Към съдържанието

  • Log In with Google      Sign In   
  • Регистрация


                       

- - - - -

Дъгата,духовете на светлината и Христос


    Дъгата,духовете на светлината и Христос

    Техника акварел и гваш.Това са духовете на светлината съставляващи цветната дъга, като всичко произлиза от Христос.Всичко е светлина в природата концентрирана в твърдата материя и ефирна в етера, където присъстват духовете на светлината.Колкото цветовете са по- ефирни толкова е по- силна тяхната вибрация и по- духовно тяхното въэдействие върху човека.

    автор: Светлана Петкова В.Търново