> . <

Към съдържанието

  • Log In with Google      Вход   
  • Регистрация


                       


Стр. 468

От Библията на Учителя


Стр. 468


Стр. 468

Стр. 468, книга Псалтир
Означения към стих 1 от Псалом 6


Качено на: 22 апр 2014 00:54
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 512 Преглеждания

Стр. 451, книга Иов


Стр. 451, книга Иов

Стр. 451, книга Иов
Бележка и означения към книга
Иов, глава 20.


Текстът гласи:


„ Ако тѣ искушава нѣкога лукавие да сторишъ нѣкой малак грѣхъ (нѣка) прочети 20 г. о Иов, 20 ст. ”

„Ако те изкушава някога лукавие да сториш някой малък грях (нека) прочети 20 гл. от Иов, 20 стих."


Качено на: 22 апр 2014 00:54
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 565 Преглеждания

Стр. 469, книга Псалтир


Стр. 469, книга Псалтир

Стр. 469, книга Псалтир
Бележки и означения към Псалом 9
Под означението, което следва срещу стих 8-9, се разчита:


"Който говори е Господь"

"Който говори е Господ"

Текстът на бележката, макар и повреден, се разчита така:

"Ако нѣкой се намѣри нѣкога обезсърдченъ и изпадналъ духомъ да прочете Псалом 9."

"Ако някой се намери някога обезсърчен и изпаднал духом, да прочете Псалом 9."


Качено на: 25 апр 2014 22:30
От georgi.raykov (Виж всички албуми)
0 коментари · 565 Преглеждания

Стр. 476, книга Псалтир


Стр. 476, книга Псалтир

Стр. 476, книга Псалтир
Означение към стих 9 на Псалом 22


Качено на: 26 апр 2014 00:23
От georgi.raykov (Виж всички албуми)
0 коментари · 480 Преглеждания

Стр. 478, книга Псалтир Означение към Псалом 32


Стр. 478, книга Псалтир Означение към Псалом 32

Стр. 478, книга Псалтир
Означение към Псалом 27


Качено на: 26 апр 2014 00:26
От georgi.raykov (Виж всички албуми)
0 коментари · 372 Преглеждания

Стр. 480, книга Псалтир


Стр. 480, книга Псалтир

Стр. 480, книга Псалтир
Означение към подчертаните редове на стих 1 от Псалом 31


Качено на: 26 апр 2014 00:29
От georgi.raykov (Виж всички албуми)
0 коментари · 195 Преглеждания

Стр. 480, книга Псалтир


Стр. 480, книга Псалтир

Стр. 480, книга Псалтир
Означение към Псалом 32


Качено на: 26 апр 2014 00:35
От georgi.raykov (Виж всички албуми)
0 коментари · 149 Преглеждания

Стр. 481, книга Псалтир


Стр. 481, книга Псалтир

Стр. 481, книга Псалтир
Бележка и означения към Псалом 33
Текстът на бележката гласи:


"33 псал. е важенъ по своята пълнота."

"33 псал. е важен по своята пълнота."


Качено на: 27 апр 2014 09:01
От georgi.raykov (Виж всички албуми)
0 коментари · 153 Преглеждания

Стр. 482, книга Псалтир


Стр. 482, книга Псалтир

Стр. 482, книга Псалтир
Означение към Псалом 34


Качено на: 27 апр 2014 09:18
От georgi.raykov (Виж всички албуми)
0 коментари · 146 Преглеждания

Стр. 482, книга Псалтир


Стр. 482, книга Псалтир

Стр. 482, книга Псалтир
Означение към Псалом 35


Качено на: 27 апр 2014 09:21
От georgi.raykov (Виж всички албуми)
0 коментари · 169 Преглеждания

Стр. 484, книга Псалтир


Стр. 484, книга Псалтир

Стр. 484, книга Псалтир
Означения към Псалом 37


Качено на: 27 апр 2014 09:23
От georgi.raykov (Виж всички албуми)
0 коментари · 127 Преглеждания

Стр. 485, книга Псалтир


Стр. 485, книга Псалтир

Стр. 485, книга Псалтир
Означения към Псалом 38


Качено на: 27 апр 2014 09:27
От georgi.raykov (Виж всички албуми)
0 коментари · 120 Преглеждания

Стр. 485, книга Псалтир


Стр. 485, книга Псалтир

Стр. 485, книга Псалтир
Означения към Псалом 39


Качено на: 27 апр 2014 09:29
От georgi.raykov (Виж всички албуми)
0 коментари · 149 Преглеждания

Стр. 487, книга Псалтир


Стр. 487, книга Псалтир

Стр. 487, книга Псалтир
Означения към Псалом 41


Качено на: 27 апр 2014 09:31
От georgi.raykov (Виж всички албуми)
0 коментари · 112 Преглеждания

Стр. 487, книга Псалтир


Стр. 487, книга Псалтир

Стр. 487, книга Псалтир
Подчертани думи и редове в стихове 11,12 и 13 на Псалом 41


Качено на: 27 апр 2014 09:33
От georgi.raykov (Виж всички албуми)
0 коментари · 100 Преглеждания

Стр. 489, книга Псалтир


Стр. 489, книга Псалтир

Стр. 489, книга Псалтир
Бележка и означения към Псалом 45
Текстът на бележката гласи:


"Този е сѫщия Духъ на Господа Исуса, който въспѣ-ва бѫдащето"

"Този е същият Дух на Господа Иисуса, който възпява бъдещето."


Качено на: 27 апр 2014 09:34
От georgi.raykov (Виж всички албуми)
0 коментари · 124 Преглеждания

Стр. 489, книга Псалтир


Стр. 489, книга Псалтир

Стр. 489, книга Псалтир
Бележка и означения към Псалом 45
Текстът на бележката гласи:


"заради правдата"

"заради правдата"


Качено на: 27 апр 2014 09:45
От georgi.raykov (Виж всички албуми)
0 коментари · 107 Преглеждания

Стр. 489, книга Псалтир


Стр. 489, книга Псалтир

Стр. 489, книга Псалтир
Бележка и означения към Псалом 45
Текстът на бележката в полето гласи:


"сърдце смирено"

"сърце смирено"


а текстът под Псалома:

"Въспѣва Господнята слава и славата на църквата която е царската дъщеря."

"Възпява Господнята слава и славата на църквата, която е царската дъщеря."


