Към съдържанието

  • Log In with Google      Вход   
  • Регистрация


                       


Вечер, сутрин

Песни за лечение и профилактика


Вечер, сутрин


Вечер, сутрин

"Вечер, сутрин"

За лечение и профилактика на черен дроб, очи, сухожилия, нервна система, костна система.
Вечер, сутрин отиде, дойде,
Вечер, сутрин отиде, дойде.
Отиде, дойде, отиде, дойде,
отиде, дойде, дойде.

Дадена на 10 декември 1924 г. , Общ окултен клас, IV година, 9-а лекция.


Качено на: 09 май 2014 13:14
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 1704 Преглеждания

Сърдечен зов


Сърдечен зов

Сърдечен зов

За лечение и профилактика на черен дроб, очи, сухожилия, нервна система, далак, сърце, устна кухина, мускули, кръвоносни съдове.Пред Теб припадаме, Господи,
днес с чисти, трепетни души.
Във песен изливаме сърцата си
и зовем Те, Пресвятий: прости!

Забравяй греховете наши,
обилно нас благослови.
Царю Преблагий на светлите души,
в Царството Си ни приеми!

Там да Те славим през вечността –
един Ти заслужаваш хвала.
Огради ни с милостите Си Твои,
озари ни с Твойта светлина.

Музика от Атанас Д. Ковачев, композирана на Добро поле през Първата световна война, 1917 г. , по мотив от Учителя, текст от Илия Зурков.


Качено на: 09 май 2014 13:14
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 1291 Преглеждания

Благата песен


Благата песен

Благата песен

(Втората песен от записа е Благата песен)За лечение и профилактика на черен дроб, очи, сухожилия, нервна система, храносмилателна система.


Ти съзнавай, ти люби,
безспирно сей, гради
и в живота всичко давай.
Тази Истина – Бога – ти познавай,
ти познавай, ти познавай,
Бога ти познавай.

Дадена на 27 март 1929 г. , Общ окултен клас, VIII година, 32-а лекция. Тази песен е превод от старинен език и е озаглавена Хади – х’ензи; в превод на български тези думи означават Благата песен. В нея е очертан един гладък път без препятствия.


Качено на: 09 май 2014 13:14
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 1330 Преглеждания

Ходи, ходи


Ходи, ходи

Ходи, ходи

За лечение и профилактика на бъбреци, костна система, уши, косопад.Ходи, ходи, ходи,
за водата ходи
сутринната роса –
през речица бистра,
по пътека чиста.
За дома си носи
таз водица бистра,
за цветенца мили –
нейните дечица.

Капките дъждовни
също тъй поднасят
изобилна влага –
струя на живота.
Никнат семенцата,
пъпки се разтварят,
плодове узряват.
Всичко се събужда –
мощна е водата!

Дадена на 23 април 1924 г. , Общ окултен клас, III година, 27-а лекция. Текстът на втори куплет е от Стоянка Илиева.


Качено на: 09 май 2014 13:15
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 883 Преглеждания

Милосърдието


Милосърдието

Милосърдието

За лечение и профилактика на храносмилателната система, бъбреци, костна система, уши, косопад.Милосърдието е градина райска,
чудно пременена, пълна с хубост майска;
билки и дървета, в красота развити,
с изобилна рожба всякога покрити. (2)

Всичко драго, мило и в любов живее,
и цъфти, и върже, и расте, и зрее.
Пролет, лято, есен и през цяла зима,
откогато хора на Земята има. (2)

И щом пътник морен мине край градина,
всяко живо клонче весело му кима –
плодове узрели без корист предлага
с непресторна нега и усмивка блага. (2)

Бедни и богати, здрави или болни,
и по всяко време тука са доволни,
че сменяват в радост грижите, хомота,
и с утеха виждат смисъл във живота. (2)

Затуй, който дири истинска победа,
рай такъв прекрасен нека си отгледа;
няма да се свърши щастие за него,
ще го благославят и земя, и небо. (2)


Музика от Атанас Д. Ковачев, текст от Стоян Русев (Дядо Благо). Нега (рус. ) – блажество, нежност.


