Към съдържанието

  • Log In with Google      Sign In   
  • Регистрация


                       

- - - - -

Стр. 468


    Стр. 468

    Стр. 468, книга Псалтир
    Означения към стих 1 от Псалом 6