Качено на: 27 апр 2014 13:44
От georgi.raykov (Виж всички албуми)
0 коментари · 125 Преглеждания

Стр. 492, книга Псалтир


Стр. 492, книга Псалтир

Стр. 492, книга Псалтир
Означения към Псалом 51


Качено на: 27 апр 2014 13:52
От georgi.raykov (Виж всички албуми)
0 коментари · 127 Преглеждания

Стр. 494, книга Псалтир


Стр. 494, книга Псалтир

Стр. 494, книга Псалтир
Означения към Псалом 57


Качено на: 27 апр 2014 13:53
От georgi.raykov (Виж всички албуми)
0 коментари · 121 Преглеждания

Стр. 497, книга Псалтир


Стр. 497, книга Псалтир

Стр. 497, книга Псалтир
Бележка и означения към Псалом 63
Текстът на бележката гласи:


"- Господъ утешава -"

"- Господ утешава -"


Качено на: 27 апр 2014 13:54
От georgi.raykov (Виж всички албуми)
0 коментари · 128 Преглеждания

Стр. 501, книга Псалтир


Стр. 501, книга Псалтир

Стр. 501, книга Псалтир
Означения към Псалом 70


Качено на: 27 апр 2014 13:58
От georgi.raykov (Виж всички албуми)
0 коментари · 118 Преглеждания

Стр. 501, книга Псалтир


Стр. 501, книга Псалтир

Стр. 501, книга Псалтир
Означения към Псалом 71


Качено на: 27 апр 2014 14:00
От georgi.raykov (Виж всички албуми)
0 коментари · 111 Преглеждания

Стр. 505, книга Псалтир


Стр. 505, книга Псалтир

Стр. 505, книга Псалтир
Означения към Псалом 77


Качено на: 27 апр 2014 14:01
От georgi.raykov (Виж всички албуми)
0 коментари · 122 Преглеждания

Стр. 510, книга Псалтир


Стр. 510, книга Псалтир

Стр. 510, книга Псалтир
Означения към Псалом 86


Качено на: 27 апр 2014 14:03
От georgi.raykov (Виж всички албуми)
0 коментари · 100 Преглеждания

Стр. 515, книга Псалтир


Стр. 515, книга Псалтир

Стр. 515, книга Псалтир
Означения към Псалом 93
Текстът на староевр. език има значение на:


"Царува; да бъде, да стане цар; да управлява."

Текст на англ. език

"сутрин"


Качено на: 27 апр 2014 14:04
От georgi.raykov (Виж всички албуми)
0 коментари · 146 Преглеждания

Стр. 503, книга Псалтир


Стр. 503, книга Псалтир

Стр. 503, книга Псалтир
Бележки и означения към Псалом 73
Текстът, дописан в празните полета след стиховете, е както следва:


1. Чуденъ е
2. този сѫщия духъ, който
3. прониква презъ всичкитѣ псалми, който отъ
4. дълбинитѣ на человѣческата
5. душа постояно излиза и се отправя към Бога; ту
6. въ радост, ту въ скорбъ, ту в моление, ту въ славословия.
8. Велика тайна. Христосъ бѫдащия спасителъ на
9. человѣчеството
10. постояно възвишава гласътъ си къмъ небето, къмъ Бога
11. нашия Отецъ
12. за милость и покровителство надъ всички които страдат
13. Той се моли за да се даде видѣлила на
14. сердцето на избранитѣ
15. да не би даже и тѣ да се усъмнетъ и кажатъ празно е да се слугува Господу.
18. Той влиза най послѣ въ свѣтилището на Божиитѣ тайни и вижда че
19. краятъ на тѣзи които поластвени и богатѣни не въ Господа но в свѣтътъ е
20. печалень. тѣхъ ги очаква погибель, такава която
21. никога не са сънували.
22. Но какъ тоя праведенъ
23. Духъ се прови-
24. ква
25. но мен сърдцето ми горѣше.
26. Да този Духъ на видѣлината винаги е горѣлъ за насъ.
27. Той ни е обнемалъ, той ни е помагалъ в всичките нѣмощи той се е молилъ за
28. нашето искупление отъ самото начало и колко добрѣ говореше в стихъ 28. Какво величествено заключение да поверватъ бѫдащитѣ поколения.


"Чуден е този същият дух, който прониква през всичките псалми, който от дълбините на человеческата душа постоянно излиза и се отправя към Бога; ту в радост, ту в скръб, ту в моления, ту в славословия. Велика тайна. Христос бъдещият спасител на човечеството, постоянно възвишава гласа си към небето, към Бога, нашия Отец, за милост и покровителство над всички, които страдат. Той се моли, за да се даде видели на на сърцето на избраните да не би даже и те да се усъмнят и кажат празно е да се слугува Господу. Той влиза най после в светилището на Божиите тайни и вижда, че краят на тези, които са поластвани и богатени не в Господа, а в света е печален. Тях ги очаква погибел, такава, която никога не са сънували. Но как тоя праведен Дух се провиква, но мен сърцето ми гореше. Да, този Дух на виделината винаги е горял за нас. Той ни е оонемал, той ни е помагал във всичките немощи, той се е молил за нашето изкупление от самото начало. И колко добре говореше в стих 28. Какво величествено заключение да повярват бъдещите поколения."


Качено на: 27 апр 2014 14:09
От georgi.raykov (Виж всички албуми)
0 коментари · 139 Преглеждания

Стр. 517, книга Псалтир


Стр. 517, книга Псалтир

Стр. 517, книга Псалтир
Означения към Псалом 98


Качено на: 27 апр 2014 21:46
От georgi.raykov (Виж всички албуми)
0 коментари · 114 Преглеждания

Стр. 518, книга Псалтир


Стр. 518, книга Псалтир

Стр. 518, книга Псалтир
Означения към Псалом 102


Качено на: 27 апр 2014 21:49
От georgi.raykov (Виж всички албуми)
0 коментари · 130 Преглеждания

Стр. 524, книга Псалтир


Стр. 524, книга Псалтир

Стр. 524, книга Псалтир
Означения към Псалом 108
Текстът на староевр. език има значение на:


"Спасение; освобождение."

Текстът на англ. език:

"обичан"

"обед (зенит, пладне)"


Качено на: 27 апр 2014 21:50
От georgi.raykov (Виж всички албуми)
0 коментари · 115 Преглеждания

Стр. 526, книга Псалтир


Стр. 526, книга Псалтир

Стр. 526, книга Псалтир
Означения към Псалом 114
Текстът на староевр. език има значение на:


"Характери."