Качено на: 09 май 2014 13:15
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 996 Преглеждания

Бог е любов


Бог е любов

Бог е любов

За лечение и профилактика на храносмилателната система, бял дроб, кожни заболявания, алергия, нос.Бог е Любов

Бог е Любов, Бог е Любов,
Бог е Любов, Любов, Любов –
вечна, безгранична,
пълна със живот,
живот на Благия Божи Дух,
Дух на благостта,
Дух на святостта,
Дух на пълен мир и радост
за всяка душа, за всяка душа.

Ний ще ходим в тоя път на Светлината, (3)
в която царува Божията Любов,
Божията Любов. (3)


Първата част на песента е дадена на 10 декември 1922 г. , Общ окултен клас, ІІ година, 11-а лекция, а втората, Ний ще ходим – на 17 декември 1922 г. , в следващата лекция на същия клас. Това упражнение е картинно, образно. Започва се съвсем тихо. Силата на песента е в преживяването. Човешката душа възприема отгоре вечната симфония, която иде от цялата вселена като славословие на Безграничния. Това е изразено в първата част – Бог е Любов. Тази симфония изпълва човешката душа, преобразява я и тогава тя радостна отправя своя зов нагоре; това е изразено във втората част – Ний ще ходим.


Качено на: 09 май 2014 13:15
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 656 Преглеждания

Мисли, право мисли


Мисли, право мисли

Мисли, право мисли

За лечение и профилактика на жлъчен мехур, очи, сухожилия, главоболие.Мисли, право мисли

Мисли, право мисли! (2)
Свещени мисли за живота ти крепи,
свещени мисли за живота ти крепи!
Крепи, крепи, крепи,
свещени мисли за живота ти крепи!


Дадена на 6 юни 1926 г. , Младежки окултен клас, V година, 30-а лекция. Силата на човека е в свещените мисли, които той храни у себе си за Живота. Докато човек пази свещени мисли у себе си, и те ще го пазят; престане ли да ги пази, падането му е неизбежно. Тази песен се пее с движение на ръцете.


Качено на: 09 май 2014 13:15
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 794 Преглеждания

Аум


Аум

АумЗа лечение и профилактика яз сърца, кръвоноска система, далак, мускулна система, устна кухина, черен дроб, очи, нервна система.

Аум, Аум, Аум,
Ом, Ом, Аумен.


Дадена на 2 декември 1925 г. Това упражнение човек трябва да съхрани свещено у себе си. То е взето от стара свещена песен. Учителя казва: „Ако бих ви дал тази песен тъй, както е в минорна гама, вие не ще можете да издържите на нейните вибрации – те ще изменят пулса на сърцето ви. “ Учителя е предал песента в мажор. Учителя казва: „Има свещени думи, каквато е и думата Аум, които трябва да се произнасят често, даже и да не се разбира смисълът им. Скръбни ли сте, болни ли сте, неразположени ли сте духом, произнесете Аум няколко пъти – тя е дума на Духа. Изпеете ли тази дума от неговия език, Той ще ви разбере и помогне, защото разбира и знае нуждите ви.”


Качено на: 09 май 2014 13:15
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 865 Преглеждания

Изгрява слънцето


Изгрява слънцето

Изгрява слънцетоЗа лечение и профилактика на бял дроб, кохни заболявания, алергия, нос, далак, мускулна система, устна кухина.


Изгрява Слънцето,
праща светлина,
носи радост за Живота тя.

Сила жива, изворна, течуща,
Сила жива, изворна, течуща.
Зун мезун, зун мезун,
бином ту мето.

Дадена на 22 октомври 1922 г. , Общ окултен клас, II година, 4-а лекция. Учителя казва: „Тук със съвършена простота в тонове и думи е създадена величествената картина на изгряващото Слънце. В окултната музика никога не се допускат думи и тонове с две значения. Песента Изгрява Слънцето е образец в това отношение.”


Качено на: 09 май 2014 13:15
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 571 Преглеждания

Време е да вървим


Време е да вървим

Време е да вървим

За лечение и профилактика на сърце, кръвоносна система, жлъчен мехур, очи, сухожилия, главоболие.Време е да вървим,
злото да победим,
мира да въдворим,
Христа да възцарим!
Правда ще въведем,
свобода ще дадем,
и през всичките дни
верни ще сме ний.
Да царува Любовта!
Да царува Благостта!
Бог е царят на света,
Той в пътя ни е светлина.
Бързо да полетим,
мощно да възтръбим,
радост да възвестим,
вяра да съживим!
Ще огрей пак света
в първата красота,
свобода, мир и ред
ще владеят вред.
Да царува Любовта!
Да царува Благостта!
Бог е царят на света,
Той в пътя ни е светлина.


