Към съдържанието

 • Log In with Google      Sign In   
 • Регистрация


                       

- - - - -

с. 2


  И това най-първо*7  да знаете, че никое про-
  рочество от писанието не
  бива от собственото разясне-
  ние на този, които пророче-
  ствува. Защото никога не е идвало
  пророчество от человеческа воля,
  но от Духа Святаго движими,
  говориха светите человеци Божи.
  Втор[о] Пет[рово] пос[лание] 1;20, 21

  13  Да се посрамят всички,
  които служат на истука-
  ните, които се хвалят
  с идолите: поклонете Му
  се всички Богове.

  15  И колкото си чул от
  мене при много свидетели,
  това предай на верни человеци,
  които да са способни и дру-
  ги да научат. II п[ослание к] Тимот[ею] 2;2

  И мнозина ще последват
  техните развращения; пора-
  ди които пътят на Истината
  ще се похули. И от любостя-
  жание ще ви употребят като
  търговия с престорени ду-
  ми; тяхното осъждение от-
  коле приготвено не ся забавя, и
  тяхната погибел не дреме.
  II Петрово 2;2, 3


  *7 Допълнително вмъкнат израз от автора