на лице, но на сърдце, чуй ме. Ето, чакам твоето слово, чакам твоята сила. Чакам твоята величайша заповед. Чакам твоето всегдашно благоволение. Ще ли ми дадеш знака,


Качено на: 19 апр 2014 23:42
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 106 Преглеждания

с.28


с.28

твоето присътствие да почувствувам в душата си, че си близо. Казваш ми, че си близо, говориш ми, че ме слушаш. И думите ти са верни, защото си. Аз те призовавам да ми дойдеш на помощ, покажи ми милостта си в излиянието на своя Дух. Ето, всички са вече утекчени от свойте грехове, всички са отпаднали духом, всички гледат мрачно в своята душа. Любовта ти е занемарена , истината ти изоставена и твоето име се осквернило. Господи, обърни сърдцата на този твой народ. Господи, послушай заради святото си име, с което си знаен всякъде. Отвори вече твоя път, както си говорил. И дай ни това, което е теб угодно. Ще те послушам и ще ти дам според своята неизменяема благост. Ето, поставил съм името си над тебе и ще те крепя и ще дей-


Качено на: 19 апр 2014 23:42
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 116 Преглеждания

с.29


с.29

ствувам чрез твоя Дух и ще се прославя в теб в всичко. Аз съм, които Ти говоря и няма друг, който да ми противостои. Укрепи се, защото Аз присътствувам. Кажи все, що желаеш и ще ти бъде. И ще ме прославиш, и ще те прославя, защото всички на тебе длъжат животът си. Родил си ги и родил съм те, възлюбил си ги и възлюбих те. Ето, пребъдваш постоян[н]о в мене и пребъдвам в тебе. Зовеш ме и отговарям ти. Аз [съм] този единия, истинен и вечен Бог, на когото лицето никой не е виждал, но който живея и се изявявам в всички. Слушай, ти си благословен от веки от мене. Възлюбих те и ти дадох всичките богатства на моето царство, да бъдеш един помежду многото. О, Благословен[н]ий Господи, да бъде благословено твоето Свято име.


Качено на: 19 апр 2014 23:42
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 101 Преглеждания

с.30


с.30

2. Благословени са всички от мене, които слушат гласът ми и правят което е мен угодно. Блажени са те, които с търпение и с вяра ходят в моето присътствие. Техен Баща съм Аз, за тях Аз приготовлявам всичките си благословения. Тям ще покажа славата на домът си. Тям ще явя волята си, на тях ще дам Духът си. Благий Отче, колко са благи всичките ти думи, колко са утешителни твойте слова, колко са насърдчителни твоите обещания. Те всички дишат вечен живот. Те всички дават вечна храна, те всички са подпора на нашия Дух


Качено на: 19 апр 2014 23:42
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 126 Преглеждания

с.31


с.31

6 май [1899 г.]
Прослави се вече Господ, царствата са вече негови, земята се очищава от престапленията си. Мирът и правдата са близо да настъпят. Днешния ден ще бъде знаменит. В него ще се изпълнят думите на Бога живаго. Кажи на всички да се радват, които чакат обещанието. Гледайте с вяра в бъдащето, вие всички сте близо до врата[та] на царството Божие. Днешния ден ще тури край в небето на всичките распри и злосторства. Днес в Дома на Господа става съвет велик за вашето избавление. Днес земята и небето са свидетели на едно велико дело, зрители иа едно велико събитие, което се извършва. Жената, която видя в видение, лежаща с бели дрехи и вцепенела от простуда, тя е църквата Божия на земята,


Качено на: 19 апр 2014 23:42
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 138 Преглеждания

с.32


с.32

която се е вплела в светските деяния. Това показва, че тя се е отклонила от своя път. Помощ[т]а, която й се указа от двамата человеци, то са две велики царства, които Бог й праща на помощ да я освободят. Днес в Небето има ликования за този ден. В душата иа человечеството скоро ще произлезе нещо велико. Една вътрешна светлина, която вече прониква в най- тъмните и потаени  места на человеческия живот, ще изведе всичко наяве . Истината ще излезе и ще стане явна на всички.

21 май [1899г.] И силата Господня мина и провъзгласи неговото величие и Господ иде да се въ[з]цари. Премина той през пределите на земните царства и отдели свойте избрани от помежду народите и призва всички на своята вечеря. Благословени всички, които


Качено на: 19 апр 2014 23:42
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 102 Преглеждания

с.ЗЗ


с.ЗЗ

призовават неговото име.
29  Коя е причината па умствения и духовен упадък. Тя е неридовния живот. Сменяванието на вътрешните сили, които са изгубили своето равновесие. Такова едно нарушавание винаги води след себе си съсипателните влияния, които  нарушават духовния порядък на нещата, които зависят едно от друго. Всяко добро или зло последствие води своето произхождение и от подобни причини, които или въ[з]становяват, или нарушават този вечен ред, който е напълно независим от никоя външна сила. Този вечен ред е битието на Бога, който по само себе си е вездесъщ навсякъде  и  прониква с своята сила в всички неща и по този начин ги обослава в себе си. А е обослованието на нещата, които съдържат порядъка в себе си, обослават се и ограничават всички други същества,


Качено на: 19 апр 2014 23:42
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 122 Преглеждания

с.34


с.34

които произлизат от него, прямо или косвено. Разликата помежду тоя двоен порядък на нещата [се] състои в самата първа причин[н]ост на битието, което е двойно в себе си. Двойствеността излиза от порядъка на нещата, които се обослават и обослават и себе си, и другите. А тъзи вътрешна зависимост е съществена и необходима за всички същества, както от прямия, тъй и от косвения разряд. Сега стълкновението на кое и да е същество с прямия порядък на битието пройзвожда разногласие в себе си, което в нравствения свят се зове зло, т.е. нрав[ствено] духовно противение на общия вървеж на другите същества. Следователно е вън и от тяхната среда.
1 ю[ни] Внима[ва]й, проче[е] на съдбините на живота си, да не би по някоя непредвидена грешка да се намериш в разногласие с общия порядък на провидението, с което, ако и да влезиш в състезание, нищо няма


Качено на: 19 апр 2014 23:42
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 135 Преглеждания

с.35


с.35

да добиеш. При това знай, че нещата няма [да] се съобразят с твойте желания и стремления, нито ще ти отстъпят в своя вървеж. Те са тъй непоколебими, както и този, който ги движи и направлява. Ако си мъдър и пълен с разумение на Божествените наредби, гледай да вършиш и работиш това, което е право и съгласно с истините, показани в животът. Защото успеха в твоя живот зависи от Бога, който го и направлява. Види се, ти сам, въпреки това, което знаеш, като че ли още не можеш да схванеш и разбереш тая неизменяема истина. Предрасположението на едно дете няма да измени намеренията на един баща. Не е право, нито благор[аз]умно от твоя страна като чадо на истината да се поставиш в противовест на Бога и да се надяваш, че той ще ти отстъпи пред твойте желания. Не, това е само невъзможно  да сториш.