Музика и текст от ученик.


Качено на: 09 май 2014 13:15
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 469 Преглеждания

Господи, колко Те обичам!


Господи, колко Те обичам!

Господи, колко Те обичам!

За лечение и профилактика на бял дроб, кожни заболявания, алергия, нос, храносмилателна система.Господи, колко Те любя!
Боже, Господи мой, колко Те любя!
Обичам Те, Господи!
Обичам Твоите дръвчета,
обичам Твоите цветенца,
обичам Твоите рекички,
обичам Твоите планини –
всичко, Господи,
което Си създал.
Обичам Те, обичам Те,
обичам Те, Господи!


Дадена на 22 август 1943 г. от Учителя на Лиляна Табакова.


Качено на: 09 май 2014 13:15
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 619 Преглеждания

Сила жива, изворна


Сила жива, изворна

Сила жива, изворна

За лечение и профилактика на бял дроб, кожни заболявания, алергия, нос, далак, мускулна система, устна кухина.

http://simeonsimeonov-tenor.org/Panevritmia/07_Izgriava_Slunceto.mp3

Сила жива, изворна, течуща,
Сила жива, изворна, течуща.
Зун мезун, зун мезун,
бином ту мето.

Дадена на 12 октомври 1922 г. , Общ окултен клас, II година, 2-а лекция. Учителя казва: „Тоновете на тази песен показват движение, извиране нагоре и разширяване. Потиснатото в човека се освобождава, дава му се ход и правилно движение. За да може човек да изпее това упражнение, той трябва да влезе в хармонични отношения с Божествената природа. Думите зун-мезун в окултната музика регулират, те са равнодействащи сили, те са мярка; ту-мето има едно от най-красивите съдържания.


Качено на: 09 май 2014 13:15
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 723 Преглеждания

Фир-фюр-фен - Благославяй


Фир-фюр-фен - Благославяй

Фир-фюр-фен - Благославяй

За лечение и профилактика на жлъчен мехур, очи, сухожилия, главоболие, бял дроб, кожни заболявания, алергия, черен дроб, нервна система.Фир-фюр-фен Тао Би Аумен,
Тао Би Аумен, Тао Би Аумен.
Фир-фюр-фен Тао Би Аумен,
Фир-фюр-фен Тао Би Аумен,
Фир-фюр-фен Тао Би Аумен.
Благославяй, душе моя, Господа,
благославяй и не забравяй!
Благославяй, благославяй,
благославяй и не забравяй!

Дадена на 21 август 1922 г. на събора във Велико Търново в беседата „Музика, работа и пост“. Тази песен е за тониране и лекуване – регулира теченията на силите в човека, поставя го в хармония с Битието. Думите са на стар свещен език, не могат да се преведат буквално; Учителя им дава само приблизителен и частичен превод: Без страх и без тъмнина! Фир-фюр – това, което ръководи човека; фен отстранява препятствията и пречиства; Тао обгражда, пази човека като среда, в която е потопен; Тао е Абсолютното, Непроявеното, Безграничното; Би – това, което се проявява; Аумен – всички качества, които се съдържат в Божественото – всичко, което трябва да израсне и да се прояви в своята пълнота. Фир-фюр-фен е ритмично изречение; това са ритмични думи със силни вибрации от естество, което може да събуди нещо ново в съзнанието на хората, потънали в материалния живот.


Качено на: 09 май 2014 13:16
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 842 Преглеждания

Вяра светла


Вяра светла

Вяра светла

За лечение и профилактика на жлъчен мехур, очи, сухожилия, главоболие.

Вяра светла, вяра силна!
Тя крепи Духа,
що живота ражда.

Дадена от Учителя в първите години на Школата.


