> . <

Към съдържанието

 • Log In with Google      Sign In   
 • Регистрация


                       

- - - - -

Второ писмо от Учителя до Георги Миркович


  № 2

  1898 ноември 14, Варна
  Писмо от Петър Дънов до д-р Георги Миркович в Сливен


  Любез.[ний] ми д-р Миркович.

  Писмото Ви от 4-ти того приех на време. Взех кревата Ви от г-жа Недялкова, а другите Ви вещи оставих по нейно съгласие. Ходих при г-жа д-р Желязкова и й предадох Вашия поздрав. Имахме добър разговор.

  Сега по Делото Божие. Имам неотложима заповед отгоре която Ви и предавам да изпълните без да се бавим. Сега вече имаме наложителна заповед. Нема место вече за двоумение. Всичко Аз приготвих с големо усърдие и Ви провождам копие от оригинала в най-чиста форма с днешната поща. Напечатайте го и го разпратете на всекаде за знание. Нека да бъде вече Волята Божия. Ние сме негови роби, готови да слушаме Негова глас
  .