Качено на: 20 апр 2014 02:53
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 121 Преглеждания

с.36


с.36

Той може да стори за тебе все, що е добро и полезно, но не и това, що е вредно. Всяко нещо, което изискваш да извършиш трябва да има и своето място и време. Не е все едно да вършиш когато и да е и както и да е; не, такова едно желание е неразумно и при това вредно. Само по себе си се вижда и е очевидно, че всяко нещо трябва да се тури на мястото си и всяко желание трябва да дойде навремето си. Ето основа, от която трябва да исхождаш винаги. Нима онзи, който е дал мъдрост и знание на другите, не ще ли знае и сам как да постъпе в свойте работи? И нима не мислиш, че той е в сила да раководи и направлява всички, които уповават на него? Тъзи е една истина, която никой не би оспорвал без вреда на себе си. Този, който уповава повече на себе си, отколкото на Господа,


Качено на: 20 апр 2014 02:53
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 125 Преглеждания

с.37


с.37

поставя се по-горе в мъдрост и знание от Него и несознателно презира неговите постановления, и тъков един нека да знае, че той ще омотай неговите пътища с мрежа, в която сам ще бъде хванат в плиткостта на свойте познания. Защото не е достаточно само да познаваш вървежа на нещата, но да знаеш и да ги раководиш и да имаш сила и мъдрост да ги управляваш. А да добиеш такова едно възвишено състояние в реда на възвишените същества, изисква се един мощен дух да притежаваш, който да ти е задна стража. А такава стража и мощна подпора може да ти е сам един Господ, на когото Десницата не се съкратява да помага и раководи всички. Да ги извиква всички по име и да ги раководи нанапред. Пази следователно даденото на теб Слово. Защото и за твоето идвание в


Качено на: 20 апр 2014 02:53
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 134 Преглеждания

с.38


с.38

небето има време, което сам един Бог е определил и място, което твоят Бог и Отец е отредил. Дали ще е рано  или късно, това Господ го знае, а колкото за тебе, няма нужда да бързаш преди време, нито да се утекчаваш. Защото подобава ти да бъдеш дълготърпелив в всичко, подобно на Бога. Не се умачнявай духом, когато се искушаваш или пък минуваш през огнени мъчнотии. Знай, те ще принесат свойте плодове ако не сега, то в бъдаще несъмнено. Не си изоставен сам на себе си. С теб има безбройно число твои братя и сестри, които споделят твоята участ. А в това число е и сам Господ. Ако той постоянствува и носи мъчнотиите на света, ти ще се откажиш ли да ги носиш с него заедно! Не мисля да си


Качено на: 20 апр 2014 02:53
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 122 Преглеждания

с.39


с.39

от тия, които се повращат от мъчнотиите и незгодите на тоя свят, в когото всичко е привремен[н]о. Виждам, че си обременен духом и че страдаш от мъчнотии вътрешни и външни. Но такава е волята на този, който те зове. А знаеш, че неговата воля е непреклон[н]а в пътят на правдата. Всичко трябва да се свърши до край и то както Бог желай и както му е угодно. Имай търпение, защото Божиите дарби и благословения са за напосле, те ще увенчаят краят на твоя живот, защото Господ е благ и благоутробен винаги и в всичко. Той днес ти говори и духом те подкрепя, защото вижда, че имаш нужда от неговата подкрепа. Не се бой, той никога не е крил лицето си от тебе, нито се е отделял на голямо разстояние от твоята


Качено на: 20 апр 2014 02:53
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 117 Преглеждания

с.40


с.40

душа. Чакай го и той ще ти засвидетелствува своята истина навреме, защото обещанията са за неговите чада, за онези, които е възлюбил в духа си. И тъй, нека да бъдеш търпелив и благ, както е и он в всичките си постъпки. Нещата, които ти са отредени да ти се случат са от Господа. Неговата ръка ти е начертала всичките ти пътища и знай, следователно, че там гдето Господ участвува, нищо зло не може  да се случи без неговата  воля. Нито се опасявай, че нещо може да се извърши без той да знае. Крепи се духом и стой бодър. Нещата в Божието разпореждание другояче стоят от обикновено. И оценките на постъпките другояче се оценяват. Не съди Господ тъй, както человеците съдят, нито върши, както те вършат. Неговите


Качено на: 20 апр 2014 02:53
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 144 Преглеждания

с.41


с.41

съдби и неговите пътища се различават от всички други. Те са непостижими  в своята безпределност. Те превъзхождат всичките человечески познания. Всичко, което става и което има да стане е от него отредено още отдавна, преди времената, преди наченванието на человешкия род на земята, още преди създаванието на небето и земята. Дълбоки са Божиите мисли и неиследими са неговите размишления. Неговите съвети пребъждат в род и род. Преди да бяха се заченали нещата Неговите мисли съществуваха и преди да бяха се родили съществата Неговите планове бяха начертани и круговете на прост[р]анството описани и определени. Той е бил навред от начало и до край. Когато зората на деня се зараждаше, той предхождаше пред нея.


Качено на: 20 апр 2014 02:53
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 124 Преглеждания

с.42


с.42

И когато световете испъкваха от без[д]ната и сланцата  на мировете изгряваха, Той беше там посред тях и ги направляваше в пътищата им. Да, всичко това е велико и славно в нашите погледи. Кой може да издири дълбините на тая необятна и непостижима мъдрост. Колкото человек повече и[з]следва тия чудни пътища на Божествената Мъдрост, толкова те по-величествено се разтварят пред неговата гледка, толкова по-добре неговата душа като божествен зародиш се въудушевява от тази вечна хармония на Божеството.

