Към съдържанието

  • Log In with Google      Sign In   
  • Регистрация


                       

- - - - -

Писмо до учениците


    ~ Автентичния и красив почерк на Учителя заедно с една силна формула, завършваща с думи на санскрит за ограждане.

    „Когато Любовта Царува Смут не става; Когато Мъдростта управлява реда не се нарушава; Когато Истината грее, плода цъфти и зрее.” - Иаве, Ива. Шела Шалу

    14.01.1923г.
    София