Към съдържанието

  • Log In with Google      Sign In   
  • Регистрация


                       

- - - - -

Молитва


    автор: Наталия Стоянова
    Молитва

    Масл. техника; платно: 38/46; рисувана през 2012 г.