2  Това, което виждаш в светът е въплощение на самия живот. Изгледът на нещата са изражение на великите мисли, които проникват по всичките направления от самаго и


Качено на: 20 апр 2014 02:54
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 120 Преглеждания

с.43


с.43

Него. Всяко явление, както в природата на нещата, тъй и в битието на съществата е резултат на някое вътрешно чувство, на някоя вътрешна мисъл, която търси място да даде изражение на своето съществувание, на своят вътрешен живот, който се стреми по напора на своето естество да се обедини с общата въръзка, която образува общата хармония. Всяко страдание показва, че нещо някъде и негде в вселената се струди да дойде в съгласие с нея и момента на обединението до неговото осъществявание, е момент страдателен, в който душата на когото и да е осеща онова вътрешно колебание помежду надеждата и страхът, че можи да се случи някоя пречка, която да въспре хода на това съединение с общата хармония. И всяка радост е резултат на това обединение, на това


Качено на: 20 апр 2014 02:54
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 118 Преглеждания

с.44


с.44

вътрешно испълнение на ветхозаветното желание на всяко същество да даде свобода на душевното си развитие, простор на своя дух, който търси място и време в реда на вечния порядък да се свърже в обищата бръмка, за да може да съзерцава и участвува в общата радост на цялото творение.
4  Мъдростта е извор на жива вода. Всякой, който я притежава, ще бъде щас[т]лив в нейната сила. Пътищата на всички неща са ней знайни. Тя ги всички направлява и определя техните действия. А направлението на нещата определят направлението на съществата, т.е., ограничават ги по само себе си. Ето где е причината за вътрешната борба помежду человска и природния свят. Защото законите, които управляват едните и другите [се] различават по своята


Качено на: 20 апр 2014 02:54
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 128 Преглеждания

с.45


с.45

с.45
природа, следователно [се] различават и по целта на своето направление. Това двояко действувание произвожда противоположни резолтати, които разглеждани от нашето человеческо становище се указват вредителни в нашите частни и общи интереси. А тая видима вреда произвожда вътрешното разногласие, както помежду частните лица, тъй също и помежду обществата. Общото разногласие помежду всички ражда нравствения безпорядък, от който се раждат всичките злини в животът, които на всяка стъпка нарушават мирът и щастието ни и ни правят да губим частната и обща цел на своето настояще съществувание, в което постоян[н]о губим придобитите добрини, основата на человеческото доброденствие.


Качено на: 20 апр 2014 03:01
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 116 Преглеждания

с.46


с.46

с.46
Бог в светът направлява всичките неща. Живота на всички се определя от Него. Според степента, на която стои една душа или един дух, се определя и неговата работа. Вън от своят кръг едно същество не може нищо да извърши и вън от своята среда нищо не може да сождаде или направи. От тая вътрешна наредба, тъй определена от волята на Господаря на всички, произтича тъй наречената необходимост относително всяко същество да се съобразява с своята длъжност, която занимава, защото вън от дадените условия по никой начин не е възможно да се извърши каква годе работа, която би влезла в някоя полза. Защото да се създаде нещо, се трябва в реда на нещата да има каква


Качено на: 20 апр 2014 03:01
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 124 Преглеждания

с.47


с.47

с.47
годе нужда и вътре в животът каква годе потреба за появяванието на известни действия. Всички действия се извършват от различни класове същества, които в общия по[д]тик на нещата си служат едни на други. От това следва, че за успеха на едно същество или на един человек се изисква съдействието на всички по-горни твари, които да го подкрепят с своята сила да извърши своята работа, нему определена от промисълът Божий. А да се добие съдействието на съществата и из[и]сква  се съдействието на Господнята сила, която да подведе умовете и сърдцата на всички да съдействуват в общата полза на общото добро. И тъй всяко добро действие е косвен резултат на служителите Господни, а всяко добро е прямо действие на


Качено на: 20 апр 2014 03:02
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 115 Преглеждания

с.48


с.48

с.48
Господа.
Безпокойствието днес е общо навред. Пази душата си от неговите влияния, да не би да се вплетеш в мрежите му. Понеже, ако се безпокоиш, нищо няма да спечелиш. Каква полза има да се грижиш за бъдащето, което не е в твоите ръце. Има ли  смисъл в грижението или за скърбението на неща, които не са се родили! Не. Би ли одобрил постъпката на едного, ако го видиш да плачи за смъртта на едно свое дете, което никога не се е раждало, но което той е видял на сън, че е умряло? Не вярвам. Подобен е и всякой един, който зема грижа за неща, които не са му в работата. Такъв человек се товари с непотребни неща да носи. Такъв безразсъден человек е достоен за своето страдание, което си сам създава. Следователно няма и нужда да се жали.


Качено на: 20 апр 2014 03:02
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 115 Преглеждания

с.49


с.49

с.49
На безумния страданията му докарват умът в главата. И наказанието, което бъдащето носи в себе си ще докара умовете на местото на мнози[на], които са се отдалечили от верните и полезни неща на живота, в който се изисква зрелост и разсъдливост в всичките постъпки. Всякой благоразумен человек трябва да има мир в себе си, понеже Господ царува навред и на тях е той определил блаженство, а на безумните и своенравни горчевини и наказания да се вразумят. Пази, следователно, ти съветът Господен, който ти е даден като светило да те води в пътят на живота. Неговото Слово, което иди постоян[н]о в светът е светилник на всички чада на истината, които я търсят и ходят в нейните пътеки. На такива подобава да се даде свобода и мир да ги весели.


Качено на: 20 апр 2014 03:02
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 114 Преглеждания

с.50


с.50

с.50
6. ю[ни, 1899] Основни начала, съвети, поучения и наставления.

