Към съдържанието

 • Log In with Google      Sign In   
 • Регистрация


                       

- - - - -

Стр. 451, книга Иов


  Стр. 451, книга Иов
  Бележка и означения към книга
  Иов, глава 20.


  Текстът гласи:


  „ Ако тѣ искушава нѣкога лукавие да сторишъ нѣкой малак грѣхъ (нѣка) прочети 20 г. о Иов, 20 ст. ”

  „Ако те изкушава някога лукавие да сториш някой малък грях (нека) прочети 20 гл. от Иов, 20 стих."