Към съдържанието

  • Log In with Google      Вход   
  • Регистрация


                       


ЧИСТЕНЕ НА СЪЗНАНИЕТО

Текстове


ЧИСТЕНЕ НА СЪЗНАНИЕТО


ЧИСТЕНЕ НА СЪЗНАНИЕТО

ЧИСТЕНЕ НА СЪЗНАНИЕТО
Беседа, дьржана от Учителя на 31 юли 1931 г., 5 ч.
Сега ще ви дам няколко от най-малките правила на духовната наука по отношение чистене на съзнанието. Те са следните:
Не желай това, което не ти е потребно! Никога не мисли за утрешния ден!
Не взимай миналото за идеал на своя живот!
Не мисли, че бъдещето включва всичко в себе си!
Държи ли се човек за тези положения, те са посоки, които го подтикват нагоре, напред. Те трябва да бъдат истинските посоки на съзнанието.
http://petardanov.co...ето/#entry34073


Качено на: 06 юли 2014 03:50
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 463 Преглеждания

Радвайте се


Радвайте се

Радвайте се

Радвайте се на това, което става!
Не скърбете за това, което не става!
Всяко нещо, което става, е от Бога. Всяко нещо, което не става, е от хората. Щом нещо не става, не скърбете; щом нещостава радвайте се.
Радвайте се на едната глава, която имате; не скърбете, че нямате две глави, т.е. не скърбете за двете глави, които нямате.
На високо място с голяма раница не се качвайте! Който се качва на високо място с голяма раница, далеч не може да отиде.
Засега това е достатъчно. Ако ви се даде повече, ще се натоварите много и няма да можете да се качвате нагоре.
Да слезем сега долу, да се радваме на онова, което става и да не скърбим за онова, което не става.

6 август, 5 ч. с.


http://petardanov.co...06-радвайте-се/


Качено на: 06 юли 2014 03:50
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 529 Преглеждания

Царският път на душата


Царският път на душата

Царският път на душата

Съблюдавайте следните четири неща в живота си:
Пази свободата на душата си, силата на духа си, светлите мисли на ума си и добрите чувства на сърцето си!
Гледай на добрите си постъпки като на скъпоценни камъни, които си придобил в живота си! Те са награда на твоя живот.
Радвай се повече на пътя на светлината, в които ходиш, отколкото на изгубения път на тъмнината, който си напуснал!
Помнете: Царският път на душата е добрата мисъл на духа.
Радвай се повече на малкото, което расте и се увеличава, отколкото на голямото, което се смалява и изхабява.
Когато слънцето изгрява, светлината се възцарява.
Когато слънцето залязва, тъмнината се въдворява.
Съблюдавай разумния порядък на Божествената Душа, в който силата предшества свободата; свободата предшества светлата мисъл; светлата мисъл предшества добрите чувства; добрите чувства предшестват добрите постъпки. По този път се постига щастието, което търсиш.
Помни и не забравяй:
Ти не си пратен на земята да глождиш изоставените кости на твоите предци.
Всяка разумна душа има своето определено място в света.
Бъди благодарен на това, което ти е дадено!
Изплитай своето благоденствие тъй, както паякът изплита своята мрежа.

7 август, 5 ч.с.


http://petardanov.co...шата/#entry2977


Качено на: 06 юли 2014 04:06
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 476 Преглеждания

Царският път на душата- страница 2


Царският път на душата- страница 2

http://petardanov.co...шата/#entry2977


Качено на: 06 юли 2014 04:07
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 495 Преглеждания

До учениците на В.Б.Б. До специалния клас


До учениците на В.Б.Б.  До специалния клас

София 31.1.1929 г.
До учениците на В.Б.Б.
До специалния класСветлината с ръка не се хваща, но с очи се вижда и с ум се разбира. Тази светлина води изпадналата душа през тъмнината.
Ръката може да хване само образувалия се плод от светлината. Окото да види слугата, който го донася, и умът да прочете писмото на оня, който го праща.
Свещеният плод на живота трябва с всичката чистота да се хваща.
Душата на ученика трябва да е обхваната от свещения трепет на Божия Дух.
Само така ученикът може да се доближи да види свещеното лице на Истината и да разбере възходящия път на Любовта.
Великите идеи живеят в благородните души, светлите мисли - в светлите умове, чистите желания - в чистите сърца.
Там, където има светлина, чистота духовна, свобода Божествена, там Духът царува.


Качено на: 12 авг 2014 19:44
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 399 Преглеждания

Аз във всичките беседи съм турил толкова знания, но в проста форма


Аз във всичките беседи съм турил толкова знания, но в проста форма

От беседата Примирете се със себе си

"Аз във всичките беседи съм турил толкова знания, но в проста форма, за да бъде достъпно. Може да ви говоря с формули, научно, дето с хиляди години да ме разберете. Направил съм знанието достъпно за сега. Гледам, вие казвате: „Обикновена мисъл.“ Доста съм давал примери. Всеки пример е на място. Вие цитирате тия примери. Тия примери трябва да се прилагат. Знанието трябва да се приложи. Да очистим мислите си, да очистим сърцето си, да очистим тялото си, това е задача. Да очистиш мисълта си, то не е процес за един ден, а е работа за един Божествен ден. Хиляда години са необходими. Един ден е хиляда години. За един ден от сутрин до вечер да направим един опит, че да бъдем доволни от мисълта си само днес. По-хубаво нещо от хубавата мисъл няма. По-хубаво нещо от хубавите чувства няма. Те са мощни, силни. Добрите мисли и добрите чувства ни свързват с Бога. Щом се свържем с Бога, всичко ще постигнем. Щом не сме свързани, нещата са непостижими. Сега връзката да се оправи. Ние правим връзка и късаме. Правим връзка и късаме. Има и хиляди работи, които прекъсват връзката. Божието благословение не идва при нас, други се ползуват. Кюнците са пропукани, излиза навън. Канализацията трябва да се направи, благословенията на Бога трябва да идват в ума, в сърцето и [в] тялото. Никой да не използува нашите благословения. Никой да не използува благословенията на другите. Всеки да използува своите благословения. Излишното благословение да излиза навън."


Качено на: 12 авг 2014 21:15
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 178 Преглеждания