Към съдържанието

 • Log In with Google      Sign In   
 • Регистрация


                       

- - - - -

Първо писмо от Учителя до Георги Миркович


  Първо писмо от Учителя до Георги Миркович

  № 1

  1898 ноември 1, Варна
  Писмо на Петър Дънов до д-р Георги Миркович в Сливен


  Варна 1 ноем. 1898
  Г-н д-р Миркович.

  Мисля да сте приели моята отворена карта. Надявам се да сте тъй също добре телом и духом. Ако обичате моля имайте добрината да пишете на твойте хазяи гдето оставихте кревата си, ако не им требва да го отпуснат за мене. Аз не бих Ви правил тия затруднения ако обстоятел-ствата не бяха ме заставили. Кревата, който сега употребявам искам да го отстъпя на един мой приятел който се нуждае, а в също време ако се уреди, аз да се възползвам от Вашия. Пишете ми как сте с положението си. Аз не съм посещавал г-жа Желязкова от как сте заминал.