Начало на мъдростта е разбирание пътят Господен. В това седи начатъкът на всяко знание, полезно за человеческото сърдце. Следователно, за да станеш мъдър, трябва да напуснеш своенравието, което е една главна спънка в всякой живот. Защото своенравний человек не може да се съобрази с това, което е добро, понеже своенравието е начало на безредието, което изключава добродетелта. И всякой, който иска да направи напредък в животът или да добие знание и мъдрост за нещата на света, трябва да напусне своенравието, което, ако не се премахне навреме, несъмнено ще внесе безпорядък и ще ра[з]строи самия живот. Защото своенравието желае да ходи в свойте собствени пътища без да мисли за техните лоши сетнини. Свое-


Качено на: 20 апр 2014 03:02
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 121 Преглеждания

с.51


с.51

с.51
нравието по прищявките на свойте желания иска да измени общия ред и да накара нещата да се движат съобразно с[е]бе си. За него желанията на другите не важят нищо. Той е сам на себе си господар, на когото всички трябва да испълняват своенравната воля. Своенравен человек е упорит в всичките си пътища и упорството в своенравната душа е първото начало на всички нещастия. Защото своенравния и упорит человек е немарлив към доброто на другите, а следователно към своето добро, което се въключава в доброто на своя ближен. А знайно е от опит, че немарението е майка на всички злини. И тъй, ти който искаш да избегнеш от злото, знай че своенравието е негов[и]ат баща, а немарението негова майка, а упорството негов брат, а безразсъдността негова сестра. И тъй,  своенравието е лишено от всичките


Качено на: 20 апр 2014 03:02
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 139 Преглеждания

с.52


с.52

с.52
добродетели, затова който ходи в неговите пътища и слуша неговите съвети, няма да види добро през целия си живот. Пази се, следователно от подобен един лош нрав, който ражда злото от себе си. И тъй, ако си мъдър да разбираш тия неща, които ти казвам, блажен си, понеже от разбиранието на нещата зависи твоето щастие, понеже само те се прямоуправляват от Духът на Господа Бога Твоего. И там, гдето Бог сам управлява и раководи нещата, не може да съществува никакво зло, защото той е пълна виделина, която прониква всички неща. Затова приими знанието и мъдростта на Господа твоего за раководител и водител и светът ти винаги ще бъде пълен. Защото пълнотата на живота ти ще зависи от знанието как да живееш. А това ще постигнеш


Качено на: 20 апр 2014 03:02
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 112 Преглеждания

с.53


с.53

с.53
с помощ[т]а на постоянството и неуморимото прилежание, което постепен[н]о ще развие и придаде на душата ти всичките добри качества на теб дадени от Бога. А с тяхното развитие и разцъхвание твоята душа ще заприлича на обработена и добре уредена градина, в която всичките плодове на твоя живот ще узреят и принесат изобилна жетва от всички добродетели. И тъй, ходи с пълнотата на сърдцето си пред Господа твоего и слушай везден неговите учения и те ще ти бъдат всегдашен свет. Пази душата си от този лош нрав, не давай му место да се загнезди в теб, защото с неговото влизание в теб ще влези и дявола, който с хиляди още лоши семена ще посее в твоята душа и ще станеш ра[з]садник на злото стежание на ада, който ще  те распо-


Качено на: 20 апр 2014 03:02
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 126 Преглеждания

с.54


с.54

с.54
лага, както иска. И горко ти, ако лукавия се веднажд загнезди в теб и ада направи път до теб, истината казвам, няма да излезеш здрав, докато не заплатиш с живота си. Следователно, пази се от това голямо и неугасимо зло, което може да те лиши от всички блага и да те направи окаянен завинаги. И тъй, не давай място на дявола, нито на брата му. Дръж баща му и майка му  на страни, да не  би да ти станат съседи, вярвай ме, винаги ще плащаш скъпо за техните гозби. Затова, окрепи се в добродетелта, облечи се в истината, въоръжи се в правдата и земи оружията на любовта и  ще бъдеш винаги свободен от тяхната власт, ще имаш свободата, която никой не ще ти я вземе. Ще притежаваш мирът, който никой не ще наруши и щастието,


Качено на: 20 апр 2014 03:02
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 133 Преглеждания

с.55


с.55

с.55
от което никой не ще те лиши.
7. Любовта е сила непобедима, пред нея всички сили прекланят глава. Нейните велики и мощни влияния проникват всички същества. Тя действува по всичките безпределни граници на вселената. Всякой, който се подчинява на нейните действия, върви ведно с нея. Само с любовта не може да се бори никой, пред нейния неугасим пламак се топят всички прегради, пред нея изчезват всички препятствия. Тя обграща и поглаща все. Пред нея всички сърдца се отварят, пред нея всички мисли се подчиняват на нейното влияние, на нейната скрита заповед. Та стои като страж и пази общия ред. Всички онеправдани тя утешава, всички онеправдатели тя потапя в свойте вечни пламаци. Всичко заграбено тя повръща на своето място.


Качено на: 20 апр 2014 03:06
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 108 Преглеждания

с.56


с.56

с.56
10. Що са тия постоян[н]и промени, що стават в душата ни ежедневно. Час на час всичко се мени. Една минута като че някоя небесна светлина прониква, втора кат че всичко чезне и мракат на нощ[т]а настава. Скърбни и измочителни чувства настават. Някаква вътрешна тъга, някакво вътрешно вълнение като че се повдига от някой край на душевния живот. Никаква заря на дневното слънце не се вижда, нито прониква в дълбините на мрачната нощ. Бурите, съмненията върлуват навсякаде, като че всичките съобщения с духовния живот се прекъсват и настава минутата на испита, в която нашия заклет враг ни напада и то внезапно. Почваме ние в отчаянието си да проклинаме часът, в който сми се родили, но отчаянието не ни избавя, то носи слабостта и страха.


Качено на: 20 апр 2014 03:06
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 128 Преглеждания

с.57


с.57

с.57
Силата на избавлението
15. Свободата стои да сме свободни от злото, свободни от греха. Лошите мисли не трябва да имат място в нашата душа, сърдцето ни трябва да е свободно от тяхното влияние, ето силата на един праведен, ето достойнството на един светия.