Качено на: 09 май 2014 13:16
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 524 Преглеждания

Всичко в живота е постижимо


Всичко в живота е постижимо

Всичко в живота е постижимо


За лечение и профилактика на далак, мускулна система, устна кухина, сърце, кръвоносна система.Всичко в живота е постижимо,
когато времето е добро
и ний сме разумни.

Защото Доброто е основа, /2
а разумността цел, /2
с които Духът /2
гради бъднини, бъднини, /2
велики бъднини. /2


Качено на: 09 май 2014 13:16
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 645 Преглеждания

Кимате Зену


Кимате Зену

Киамте ЗенуЗа лечение и профилактика на далак, мускулна система, устна кухина, сърце, кръвоносна система.

Киамет Зену,
Махар Бену.
Хайри мешина севат семуси бени.
Хаберим яве, суберим саве
Киамет Зену.
Махар Бену, Махар Бену.

Дадена на 8 декември 1926 г. , Общ окултен клас, VI година, 12-а лекция. Киамет Зену означава, че влизаш в едно красиво място – толкова красиво, че се чудиш върху какво по-напред да спреш погледа си. Думата киамет означава великото в Живота, онова, което се крие във времето и пространството – то е началото на нещата, онова, което дава подтик към творчество; означава също и силата, с чиято помощ трябва да се воюва, за да се победи ограничението и да почне възраждането. Махар Бену е Великият, който урежда и съгражда нещата – Той е неизменен и постоянен.


Качено на: 09 май 2014 13:16
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 581 Преглеждания

Вдъхновение


Вдъхновение

Вдъхновение

За лечение и профилактика на далак, мускулна система, устна кухина, сърце, кръвоносна система.Вдъхновение, вдъхновение,
вдъхновение, вдъхновение,
вдъхновение.

Вдъхновение, вдъхновение,
вдъхновение, вдъхновение,
ти си благословение.

Дадена на 10 декември 1924 г. , Общ окултен клас, IV година, 9-а лекция.


Качено на: 09 май 2014 13:16
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 499 Преглеждания

Сладко медено


Сладко медено

Сладко медено

За лечение и профилактика на далак, мускулва система, устна кухина, бял дроб, кожни заболявания, алергия, нос, очи,главоболие.Сладко, медено, сладко, медено. (2)
Медено, медено, сладко, медено. (2)
От Слънцето изпратено,
от пчелите донесено.
Сладко, медено, сладко, медено. (2)
Медено, медено, сладко, медено. (2)


Дадена на 29 октомври 1922 г. , Общ окултен клас, II година, 5-а лекция. Това е положително упражнение, всеки образ тук е активен.


Качено на: 09 май 2014 13:16
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 945 Преглеждания

Аумен


Аумен

АуменАум, Аум, Аум,
Ом, Ом, Аумен.

За лечение и профилактика на бял дроб, кохни заболявания, алергия, нос, бъбреци, костна система, уши, косопад.

Дадена на 2 декември 1925 г. Това упражнение човек трябва да съхрани свещено у себе си. То е взето от стара свещена песен. Учителя казва: „Ако бих ви дал тази песен тъй, както е в минорна гама, вие не ще можете да издържите на нейните вибрации – те ще изменят пулса на сърцето ви. “ Учителя е предал песента в мажор. Учителя казва: „Има свещени думи, каквато е и думата Аум, които трябва да се произнасят често, даже и да не се разбира смисълът им. Скръбни ли сте, болни ли сте, неразположени ли сте духом, произнесете Аум няколко пъти – тя е дума на Духа. Изпеете ли тази дума от неговия език, Той ще ви разбере и помогне, защото разбира и знае нуждите ви.”


Качено на: 09 май 2014 13:16
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 573 Преглеждания

Подмладяване


Подмладяване

Подмладяване

По мотиви на учителяАз ще се подмладя,
ти ще се подмладиш,
той ще се подмлади.
Това ми казва Любовта,
това ми казва Любовта.
Ний, които следваме
пътя на Доброто,
ще се подмладим.
Вий, които следвате
пътя на Доброто,
ще се подмладите.
Те, които следват
пътя на Доброто,
ще се подмладят.
Това ни казва Любовта,
това ни казва Любовта.

Дадена на 8 септември 1943 г.


Качено на: 09 май 2014 13:17
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 520 Преглеждания