Качено на: 27 апр 2014 21:56
От georgi.raykov (Виж всички албуми)
0 коментари · 93 Преглеждания

Стр. 528, книга Псалтир


Стр. 528, книга Псалтир

Стр. 528, книга Псалтир
Бележка и означения към стихове 18 и 19 от Псалом 118


"благодаря ти Господи, че си сторилъ това за менъ"


Качено на: 27 апр 2014 21:59
От georgi.raykov (Виж всички албуми)
0 коментари · 103 Преглеждания

Стр. 533, книга Псалтир


Стр. 533, книга Псалтир

Стр. 533, книга Псалтир
Означения към Псалом 121


Качено на: 27 апр 2014 22:01
От georgi.raykov (Виж всички албуми)
0 коментари · 117 Преглеждания

Стр. 533, книга Псалтир


Стр. 533, книга Псалтир

Стр. 533, книга Псалтир
Означения към Псалом 123

Текстът на староевр. език: [Хесед], 4-а сефирота от дървото на живота в Каббалата - съответства на планетата Юпитер.

Има значение на:


"Благородство; доброта; милосърдие."

Текстът на англ. език:

"благодарност"

"през нощта"


Качено на: 27 апр 2014 22:05
От georgi.raykov (Виж всички албуми)
0 коментари · 119 Преглеждания

Стр. 534, книга Псалтир


Стр. 534, книга Псалтир

Стр. 534, книга Псалтир
Бележка и означения към Псалом 130

Текстът гласи:

"Духътъ ни учи да чакаме Неговото спасене; Този е Христовия Духъ"

"Духът ни учи да чакаме Неговото спасение; Този е Христобият дух."


Качено на: 27 апр 2014 22:10
От georgi.raykov (Виж всички албуми)
0 коментари · 137 Преглеждания

Стр. 535, книга Псалтир


Стр. 535, книга Псалтир

Стр. 535, книга Псалтир
Означения към Псалом 130


Качено на: 27 апр 2014 22:16
От georgi.raykov (Виж всички албуми)
0 коментари · 87 Преглеждания

Стр. 535, книга Псалтир


Стр. 535, книга Псалтир

Стр. 535, книга Псалтир
Бележка и означения към Псалом 131
Текстът гласи:


"Христосъ говори"

"Христос говори."


Качено на: 27 апр 2014 22:18
От georgi.raykov (Виж всички албуми)
0 коментари · 102 Преглеждания

Стр. 537, книга Псалтир


Стр. 537, книга Псалтир

Стр. 537, книга Псалтир
Означения към Псалом 138


Качено на: 27 апр 2014 22:23
От georgi.raykov (Виж всички албуми)
0 коментари · 129 Преглеждания

Стр. 539, книга Псалтир


Стр. 539, книга Псалтир

Стр. 539, книга Псалтир
Означения към Псалом 143


Качено на: 27 апр 2014 22:24
От georgi.raykov (Виж всички албуми)
0 коментари · 131 Преглеждания

Стр. 544, книга Притчи Соломонови


Стр. 544, книга Притчи Соломонови

Стр. 544, книга Притчи Соломонови
Бележка и означения към глава 2.
Текстът гласи:


"Тукъ осно-вата е Господъ. Тия думи сѫ думи на животъ."

"Тук основата е Господ. Тия думи са думи на живот."


Качено на: 27 апр 2014 22:26
От georgi.raykov (Виж всички албуми)
0 коментари · 133 Преглеждания

Стр. 549, книга Притчи Соломонови


Стр. 549, книга Притчи Соломонови

Стр. 549, книга Притчи Соломонови
Означения към глава 9, стих 9.


Качено на: 27 апр 2014 22:30
От georgi.raykov (Виж всички албуми)
0 коментари · 113 Преглеждания

Стр. 549, книга Притчи Соломонови


Стр. 549, книга Притчи Соломонови

Стр. 549, книга Притчи Соломонови
Означения към глава 10, стихове 8-10.


Качено на: 27 апр 2014 22:31
От georgi.raykov (Виж всички албуми)
0 коментари · 106 Преглеждания

Стр. 558, книга Притчи Соломонови


Стр. 558, книга Притчи Соломонови

Стр. 558, книга Притчи Соломонови
Бележка към глава 20.
Текстът гласи:


"Когат ѣ нападни лукавие да злословишь небесния си баща чети 20 г. Пр. 20 ст."

"Когато те нападне лукавие да злословиш небесния си баща, чети 20 гл. Пр. 20 ст."


Качено на: 27 апр 2014 22:33
От georgi.raykov (Виж всички албуми)
0 коментари · 113 Преглеждания

Стр. 576, книга Екклисиаст


Стр. 576, книга Екклисиаст

Стр. 576, книга Екклисиаст
Означения към глава 11


Качено на: 27 апр 2014 22:39
От georgi.raykov (Виж всички албуми)
0 коментари · 136 Преглеждания

Стр. 595, книга Исаиа


Стр. 595, книга Исаиа

Стр. 595, книга Исаиа
Означения към глава 17


Качено на: 27 апр 2014 22:45
От georgi.raykov (Виж всички албуми)
0 коментари · 153 Преглеждания

Стр. 605, книга Исаиа


Стр. 605, книга Исаиа

Стр. 605, книга Исаиа
Означения към глава 30


Качено на: 27 апр 2014 22:47
От georgi.raykov (Виж всички албуми)
0 коментари · 121 Преглеждания

Стр. 606, книга Исаиа


Стр. 606, книга Исаиа

Стр. 606, книга Исаиа
Бележка към глава 30
Текстът гласи:


"Тия слова на Господа казани отъ Исаия ще се испълнетъ скоро. Тяхното време е дошло, защото въ тия послѣдни за които е словото Господне сѫ при вратата. Не ще да чака Господъ за дълго но ще се прослави въ силата на своето величие. Всичкитѣ народи затова се съ-въкупяватъ за да испълнетъ реченото отъ него слово. Мъдростьта на този родъ нѣма да го избави отъ гибельта, която стои прѣдъ него защото не познаха Господа и не го поз-наха и не го прославиха какъто трѣбва но сѫ усуетиха въ размишленията си затова той ще ратува."