16. Сърдцето трябва да се обработва и въспитава всякой ден. В него, ако не внимаваме, може да изникне кога да е някой горчив корен, който за дълго време е седял в бездействие. Трябва да призоваваме винаги Божията благодат да ни помага в тая трудна работа.
Ти имаш желание духом да възлезиш към оня живот, в който Господ обитава и добро желаеш, но трябва да помниш, че послушанието е първото условие в тоя благ живот. И при това, ръзсъди сам, може ли да бъде другояче. Да слушаш е първото условие да научиш, а


Качено на: 20 апр 2014 03:06
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 126 Преглеждания

с.58


с.58

с.58
знанието е потребно при животът като негово условие. Послушанието е първата стъпка към виделината на живота. Онзи, който слуша при това се и упражнява да знае като как се извършват известни неща. Послушанието е една добродетел от първа степен, която е един от основните камени на всякойя велика душа, на всякой велик характер. Тя е мерилото, по което се измеря живота. Тя е компаса, по който се направлява негов[и]а път. Тя е магнитната стрела, която показва течението на вътрешните сили , които  действуват за неговото подобрение. Послушанието избавя человека от много незгодности и страдания. Всякой, който слуша гласът на Господа е под най-добрата зашита и под най-доброто


Качено на: 20 апр 2014 03:06
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 119 Преглеждания

с.59


с.59

с.59
раководителство и негов[и]а успех е несъмнен  в всичко. По-ясно на тебе се казва това: слушай и внимавай, за  да се възвиши ума ти, сърдцето ти и душата ти. Господ знай, че никога не обича да се спори, нито препира с кого и да е, нито пък желае с сила да принуждава свойте да испълнят волята му. Той желае всички доброволно и от добро сърдце да се съобразяват с вечните му действия и начала. Той винаги е действувал за себе си под едни и същи начала и не може да измени своя си път. Той, в върховната добродетел си остава неизменяем винаги. Нуждно е да слушаш Негов[и]а глас, глас на Истина, който ра[з]сипва виделина навсякаде, през гдето мини. И всички, които са били внимателни на негов[и]а


Качено на: 20 апр 2014 03:06
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 128 Преглеждания

с.60


с.60

с.60
глас, са приели своето благословение от него. При това помни, че Бог няма нужда да се спорят за неговата истина, нито да я доказват. Всички трябва да излагат истината, а не и да я оспорват и отказват. Той призовава всички на покаяние да се обърнат към него, да напуснат свойте пътища на заблуждение и да се научат пътят на истината и всякой, който слуша негов[и]а глас, иде към виделината и виделината го озарява. А този, същия Господ озарява и тебе, който идеш към тая съща виделина, защото той вижда какви са твоите вътрешни нужди и ето, той е на пътя ти да ги запълни и да ти даде тая вътрешна радост, това вътре[ш]но задоволство, този вътрешен мир, това вътрешно спокой-


Качено на: 20 апр 2014 03:06
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 123 Преглеждания

с.61


с.61

с.61  
ствие, които ти са необходими за доброто ти. Знае Господ как да спомага и утешава свойте си и да ги избавя от всичките им нещастия и злини и да им дава утеха. Радос[т]но е да се живее под подслона и под покрива на Господа Бога и спасителя нашего. Блажено е да служим в дома на Отца нашего и славно е да се покланяме на Бога и Господа нашего в негов[и]а свят храм. Помни, че Господ всякога и винаги е близо до тебе и че той внимава на всичките ти пътища и наблюдава всичките ти стъпки. Знае той всичко и няма нищо скрито от него. Затова слушай Негов[и]а глас, който ти говори от горе и който те поучава в истината всякога и в Слоото си да разбираш Неговите


Качено на: 20 апр 2014 03:06
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 111 Преглеждания

с.62


с.62

с.62
изхождания и вхождания. Да знаеш кога говори и кога - не. Да познаваш кога е близо и кога е далеч. Да познаваш кои са негови пътища и кои - не. Кои са неговите думи и кои не са. Защото всичко, всичко каквото той върши е съвършено и пълно с вътрешна благодат. Затова на теб, който следиш пътищата на Истината, подобава ти да бъдеш вещ в всичките познания на Божиите дела, защото само по тях ще познаеш неговото присътствие в дадено време. Чуй, следователно, мойте думи и дай всичкото си внимание в познанието на Мъдростта, която Аз ти нося от горе, от небесното жилище на Господа Бога твоего. Затова подобава ти да пазиш и освещаваш Неговото име и да пазиш и да не огорчаваш негов[и]а


Качено на: 20 апр 2014 03:07
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 108 Преглеждания

с.63


с.63

с.63
Свят Дух, с който си запечатан и с който се пазиш, този Свят Дух на истината, който бди над тебе и те раководи постоян[н]о. Този небесен Господ, който обитава в тебе и те крепи да не отпадаш духом и да си винаги бодър и пълен с надежда, вяра и любов. А знаеш, че Любовта е от Бога родена и всякой, който има Любовта, има и Бога, защото Бог е Любов. И тъй, укрепи се духом за делото, стой готов, защото тъй подобава, като от Бога избран да бъдеш такъв, да се не уклоняваш в нищо. И знай, че Бог и Господ на мира ще испълни душата ти с всяка благост и истина и ще ти даде все според своята блага воля и според своето благоутробие и ще те задоволи с своето присътствие и ще испълни душата ти с мир и веселие и ще накара да процъвне всяка добродетел,


Качено на: 20 апр 2014 03:07
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 137 Преглеждания

с.64


с.64

с.64
скрита вътре в твоя живот и ще накара да произрасте всяка истина и да даде своят си плод, на своето време. Мир на тебе, който страдаш. Мир на тебе, брате мой. Моето благословение, което ти нося, ще пребъде. Твоят Свят Дух ще те укрепи. Аз пиша тия думи за тебе, за твоето добро, за тебе, който ги четеш за твоето утешение и подкрепление. Винаги е добро и благо да се живее с Господа. В Неговото присътствие има мир и радост всегдашна. Пълен е Той с добрина. В това не се съмнявай. Той не забравя, макар и да дълготърпи. Той не се гневи, макар и да наказва. Не казва ли неговото слово, че когото люби, него и наказва и се отнася като с син, комуто е пригот-


Качено на: 20 апр 2014 03:07
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 134 Преглеждания

с.65


с.65

с.65
вил слава и живот нескончаем. Не се колебай обаче в распорежданията Божии. Той е мъдър и знае как трябва да станат нещата. Той не погрешава в своите постъпки, Той знае кому какво се пада. Според това и всякой от него приема. Защото всичко в светът Бог направлява да съдействува за добро на тези, които го любят и са готови да испълнят волята му. Защото Господ се съуслаждава в послушанието на раба на своите синове, на които е дал сила и власт да царуват с него заедно. Благословен е Господ Бог наш и Отец и благословено е неговото име сега и въвеки.


