Към съдържанието

  • Log In with Google      Sign In   
  • Регистрация


                       

- - - - -

с.1-а


    с.1-а- НБКМ-БИА,Ф.868,а.е.114,л.82-гръб на първата корица.
    П.К.Д-Петър Константинов - Инициалите на Учителя са поставени в долния десен ъгъл на страницата.