Към съдържанието

  • Log In with Google      Sign In   
  • Регистрация


                       

- - - - -

МОЛИТВАТА


    Приятели, в 25 том на "Изгревът" е публикувана една беседа, която не е публикувана никъде другаде. Тя е от личния архив на брат Минчо Сотиров. Елена Андреева и Лалка Кръстева не са я включили в каталога, защото не са знаели за нея . Ето беседата:

    http://petardanov.co...2-08-молитвата/