Качено на: 20 апр 2014 03:10
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 129 Преглеждания

с.66


с.66

с.66
24. Господ Исус, моя спасител, моя благ небесен Отец ми испроводи своя благ Дух. Усилни времена преминува моята душа. Всякой, който иска да победи, трябва да се моли. Вярвайте в Господа и бъдете уверен, че той няма да ви остави на произвола на времето. Вярвайте в Него и ще приемите сила. Посветете сърдцето си нему  и ие бойте се, защото Господ е благ и благоутробен.


28 . Непостигнатите  желания доставят на душата горест, а ненавременните  желания горчевини. Колко окаяни минути прекарват тези, които не са испълнили свойте задлажения. Колко окаяни са тези, които са напуснали да вършат своя дълг. Никога не се уклонявай от пътя, в който си тръгнал. Всякой, който прави


Качено на: 20 апр 2014 03:10
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 101 Преглеждания

с.67


с.67

с.67
уклонсмия, излага се на големи душевни страдания. Има часове в живота, които са пълни с скърби и смущения. Има дни в живота, които са тъмни за душата, както тъмната нощ. Знай, че страданията са нашия дял в тоя свят, ако те сполетят, приготви се да ги понесеш. Можем ли да сторим друго, освен това. Ако риташ против остена, себе си ще повредиш.


29 Упражнявай се в всичките добродетели. Упа ши се в силата на вярата, облечи се в дрехата на любовта. Призови търпението на помощ и го уякчи с добрия нрав и благостта. Дай място в душата си на великудушието и повикай неговите чада - безкористието и смирението, и повикай от далеч искреността и я украси


Качено на: 20 апр 2014 03:10
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 129 Преглеждания

с.68


с.68

с.68  
челото й с учтивост и незлобие и като свършиш всичко това, благодари на Бога, че ти е помогнал да се запазиш от злия и те е турил в безопасно място на своя дом. Пей и въспявай тогова в душата си, защото спасението ти е  извършено и небето е дом твой.
18 юн[и, 1899 г.] В многото говорение, казва Словото Божие, грехът е неизбежен, това може да се приложи и за писанието. Каква полза, че говорим или пишем много, когато всичко е безсъдържателно, което не принося никаква полза, както на онзи, който говори и пише, тъй също и на онзи, който слуша и чете. По-добре две думи с разум и два реда с смисъл, отколкото десет хиляди думи без связ и десет хиляди


Качено на: 20 апр 2014 03:10
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 113 Преглеждания

с.69


с.69

с.69
реда без съдържание. Аз те съветвам, приятелю, ако имаш най-малко за пъра ум, не говори, не пиши, без да си мислил, без да си разсъждавал в себе си добре. Не говори на хората това, което ти не разбираш и не пиши това, което ти сам не би чел, ако другий го бе писал. Не мисли, че искам да те карам да се отучиш да говориш и пишеш, не. Говора и писанието не стои в количеството, но в качеството. Кажи две думи на свят през целия си живот, да останат спомен за человечеството, отколкото 10 000 хиляди, които след няколко време да се изхвърлят на пепелището, гдето само кокошките ровят. Напиши  през живота си по-добре  два реда, да те разберат всички и да ти благодарят завинаги, че си им оставил нещо в наследство, отколко 10 000 хиляди реда, които утре всички ще забравят и


Качено на: 20 апр 2014 03:11
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 119 Преглеждания

с. 70


с. 70

с. 70  
само молците и мишките можи след време да ги разглеждат и четът, особено ако си турил нещо мазно в тях. О, глупавий человече, не бързай много, да се не спънеш. Многото говорение и многото писание само теб принадлежат. Не бой се, това ти право до кат си такъв, никой не ще ти го отнеме. Светът забавление иска. И трябва да ти благодари, че ако не беше и ти, той от скучност трябваше да умре. Но благодарение на тебе, който постоян[н]о бъблиш и постоян[н]о пишеш свойте семковщини, ти го поне веселиш.

19 Евр[еите] 4.
И тъй, остава упокоение за нас, които приемаме обещанието с вярата, която е в Господа Исуса, който ни е донесъл великата и блага вест на вечния живот, който е в Го-


Качено на: 20 апр 2014 03:11
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 112 Преглеждания

с.71


с.71

с.71
спода Бога нашего. Това е живот вечен да познаят тебе единаго, истинаго Бога и Исуса, когото си пратил. Следователно ний, които сми чули и приели това обещание за Божието упокоение, благовестввано нам в Христа, в тия последни дни трябва да се пазим да не би и в нас неверието и жестокосърдечието да извърши онова, което стори за непокорните евреи в пустинята. Подобава ни да пазим сьрдцата си в всяка добродетел и търпение, да приемаме всичките Божий обещания с сърдечна детинска вяра, като новородени в Него младенци.


22. И Господ тогава ще предиди пред нас заран и вечер в облачен стълб и ще ни води през пустинята на живота, гдето ще ни храни с мана от небето и пои с вода, която


Качено на: 20 апр 2014 03:11
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 124 Преглеждания

с.72


с.72

с.72  
ще извира изпод подножието му. Той ще ни опаши с ръката си и ще ни заведе в небесния град Йерусалим, който Бог Господ наш е приготвил за свойте избрани, за свойте святий царе и свещеници негови, гдето ще му служим винаги. Утекчен ли си, брате мой, не бой се и ще видиш славата Божия да предиди пред тебе и помни, че той е близо и знае твойте нужди и твойте скърби. Но помни, че ръката, която е допуснала скърбите и страданията в твоя живот е ръка на любов. Не се съмнявай в мойте думи, опитай ги и вижд, че са думи истина, за които Аз свидетелствувам с живота си и с пълнотата на сърдцето си. Знай, че колкото скърби и страдания имаш в тоя свят повече, толкова Бог е по-близо. Ако Бог


Качено на: 20 апр 2014 03:11
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 126 Преглеждания

