Към съдържанието

  • Log In with Google      Sign In   
  • Регистрация


                       

- - - - -

Слънце


    Слънце

    Картината е дигитална, нарисувах я на програмата ArtRage с таблет. Нарисувах я малко преди да разбера за конкурса, но впоследствие разбрах, че съм я рисувал именно за него. Роден съм в Стара Загора, на 24 години съм. Първа година съм студент във Великотърновския университет със специалност Скулптура.

    автор: Мирослав Сашков Георгиев