Към съдържанието

 • Log In with Google      Sign In   
 • Регистрация


                       

- - - - -

с.1


  1899 [г.] март 3-и

  8 Реките да плескат с
  ръце, купно и горите да
  се радуват пред Господа;
  защото иде да съди земята,
  ще съди вселеная с правда
  и народите с правота.
  98 п[салом], I Кор[интяни] 15; 15

  Ако мни *5 някой, че е пророк
  или духовен, нека узнае, че това
  което ви пиша е заповеди
  Господни. Но ако не разумева
  някой, да не разумева. За това
  братия, имайте ревност да
  пророчествувате, и не възбра-
  нявайте да говорят язици.
  Всичко да бива благообразно
  и редовно. Пър[во] Кор[интяни] 14;37-40

  9 Господ е виделина моя
  и спасение мое. Псал[ом] 27

  12 Господ царува: облечен
  е в великолепие. 93 пса[лом]


  *Мни(остар.) - мисли