"Тия слова на Господа, казани от Исаия, ще се изпълнят скоро. Тяхното време е дошло, защото в тия последни [времена] за които е словото Господне, са при вратата. Не ще да чака Господ за дълго, но ще се прослави в силата на своето величие. Всичките народи затова се съвъкупляват, за да изпълнят изреченото от него слово. Мъдростта на този род няма да го избави от гибелта, която стои пред него, защото не познаха Господа. И не го познаха, и не го прославиха както трябва, а се осуетиха в размишленията си, затова той ще ратува."


Качено на: 30 апр 2014 21:41
От georgi.raykov (Виж всички албуми)
0 коментари · 157 Преглеждания

Стр. 633, книга Исаиа


Стр. 633, книга Исаиа

Стр. 633, книга Исаиа
Означения към глава 62 стих 4.


Качено на: 30 апр 2014 21:53
От georgi.raykov (Виж всички албуми)
0 коментари · 103 Преглеждания

Стр. 634, книга Исаиа


Стр. 634, книга Исаиа

Стр. 634, книга Исаиа
Бележка и означение към глава 63
Текст:


"Причината на нашитѣ щастия и нещастия: тѣ сѫ послушанието и непослушанието на Божиитѣ закони"

"Причината за нашите щастия и нещастия: това са послушанието и непослушанието към Божиите закони."


Качено на: 30 апр 2014 22:42
От georgi.raykov (Виж всички албуми)
0 коментари · 116 Преглеждания

Стр. 634, книга Исаиа


Стр. 634, книга Исаиа

Стр. 634, книга Исаиа
Продължение на бележката към глава 63:


"Въ испалнението имъ стои нашето блаженство а въ тяхното нарушение нашето нещастие. Внимавай въ живота си"

"В изпълнението им стои нашето блаженство, а в тяхното нарушение нашето нещастие. Внимавай в живота си!"


Качено на: 30 апр 2014 22:48
От georgi.raykov (Виж всички албуми)
0 коментари · 143 Преглеждания

Стр. 641, книга Иеремиа


Стр. 641, книга Иеремиа

Стр. 641, книга Иеремиа
Бележка и означение към глава 4
Текст:


"Господь кани всѣка грѣшна душа да се върни отъ грѣшния си пѫтъ"

"Господ кани всяка грешна душа да се върне от грешния си път."


Качено на: 30 апр 2014 22:55
От georgi.raykov (Виж всички албуми)
0 коментари · 106 Преглеждания

Стр. 657, книга Иеремиа


Стр. 657, книга Иеремиа

Стр. 657, книга Иеремиа
Означения към глава 17 стихове 14-17


Качено на: 30 апр 2014 23:03
От georgi.raykov (Виж всички албуми)
0 коментари · 121 Преглеждания

Стр. 673, книга Иеремиа


Стр. 673, книга Иеремиа

Стр. 673, книга Иеремиа
Означения към глава 31 стих 33


Качено на: 30 апр 2014 23:05
От georgi.raykov (Виж всички албуми)
0 коментари · 117 Преглеждания

Стр. 701, книга Плач Иеремиев


Стр. 701, книга Плач Иеремиев

Стр. 701, книга Плач Иеремиев
Бележка към глава 3
Текстът гласи:


"Ето истини думи: Ако и да оскърби, то пакъ и ще помилва споредъ множеството на милостьта си. Защото не оскърбява отъ сърдцето си, нито угнѣтява человѣческитѣ синове. 3:32 сеп. 8. 99."

"Ето истинни думи: Ако и да оскърби, то пак и ще помилва според множеството на милостта си. Защото не оскърбява от сърцето си, нито угнетява человеческите синове. 3:32 сеп. 8. 99."


Качено на: 30 апр 2014 23:07
От georgi.raykov (Виж всички албуми)
0 коментари · 115 Преглеждания

Стр. 714, книга Иезекиил


Стр. 714, книга Иезекиил

Стр. 714, книга Иезекиил
Бележка и означение към глава 13
Текстът гласи:


"Ето този е духътъ Христовъ, който ни учи"

"Ето този е духът Христов, който ни учи."


Качено на: 30 апр 2014 23:13
От georgi.raykov (Виж всички албуми)
0 коментари · 123 Преглеждания

Стр. 761, книга Даниил


Стр. 761, книга Даниил

Стр. 761, книга Даниил
Означения към глава 7, стихове 13-15


Качено на: 30 апр 2014 23:20
От georgi.raykov (Виж всички албуми)
0 коментари · 106 Преглеждания

Стр. 775, книга Осиа


Стр. 775, книга Осиа

Стр. 775, книга Осиа
Означения към глава 13, стихове 4-10


Качено на: 30 апр 2014 23:25
От georgi.raykov (Виж всички албуми)
0 коментари · 113 Преглеждания

Стр. 783, книга Амос


Стр. 783, книга Амос

Стр. 783, книга Амос
Означения към глава 5, стих 24


Качено на: 30 апр 2014 23:27
От georgi.raykov (Виж всички албуми)
0 коментари · 150 Преглеждания

Стр. 798, книга Аввакум


Стр. 798, книга Аввакум

Стр. 798, книга Аввакум
Означения към глава 2, стих 4


Качено на: 30 апр 2014 23:28
От georgi.raykov (Виж всички албуми)
0 коментари · 102 Преглеждания

Стр. 809, книга Захариа


Стр. 809, книга Захариа

Стр. 809, книга Захариа
Означения към глава 9, стих 15


Качено на: 30 апр 2014 23:30
От georgi.raykov (Виж всички албуми)
0 коментари · 93 Преглеждания

Стр. 812, книга Захариа


Стр. 812, книга Захариа

Стр. 812, книга Захариа
Означения към глава 13, стих 9


Качено на: 30 апр 2014 23:32
От georgi.raykov (Виж всички албуми)
0 коментари · 99 Преглеждания

Стр. 817, Титулна страница на Новия Завет


Стр. 817, Титулна страница на Новия Завет

Стр. 817, Титулна страница на Новия Завет
Бележка и означение в празното поле под заглавието.
Текстът гласи:


"Всичкитѣ думи Господни сѫ вѣрни и истини и блаженъ е всѣки който ги въсприема и пази; неговата душа неще бѫде въ лишение, защото самъ Господ ще присѫтствува въ неговото сърдце.

