Към съдържанието

 • Log In with Google      Sign In   
 • Регистрация


                       

- - - - -

с.3


  16. Ето, обещанието е вярно.
  Словото на Господа Бога вели-
  каго ще пристигне скоро.
  Пристиганието Му ще
  произведе тревога. Ще се
  чуе гласът на тогова, който
  е предопределен да въ[з]станови
  Божията правда на земята.
  Неговата дума ще стане
  закон. И ще сътресе днеш-
  ните царства и народи
  и ще ги сътресе и ще раз-
  пръсни техните оръжия по
  краищата на света и
  плът[т]а на воющите против
  Него ще стане тор на
  земята и костите им
  за поругание на тяхното
  без[з]аконие, че се ухитриха
  против Вишнаго и встана-
  ха против Негов[и]а вечен за-
  кон. Тези, които днес се
  проготовляват да дадат
  отпор на Словото на Бога
  живаго са синове на Лукава-
  го, който ги мами и обол-
  щава*9. Защото той е дух
  от началото непокорлив
  и себе надеющ се, на когото
  волята и желанието са

  *9 Оболщавам (рус. остар.) - съблазнявам, омайвам