с.73


с.73

с.73
те опитва, не се сърди, нито гневи, защото гн[е]ва, казва словото Божие, не върши неговата воля. Не знаеш ли, че всяка загуба в тоя свят е придобивание за твоята душа, всяка скърб е вестител на радост, която Бог готви за тебе. Погледни към канарата, от която си отсечен и вижд, че ръката, която те е отсякла, те готви да станеш камак драгоценен, избран. Ако се слагат отгоре ти небесните наковални, знай, че то е за твоя полза, да те приготвят за работа, а работата Господня сама по себе си е благословение за всекиго, който я извършва. Вярвай в думите ми, защото ти говоря самата истина, която съм научил от Господа Бога моего. Господ ти е приготвил много по-велики и славни неща, отколкото ти мислиш. Ето, казвам ти, времето не е далеч,


Качено на: 20 апр 2014 03:11
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 137 Преглеждания

с.74


с.74

с.74
когато ти сам ще опиташ и видиш, че неговите обещания и неговите слова са верни.
[2 авг[уст] Трета книга на царете 2;3, 4. Словото Господне, което биде към мене. Господ ми говори заради своята милост и ми показа величието на своята слава, възвисил ме е заради името си и величието на любовта си. Станал ми е защитник, за да ме избави от враговете, които ме ненавидят и приследват душата ми. Всички ще се посрамят, които уповават на свойте сили и на свойта мъдрост].
Трябва и ние, както и нашия Господ Исуса да понесем своя кръст като пожертвуваме своя живот за царството Божие. Да се отречем


Качено на: 20 апр 2014 03:11
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 124 Преглеждания

с.75


с.75

с.75
от себе си за Неговата любов. Каквото и има да ни се случи, то е наша участ, която трябва да посрещнем с християнско търпение. Не само това, но и да се радваме в сърдцето си, че сми се сподобили да участвуваме в страданията заедно с Него. Що имами ние да очакваме от тоя развратен и разтленен свят, който обива и смазва всичко благородно в нашата душа? Нищо! Ето, що е животът ни в тоя свят, ако не една верига, сплетена от мъчнотии, страдания, скърби и съмнения, които ни обкражават на всяка страна. Ний сме приследвани от съдбата, която постоян[н]о ра[з]стройва и разсипва нашите мечти. Несполуки и нещастия ни приследват на всяка стъпка. Но има ли нещо необикновено в това? Не. Онзи, който [е]


Качено на: 20 апр 2014 03:15
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 154 Преглеждания

с.76


с.76

с.76
създал всичко и който дава всички добрини, е допуснал и това за наше духовно укрепление. Ето окото, което на тогози, който ни е пратил, бди за вървежа на всичките работи. Ела, братко мой, съвземи се. Господ е близо имен[н]о в тия минути, когато ти си най-много искушаван и когато страданията ти надминават силата ти и когато се осещаш, че си изоставен от всички и че светът ти се вижда тъмница, в която си затворен. Не бой се, казва твоят спасител Господ Исус. Овцете, които Отец ми е дал, никой не може да ги вземе от ръката ми, защото Отец ми е най-голям от всички и няма по-силен от Него, който да ги изтръгне от ръката ми.


Качено на: 20 апр 2014 03:15
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 123 Преглеждания

с.77


с.77

с.77
И ако Господ е откъм нас, кой ще бъде против нас? Никой. Нам е дадено да наследим царството Божие и Господ е сам, който ще ни въведе в него. Ний ще чуем негов[и]а глас и ще се възрадваме. Неговата радост и негов[и]а мир никой не ще ни го отнеми. Ето, Аз свидетелствувам, че Господ е бил винаги верен към нас. Неговата любов никога не е престанала от да ни не крепи в неговата сила и в присътствието иа негов[и]а дух. Животът ни ще вземи скоро един определен край. Тъмните неща в него ще станат ясни, неопределените - определени. Ний ще се изменим и духът на Господа Бога нашего ще ни възобнови всецяло. И Бог ще направи своето лице да въ[з]сияе в сърдцата ни и душата ни. Радостен ще бъде денят


Качено на: 20 апр 2014 03:15
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 129 Преглеждания

1 0094


1   0094

с.78
когато той - Агнето на животът, ни заведе при бистрите извори, при зелените пасища на животът.


19  Приятелю мой, ти, който ще четеш тия редове, повярвай в думите ми. Господ е говорил чрез мене благи неща за твоята душа. Търси Господа спасителят, докат е близо при сърдцето ти. Не се двоуми в пътищата си, защото двоумението е лошо нещо, което лишава духът ти от всички блага. Ето, Аз съм негов свидетел и ти казвам това, което ми е заръчал да явя на всички, които го лубят. Ето, той е приготвил много добри неща за всекиго от вас.
20 И което има да стани, ще стани, и което има да се збъдне, ще се збъдне, защото Господ е говорил чрез устата на своя единороден син


Качено на: 20 апр 2014 03:16
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 157 Преглеждания

с.79


с.79

с.79
Господа нашего Исуса, който биде осъден, распнат и умре за нашите грехове. Думите Господни са верни всякога и на всяко време. Господ ми даде свидетелство на своето присътствие. Господ е говорил добро за този народ и за мене. И нека неговото благословение да дойде, както е нему угодно и по който път той избере да го прата. Отче, както ти благоволяваш.


25. А[вгуст, 1899] Днес ме посетиха седем ангела и четири добри духове. Ангелите имаха на главите си бели покривала. Двата добри духа бяха малки деца, носени от двата ангела. А другите два вървяха помежду тях. Часа наближаваше 10-сет, денят бе сряда. Времето беше ясно, небето прозрачно, слънцето грееше ярко, само около хоризонта се показваше малка мъглявост, знак на някаква мистическа


Качено на: 20 апр 2014 03:16
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 130 Преглеждания

с.80


с.80

с.80
вест. Славата Господня днес не се е явила още на небето. Господ е още в своето светилище. Времето е тихо, само тихия ветрец едва поклащаше листата. Аз размишлявах днес върху видението, което видях на 20-и на този [месец]. Разглеждах снимката, която бях снел и размишлявах върху великите Божии пътища и неговите непостижими съдби. Четох от Словото Божие следуюидите места: Йоана 10; 10, 21;21-22, Мат[ея] 19-19, Лука 20;20.