Това което Господъ е казалъ то е за наше спасение; Неговото слово събужда спящит
ѣ духомъ, и избаве погинвающитѣ отъ грѣхъ. Господъ говори на сърдцето и дава увѣрение на разума за своята истина; той изявява своята благость на душата и прави името си познато ней. Господь управлява сърдцето и просвѣщава умътъ. Знанието Господне е свѣтилникъ на душата; а мирътъ Господенъ, нейно изцѣление. Помни думитѣ Господни и неговитѣ обѣщания; той ще направи своето слово да се збѫдѣ. Призовавай го на всѣко мѣсто, и на всѣко врѣме, защото това е угодну нему. Блаженъ е който вѣрва, който се надѣва на Господа и който го люби; той е синъ Божий."


"Всичките думи Господни са верни и истинни и блажен е всеки, който ги възприема и пази; неговата душа не ще бъде в лишение, защото сам Господ ще присъства в неговото сърце.

Това, което Господ е казал, то е за наше спасение; Неговото слово събужда спящите духом и и избавя погинващите от грях. Господ говори на сърцето и дава уверение на разума за своята истина; той изявява своята благост на душата и прави името си познато ней. Господ управлява сърцето и просвещава ума. Знанието Господне е светилник на душата; а мирът Господен нейно изцеление. Помни думите Господни и неговите обещания; той ще направи своето слово да се сбъдне. Призовавай го на всяко място и на всяко време, защото това е угодно нему. Блажен е, който вярва, който се надява на Господа и който го люби; той е син Божи."


Качено на: 30 апр 2014 23:33
От georgi.raykov (Виж всички албуми)
0 коментари · 135 Преглеждания

Стр. 823, Евангелие от Матея


Стр. 823, Евангелие от Матея

Стр. 823, Евангелие от Матея
Бележка към глава 6
Текстът гласи:


"най съдържателната и пълна съ благодатъ молитва. Колко сѫ възвишени твоитѣ мисли!"

"Най-съдържателната и пълна с благодат молитва. Колко са възвишени твоите мисли!"


Качено на: 30 апр 2014 23:54
От georgi.raykov (Виж всички албуми)
0 коментари · 108 Преглеждания

Стр. 824, Евангелие от Матея


Стр. 824, Евангелие от Матея

Стр. 824, Евангелие от Матея
Означение към глава7, стих 7


Качено на: 01 май 2014 17:05
От georgi.raykov (Виж всички албуми)
0 коментари · 90 Преглеждания

Стр. 827, Евангелие от Матея


Стр. 827, Евангелие от Матея

Стр. 827, Евангелие от Матея
Бележка и означения към глава 10
Текстът вляво гласи:


"Съ простота на сърдцето си приимайтѣ думитѣ на Бога и спаса нашего."

"С простота на сърцето си приемайте думите на Бога и спас[ителя] нашего."

Текст вдясно

"Това е вѣрно което Словото казва, иде врѣме и сега е"

"Това е вярно, което Словото казва, иде време и сега е"

Част от текста е повреден, но се разчита така:

"Истини са [думитѣ Господни казани тукъ]"

"Истини са [думите Господни, казани тук]"


Качено на: 01 май 2014 17:09
От georgi.raykov (Виж всички албуми)
0 коментари · 97 Преглеждания

Стр. 830, Евангелие от Матея


Стр. 830, Евангелие от Матея

Стр. 830, Евангелие от Матея
Означение към стих 12 от глава 13


Качено на: 01 май 2014 17:18
От georgi.raykov (Виж всички албуми)
0 коментари · 123 Преглеждания

Стр. 833, Евангелие от Матея


Стр. 833, Евангелие от Матея

Стр. 833, Евангелие от Матея
Означения към стихове 22 и 23 от глава 15


Качено на: 01 май 2014 17:19
От georgi.raykov (Виж всички албуми)
0 коментари · 86 Преглеждания

Стр. 834, Евангелие от Матея


Стр. 834, Евангелие от Матея

Стр. 834, Евангелие от Матея
Означение към глава 16, стих 23


Качено на: 01 май 2014 17:21
От georgi.raykov (Виж всички албуми)
0 коментари · 86 Преглеждания

Стр. 836, Евангелие от Матея


Стр. 836, Евангелие от Матея

Стр. 836, Евангелие от Матея
Бележка към глава 19, стихове 18 - 22
Текстът гласи:


"Всичко трѣбва да струваме за Господа и Бога нашего, комуто принадлежи всичко."

"Всичко трябва да струваме за Господа и Бога нашего, комуто принадлежи всичко."


Качено на: 01 май 2014 17:23
От georgi.raykov (Виж всички албуми)
0 коментари · 94 Преглеждания

Стр. 838, Евангелие от Матея


Стр. 838, Евангелие от Матея

Стр. 838, Евангелие от Матея
Бележки и означения към глава 21, сихове 16-23
Текстът гласи:


ѣрни са тия думи на Господа, които ги е опиталъ въ сърдцето си.
Ето основата на вс
ѣко величие то е непоколебимата вѣра."


"Верни са тия думи на Господа, който ги е опитал в сърцето си.
Ето основата на всяко величие, то е непоколебимата вяра."


Качено на: 01 май 2014 17:32
От georgi.raykov (Виж всички албуми)
0 коментари · 105 Преглеждания

Стр. 849, Евангелие от Марк


Стр. 849, Евангелие от Марк

Стр. 849, Евангелие от Марк
Бележка на английски език и означения към глава 2, стихове 18-22
Преводът гласи:


"Нито постенето нито разказите за чудеса правят (дават) спасение. Спасението се извършва само от Божествения Дух."
"1900г."


Качено на: 01 май 2014 21:55
От georgi.raykov (Виж всички албуми)
0 коментари · 120 Преглеждания

Стр. 857, Евангелие от Марк


Стр. 857, Евангелие от Марк

Стр. 857, Евангелие от Марк
Означения към глава 10, стихове 10-11


Качено на: 01 май 2014 21:59
От georgi.raykov (Виж всички албуми)
0 коментари · 88 Преглеждания

Стр. 875, Евангелие от Лука


Стр. 875, Евангелие от Лука

Стр. 875, Евангелие от Лука
Означения към глава 8, стихове 18-19


Качено на: 01 май 2014 22:00
От georgi.raykov (Виж всички албуми)
0 коментари · 89 Преглеждания

Стр. 880, Евангелие от Лука


Стр. 880, Евангелие от Лука

Стр. 880, Евангелие от Лука
Означения към глава 12, стихове 6 и 11-12


Качено на: 01 май 2014 22:02
От georgi.raykov (Виж всички албуми)
0 коментари · 105 Преглеждания

Стр. 881, Евангелие от Лука


Стр. 881, Евангелие от Лука

Стр. 881, Евангелие от Лука
Означения към глава 12, стих 32


Качено на: 01 май 2014 22:04
От georgi.raykov (Виж всички албуми)
0 коментари · 126 Преглеждания

Стр. 883, Евангелие от Лука


Стр. 883, Евангелие от Лука

Стр. 883, Евангелие от Лука
Означения към глава 14, стихове 25-33
Текстовете, разположени от горе на долу, както следва, гласят:


"4 февруари 1900"

Текстът на староевр. и на англ. език разположени хоризонтално гласят:

"Словото е добро."

