Към съдържанието

  • Log In with Google      Sign In   
  • Регистрация


                       

- - - - -

Борис Георгиев – „Майка ми“


    Този велик шедьовър е пред вас, заедно с другата му любима картина – „Майка ми“, чиято замисленост съперничи на Леонардовата „Мона Лиза“, но в действителност предадените чувства са още по-дълбоки.