На 29 ав[густ] сутринта в неделя видях три дъги, едната на запад, другата - северозапад, третата на югозапад. Славата Господня бе излезала от чертога на исток, а силата Господня идеше от запад. През вечерта имаше силни гърмове, придружени с голяма буря и дъжд. Господ преминуваше посред небето


Качено на: 20 апр 2014 03:16
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 122 Преглеждания

с.81


с.81

с.81
в непроницаемата тъмнина. Блясъка на молниите осветляваше всичкото небе.
30. Днес имаше голям дъжд. Господ бе застанал в своето светилище. Надвечер в 6 часа видях две дъги на исток и две други посред, които красто- сваха север-источната като светли струи и образуваха буквите И и X, което четох Господ Исус Христос е спасение и надежда на тоя свят. Тъзи мисъл е утешителна за всички, които вярват в него. И колко сми щас[т]ливи, че имаме един приятел в небето, който се е заручил за наз и един спасител, който е застъпил, и един Господ, който ни раководи и Един утешител Дух святи, който ни очищава и крепи духом и ни дава мир


Качено на: 20 апр 2014 03:16
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 143 Преглеждания

с. 82


с. 82

с. 82
и всяка радост нам, дадени от Господа Бога нашего, Отец наш на Господа нашего Исуса Христа.
4 септ[ември, 1899] Господ е скрил лицето си от нас. Греховете ни натегнаха пред него и той се е отдаличил заради нашите престъпления. Всичко е тъмнина наоколо. Сърдцето на този народ блудува везден, само смрад и гнусота излиза. Безнадежно е нашето положение. Тръните и бодилите са заглушили всичко добро у нас. Навсякаде само насилия съществуват. Поради техните престъпления Господ и мен е забравил. И каква радост ми остава още в тоя свят, когато всички, даже и най-близките ми са обърнали гърб и дават място на


Качено на: 20 апр 2014 03:16
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 130 Преглеждания

с.83


с.83

с.83
дявола да събаря всичко добро. Съкрати, Господи, дните на твоето присътствие. Кой ще [се] застапи за нас. Ти си ме оставил като майка, лишена от чадата си. Макар и да усилих гласът си, но ти не отговаряш. Счел си ме като един от твойте неприятели. Припомнил си миналото на моя живот и погнусил си се. Но що мога да сторя аз сега; миналото не е в мойте ръце да го поправя. По-добре би било за мене да не бях се раждал и да не бях идвал в тоя свят. Моя живот е изминал в празнота и в бездействие. Колко драгоцен[н]и минути съм пропуснал. По-добре заличи всичко и забрави го веднъжд за всякога. Ще влезиш ли в състезание с творението на ръцете си. Да не бъде. Ето, въздаваш иа всекиму според делата му. Лишил си ме от силата ми и си отнел славата ми. Направил си


Качено на: 20 апр 2014 03:16
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 137 Преглеждания

с.84


с.84

с.84
ме укор на онези, които ме мразят. Ти си оставил душата ми на поругание и общо презрение. Обременил си ме духом. В себе си не виждам нищо друго, освен вечна празнота, всичко е разурушено. Да бих могал да плача за опустушението, което си ни навлякал. Но сълзите ми са избягали. И защо ли? Какво бих сторил, да плача, можи би  щях да се утеша. Злото е голямо, което иде. Ти си забравил първата си любов. В теб Аз мислех да имам неизменима и непоколебима канара. Много пъти си ми казвал да те призова в скърбни времена и ще ми  отговориш. Ето, призовавам те, но ти все мълчиш, не считаш нуждно да ми отговориш. Ако ти не отговориш, кой ще отговори друг. Ако ти не помагаш, който си всесилен , кой ще ми помогне друг. Ако ти


Качено на: 20 апр 2014 03:16
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 125 Преглеждания

с.85


с.85

с.85
не ме подкрепиш с духът си, който си винаги благ, кой друг ше ме подкрепи. И ако ти не запазиш душата ми, който си винаги милостив, кой ще я запази друг. И ако ти не ми дадеш Мъдрост и знание, който си все мъдър и все знающ, кой друг ще извърши това, освен  теб. Господи, ти си смутил духът ми, оставил си ме в ожидание. Ето, аз не съм по-добър от другите пред теб. Всяко усилие е безнадеждно, всяко предприятие - суетно, направил си всичко прах и пепел, скъсал си всички връзки. Макар и да извърших всичко, което можех, да се приближа до теб, но усилията ми останаха безплодни. Ден върху ден донася по-големи  осъждения от горе ми. Твоят гняв ме заплашва всякой ден. Казваш, Любовта испъжда вън всякой страх. Стори ми поне едно добро, да разбера, че си близо и че не си замалчал съвършено.


Качено на: 20 апр 2014 03:16
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 196 Преглеждания

с.86


с.86

с.86
6. Господ е близо, той ми показа чрез доброто, което стори на душата ми.
16 окт[омври, 1899 г.] Велики са Божиите милости и благости. Душата ми се радва за славата Господня. Дърво на живота е той, който днес ми се яви в своя славен стълб на скинията. Господ Исус е той, моя славен и велик спасител. Господ силний, Господ крепкий в сила. Господ на небето и на земята. Цвят утренен е той, който праща свойте благословения. Още малко търпение и Господ ще помогне на свойте избрани. О, благий Отче на небето, твое е царството и силата и славата.


Качено на: 20 апр 2014 03:16
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 149 Преглеждания

с.87


с.87

с.87
25 Господи Исусе, The lamb of God, нека твоята благодат да бъде над мен ден и нощ. Господи, ти си моята пълнота. В теб моята душа намира сила да се крепи. Без теб животът чезни, духът се губи. Господи, надежда моя на всяко време, в тая безводна и пуста земя, в която духът ми се огнетява, казал си, че надеющите се на теб, за тях и в пустинята ще извре вода на живот. Господи, да видя лицето ти в тая земя и да се възрадва духът ми за твоята благост. Облечи душата ми в твоята сила и в твоето присътствие. Господи, ти всякога си ми помагал и всякога си изливал твоята благодат върху ми и всякога си ме крепил с присътствието на твоя дух. Ти ще ме послушаш пак и ще ми отговориш, за да познаят, че ти си Бог мой, който си ме проводил да върша волята ти.


Качено на: 20 апр 2014 03:17
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 168 Преглеждания

с.88


с.88

 


Качено на: 20 апр 2014 03:17
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 146 Преглеждания