Текстът на староевр. и на англ. език разположени вертикално гласят:

"Това(тези) са словата."


Качено на: 01 май 2014 22:06
От georgi.raykov (Виж всички албуми)
0 коментари · 94 Преглеждания

Стр. 888, Евангелие от Лука


Стр. 888, Евангелие от Лука

Стр. 888, Евангелие от Лука
Означения към глава 21, стихове 24-25


Качено на: 01 май 2014 22:13
От georgi.raykov (Виж всички албуми)
0 коментари · 112 Преглеждания

Стр. 889, Евангелие от Лука


Стр. 889, Евангелие от Лука

Стр. 889, Евангелие от Лука
Бележка към глава 20, стих 20
Текстът вляво гласи:


"Лукавството на свѣта."

"Лукавството на света."

Текстът вдясно:

"Като се прѣструваха на праведни."

"Като се преструваха на праведни."


Качено на: 01 май 2014 22:14
От georgi.raykov (Виж всички албуми)
0 коментари · 149 Преглеждания

Стр. 891, Евангелие от Лука


Стр. 891, Евангелие от Лука

Стр. 891, Евангелие от Лука
Бележка към глава 22


Качено на: 01 май 2014 22:18
От georgi.raykov (Виж всички албуми)
0 коментари · 115 Преглеждания

Стр. 893, Евангелие от Лука


Стр. 893, Евангелие от Лука

Стр. 893, Евангелие от Лука
Означение към глава 24, стих 20


Качено на: 01 май 2014 22:19
От georgi.raykov (Виж всички албуми)
0 коментари · 117 Преглеждания

Стр. 898, Евангелие от Иоан


Стр. 898, Евангелие от Иоан

Стр. 898, Евангелие от Иоан
Бележка и означение към глава 4


Качено на: 01 май 2014 22:21
От georgi.raykov (Виж всички албуми)
0 коментари · 86 Преглеждания

Стр. 901, Евангелие от Иоан


Стр. 901, Евангелие от Иоан

Стр. 901, Евангелие от Иоан
Бележка в полето на глава 6, касаеща вероятно стихове 39-40
Текстът е частично повреден, но вероятно е следният:


"24 юл. 99. Волята на ОТЦА е тази [за въскосъ, които еѣрватъ в] Сина"

"24 юли 99. Волята на ОТЦА е тази [за възход, които вярват в] Сина."


Качено на: 01 май 2014 22:23
От georgi.raykov (Виж всички албуми)
0 коментари · 96 Преглеждания

Стр. 906, Евангелие от Иоан


Стр. 906, Евангелие от Иоан

Стр. 906, Евангелие от Иоан
Бележка в полето на глава 10, касаеща вероятно стихове 9 и 11
Текстът е следният:


"Господь ми каза, че дошелъ да иматъ животъ и да го иматъ изобилно. И този животъ е даръ, който се приема отъ него."

"Господ ми каза, че е дошъл да имат живот и да го имат изобилно. И този живот е дар, който се приема от него."


Качено на: 01 май 2014 23:17
От georgi.raykov (Виж всички албуми)
0 коментари · 113 Преглеждания

Стр. 909, Евангелие от Иоан


Стр. 909, Евангелие от Иоан

Стр. 909, Евангелие от Иоан
Означения в глава 12, стихове 44-47


Качено на: 01 май 2014 23:20
От georgi.raykov (Виж всички албуми)
0 коментари · 141 Преглеждания

Стр. 910, Евангелие от Иоан


Стр. 910, Евангелие от Иоан

Стр. 910, Евангелие от Иоан
Означения в глава 12, стихове 48-50


Качено на: 01 май 2014 23:22
От georgi.raykov (Виж всички албуми)
0 коментари · 120 Преглеждания

Стр. 911, Евангелие от Иоан


Стр. 911, Евангелие от Иоан

Стр. 911, Евангелие от Иоан
Бележка и означение в полето на глава 14
Текстът е частично повреден, но се разчита така:


"[Това се принципите, които Господъ ние] далъ.Да просимъ въ негово име и ОТЕЦЪ Който ни люби ще ни отвори и даде споредъ своята добра воля. А неговата воля е да приемимъ пълно-mama на неговото спасение и негова духъ.

[Господъ ни люби когато пазим заповедите Му и ще ни дойде на] помощъ въ вр
ѣмена усилни когато наша-та душа се нуждае най-много отъ неговата помощъ. Просете въ мое име защото Отец ви слуша."


"[Това са принципите, които Господ ни е] дал. Да просим в негово име и ОТЕЦ, Който ни люби, ще ни отвори и даде според своята добра воля. А неговата воля е да приемем пълнотата на неговото спасение и неговия Дух.

[Господ ни люби, когато пазим заповедите Му, и ще ни дойде на] помощ във времена усилни, когато нашата душа се нуждае най-много от неговата помощ. Просете в мое име, защото Отец ви слуша."


Качено на: 01 май 2014 23:26
От georgi.raykov (Виж всички албуми)
0 коментари · 125 Преглеждания

Стр. 912, Евангелие от Иоан


Стр. 912, Евангелие от Иоан

Стр. 912, Евангелие от Иоан
Бележка в полето на глава 15, към стихове 18-27
Текстът е следният:


"Ако те ненавиди свѣта радвай се защото и спасительтъ ти е билъ тоже прѣзиранъ."

"Ако те ненавиди светът радвай се, защото и спасителят ти е бил тоже презиран."


Качено на: 01 май 2014 23:34
От georgi.raykov (Виж всички албуми)
0 коментари · 114 Преглеждания

Стр. 912, Евангелие от Иоан


Стр. 912, Евангелие от Иоан

Стр. 912, Евангелие от Иоан
Бележка в полето на глава 15, към стих 1 и означения към текста.
Текстът на бележката е следният:


"Имаш ли нужда иди при Господа Исуса и Му кажи твойтѣ нужди и Господь ще те послуша. Стани една отъ прѫ-чкитѣ на Неговата лоза и Господь ще те благослови. Не се двоуми нито се съмнявай. Помни, че спасението отъ Него иди."

"Имаш ли нужда, иди при Господа Иисуса и Му кажи твоите нужди и Господ ще те послуша. Стани една от пръчките на Неговата лоза и Господ ще те благослови. Не се двоуми, нито се съмнявай. Помни, че спасението от Него иде."


Качено на: 01 май 2014 23:38
От georgi.raykov (Виж всички албуми)
0 коментари · 112 Преглеждания

Стр. 914, Евангелие от Иоан


Стр. 914, Евангелие от Иоан

Стр. 914, Евангелие от Иоан
Бележка (молитва) и означение в  глава 17
Текстът е частично повреден, но се разчита така:


"Твоето слово е истина. Осветиль си сърдцата ни и ни прати Духьтъ твой святий, Утешительтъ да ни припомни и научи всичко що си казалъ. Отче, ти, който си ме възлюбилъ прѣди създанието на този миръ, освяти всички, които вѣрватъ чрез твоята истина, за да познае свѣтътъ, че ти си испроводилъ Господа."

"Твоето слово е истина. Осветил си сърцата ни и ни прати Духа твой святий, Утешителят да ни припомни и научи всичко, що си казал. Отче, ти Който си ме възлюбил преди създанието на този мир, освети всички, които вярват чрез Твоята истина, за да познае светът, че Ти си испроводил Господа."


Качено на: 01 май 2014 23:42
От georgi.raykov (Виж всички албуми)
0 коментари · 150 Преглеждания

Стр. 914, Евангелие от Иоан


Стр. 914, Евангелие от Иоан

Стр. 914, Евангелие от Иоан
Бележка към глава 18


Качено на: 01 май 2014 23:48
От georgi.raykov (Виж всички албуми)
0 коментари · 142 Преглеждания

Стр. 914, Евангелие от Иоан


Стр. 914, Евангелие от Иоан

Стр. 914, Евангелие от Иоан
Бележка и означение в глава 18, отнасящи се до стихове 16-18
Текстът е следният:


"Мнозина има като Петра."


Качено на: 01 май 2014 23:49
От georgi.raykov (Виж всички албуми)
0 коментари · 144 Преглеждания

Стр. 916, Евангелие от Иоан


Стр. 916, Евангелие от Иоан

Стр. 916, Евангелие от Иоан
Бележка и означение в глава 19, стихове 19-20
Текстът гласи:


"Господъ ИСУСЪ който е поругаванъ сега тържествува. Велики сѫ мислитѣ на неговото спасение."

"Господ ИСУС, който е поругаван, сега тържествува. Велики са мислите на неговото спасение."


Качено на: 01 май 2014 23:52
От georgi.raykov (Виж всички албуми)
0 коментари · 124 Преглеждания

Стр. 917, Евангелие от Иоан


Стр. 917, Евангелие от Иоан

Стр. 917, Евангелие от Иоан
Означения към глава 20


Качено на: 01 май 2014 23:55
От georgi.raykov (Виж всички албуми)
0 коментари · 149 Преглеждания

Стр. 917, Евангелие от Иоан


Стр. 917, Евангелие от Иоан

Стр. 917, Евангелие от Иоан
Означения към глава 20


Качено на: 01 май 2014 23:57
От georgi.raykov (Виж всички албуми)
0 коментари · 121 Преглеждания

Стр. 918, Евангелие от Иоан


Стр. 918, Евангелие от Иоан

Стр. 918, Евангелие от Иоан
Означение и бележка към стихове 22-23 от глава 21
Текстът, разположен вертикално, гласи:


"Познава той свойтѣ. Всѣкой които прѣ-бѫде въ него му е угоденъ. Ако щѫ."

"Познава той своите. Всеки, който пребъдва в него, му е угоден. Ако ще."

Текстът, разположен хоризонтално гласи:

"Да прѣдавами в рѫцетѣ Божий всичко и да очаквами съ търпѣние всичко. Дѣлото е Господне.

Н
ѣма нужда да поставеме прѣпятствие, другитѣ, той знае. Нашата длъжностъ е вѣрность."


"Да предаваме в ръцете Божий всичко и да очакваме с търпение всичко. Делото е Господне.

Няма нужда да поставяме препятствие другите, той знае: нашата длъжност е вярност."


Качено на: 01 май 2014 23:58
От georgi.raykov (Виж всички албуми)
0 коментари · 130 Преглеждания

Стр. 929, Деянията на Апостолите


Стр. 929, Деянията на Апостолите

Стр. 929, Деянията на Апостолите
Бележка към глава 10, стихове 35-36
Текстът е частично повреден, но се разчита всичко:


"Ето праведния пѫтъ Господенъ. Богь не гледа на лице, Но во всякой народъ, онзи който му ся бои и дѣй-ствува правда, приятенъ му е."

"Ето праведния път Господен. Бог не гледа по лице; но във всеки народ, онзи който му се бои и действа правда, приятен му е."


Качено на: 16 май 2014 20:29
От georgi.raykov (Виж всички албуми)
0 коментари · 113 Преглеждания

Стр. 953, Първо Съборно послание на Свети апостол Петър


Стр. 953, Първо Съборно послание на Свети апостол Петър

Стр. 953, Първо Съборно послание на Свети апостол Петър
Бележка (благодарствена молитва) и означение към глава 2, стихове 1-10
Текстът е частично повреден, но се разчита всичко:


"Благословенъ да е Господъ за неговата благостъ и милостъ към мене Който ми открива да познавамъ пѫтищата му. Той ме е искупиль съ своята драгоцѣна кръвъ да го любя."

"Благословен да е Господ за неговата благост и милост към мене, който ми открива да познавам пътищата му. Той ме е изкупил със своята драгоценна кръв да го любя."


Качено на: 16 май 2014 20:37
От georgi.raykov (Виж всички албуми)
0 коментари · 141 Преглеждания

Стр. 954, Първо Съборно послание на Свети апостол Петър


Стр. 954, Първо Съборно послание на Свети апостол Петър

Стр. 954, Първо Съборно послание на Свети апостол Петър
Означения към глава 3


Качено на: 16 май 2014 20:53
От georgi.raykov (Виж всички албуми)
0 коментари · 126 Преглеждания

Стр. 955, Първо Съборно послание на Свети апостол Петър


Стр. 955, Първо Съборно послание на Свети апостол Петър

Стр. 955, Първо Съборно послание на Свети апостол Петър
Означения към глава 4, стих 11


Качено на: 16 май 2014 21:08
От georgi.raykov (Виж всички албуми)
0 коментари · 148 Преглеждания

Стр. 956, Първо Съборно послание на Свети апостол Петър


Стр. 956, Първо Съборно послание на Свети апостол Петър

Стр. 956, Първо Съборно послание на Свети апостол Петър
Означения към глава 5, стихове 6-7


Качено на: 16 май 2014 21:10
От georgi.raykov (Виж всички албуми)
0 коментари · 125 Преглеждания

Стр. 957, Второ Съборно послание на Свети апостол Петър


Стр. 957, Второ Съборно послание на Свети апостол Петър

Стр. 957, Второ Съборно послание на Свети апостол Петър
Означение към глава 1, стих 19


Качено на: 16 май 2014 21:12
От georgi.raykov (Виж всички албуми)
0 коментари · 115 Преглеждания

Стр. 957, Второ Съборно послание на Свети апостол Петър


Стр. 957, Второ Съборно послание на Свети апостол Петър

Стр. 957, Второ Съборно послание на Свети апостол Петър
Означения към глава 2, стихове 2-4


Качено на: 16 май 2014 21:13
От georgi.raykov (Виж всички албуми)
0 коментари · 137 Преглеждания

Стр. 960, Първо послание на Свети апостол Иоан


Стр. 960, Първо послание на Свети апостол Иоан

Стр. 960, Първо послание на Свети апостол Иоан
Поправка на грешка в глава 2, стих 18


Качено на: 16 май 2014 21:15
От georgi.raykov (Виж всички албуми)
0 коментари · 139 Преглеждания

Стр. 967, Послание до Римляните


Стр. 967, Послание до Римляните

Стр. 967, Послание до Римляните
Означения към глава 3, стихове 2-4


Качено на: 16 май 2014 21:16
От georgi.raykov (Виж всички албуми)
0 коментари · 149 Преглеждания

Стр. 968, Послание до Римляните


Стр. 968, Послание до Римляните

Стр. 968, Послание до Римляните
Означения към глава 5, стих 5


Качено на: 16 май 2014 21:17
От georgi.raykov (Виж всички албуми)
0 коментари · 110 Преглеждания

Стр. 970, Послание до Римляните


Стр. 970, Послание до Римляните

Стр. 970, Послание до Римляните
Бележка към глава 7
Текстът е частично повреден, но се разчита всичко:


"Правото на ЗАКОНА да раскрие грѣхътъ като покажи правдата Божия.
За да се яви отъ после благодата която да изяви Божията милость и Божията любовь къмъ насъ, която да ни даде виделина да ходимъ въ пълнота пр
ѣдъ него."


"Правото на ЗАКОНА да разкрие греха, като покаже правдата Божия.
За да се яви отпосле благодатта, която да изяви Божията милост и Божията любов към нас, която да ни даде виделина да ходим в пълнота пред него."


Качено на: 16 май 2014 21:18
От georgi.raykov (Виж всички албуми)
0 коментари · 121 Преглеждания

Стр. 971, Послание до Римляните


Стр. 971, Послание до Римляните

Стр. 971, Послание до Римляните
Бележка към глава 8
Текстът е частично повреден, но се разчита всичко:


"[Силата на Духа покорява плътьта и ние приемаме] Духътъ на Христа, който ни извожда отъ робството на закона и ни въвожда в чудната свобода за да живѣемъ не вече по законъ но по любовъ. Това което сега върши Духътъ на ...
... [избавление] т.е. да ни освободи отъ владичеството на плътьта. Това ще стани когато се изявятъ синовет
ѣ Божи."


"[Силата на Духа покорява плътта и ние приемаме] Духът на Христа, който ни извежда от робството на закона и ни въвежда в чудната свобода, за да живеем не вече по закон, а по любов. Това, което сега върши духът на ...
... избавление, т.е. да ни освободи от владичеството на плътта. Това ще стане, когато се изявят синовете Божи."


Качено на: 16 май 2014 21:26
От georgi.raykov (Виж всички албуми)
0 коментари · 168 Преглеждания

Стр. 972, Послание до Римляните


Стр. 972, Послание до Римляните

Стр. 972, Послание до Римляните
Означения към глава 9, стих 16


Качено на: 16 май 2014 21:36
От georgi.raykov (Виж всички албуми)
0 коментари · 141 Преглеждания

Стр. 979, Първо Послание до Коринтяните


Стр. 979, Първо Послание до Коринтяните

Стр. 979, Първо Послание до Коринтяните
Означения към глава 1, стих 30


Качено на: 16 май 2014 21:38
От georgi.raykov (Виж всички албуми)
0 коментари · 132 Преглеждания

Стр. 1006, Послание до Ефесяните


Стр. 1006, Послание до Ефесяните

Стр. 1006, Послание до Ефесяните
Означения и дати към глава 4, стих 4


Качено на: 16 май 2014 21:41
От georgi.raykov (Виж всички албуми)
0 коментари · 139 Преглеждания

Стр. 1022, Първо Послание до Тимотея


Стр. 1022, Първо Послание до Тимотея

Стр. 1022, Първо Послание до Тимотея
Бележка към глава 4
Текстът е частично повреден, но се разчита така:


"Блажен е онзи, който разбира словото Божие и го прилага въ неговата пълнота. Неговото сърдце ще обитава въ миръ съ Господа.
[Горко на този който из] вращава словото Божи за свое облага неговата душа мирь не ще знае."


"Блажен е онзи, който разбира словото Божие и го прилага в неговата пълнота. Неговото сърце ще обитава в мир с Господа.
[Горко на този, който из]вращава словото Божие за своя облага. Неговата душа мир не ще знае."


Качено на: 16 май 2014 21:43
От georgi.raykov (Виж всички албуми)
0 коментари · 132 Преглеждания

Стр. 1035, Послание до Евреите


Стр. 1035, Послание до Евреите

Стр. 1035, Послание до Евреите
Бележка и означение към глава 10, стихове 9-10
Текстът гласи:


"Освя-тени чрѣзъ приношението Хрис-тово."

"Осветени чрез приношението Христово."


Качено на: 16 май 2014 21:54
От georgi.raykov (Виж всички албуми)
0 коментари · 148 Преглеждания